Soru

- Yenileşme önündeki şekil engeli kaldırıldı.

- Günlük yaşamdan laikliğe aykırı görüntüler silindi.

- Eskiyi hatırlatan semboller ortadan kaldırıldı.

Yukarıda bahsedilen gelişmelere yol açan inkılap hareketi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halifeliğin kaldırılması

B) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

C) Şapka kanunu

D) Soyadı kanunu

E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: - Yenileşme önündeki şekil engeli kaldırıldı. - Günlük yaşamdan laikliğe aykırı görüntüler silindi. - Eskiyi hatırlatan semboller ortadan kaldırıldı. Yukarıda bahsedilen gelişmelere yol açan inkılap hareketi aşağıdakilerden hangisidir?

- Yenileşme önündeki şekil engeli kaldırıldı. - Günlük yaşamdan laikliğe aykırı görüntüler silindi. - Eskiyi hatırlatan semboller ortadan kaldırıldı. Yukarıda bahsedilen gelişmelere yol açan inkılap hareketi aşağıdakilerden hangisidir? - Yenileşme önündeki şekil engeli kaldırıldı. - Günlük yaşamdan laikliğe aykırı görüntüler silindi. - Eskiyi hatırlatan semboller ortadan kaldırıldı. Yukarıda bahsedilen gelişmelere yol açan inkılap hareketi aşağıdakilerden hangisidir?