05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Test

05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Test çöz. Yurtdışı Öğretmenlik Testleri 2022 kategorisi 05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Test çöz.05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Test çöz. Yurtdışı Öğretmenlik Testleri 2022 kategorisi 05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Test çöz. 05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Test online çöz

05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Test Çöz

05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Test çöz. Yurtdışı Öğretmenlik Testleri 2022 kategorisi 05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Test çöz. 05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Test çöz

Online 05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Test Soruları çöz

Soru 1


05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na göre, yurtdışında görevlendirilecek personelin sayısını belirmeye yetkili organlar aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na göre, aşağıdakilerden hangisi yurtdışında görevlendirilecek personelde aranılacak genel şartlardan biri değildir?

Soru 3


05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na göre, yurtdışında görevlendirilecek personelde en az kaç yıllık mesleki tecrübeye sahip olma şartı aranır?

Soru 4


Mesleki yeterlilik sınavının değerlendirilmesi ..... tam puan üzerinden yapılır. Sınavda ....... ve üzerinde puan alan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere seçilecek personel sayısının en fazla iki katına kadar aday temsil yeteneği sınavına girmeye hak kazanır.

05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na göre yukarıda boş bırakılan alana sırasıyla aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

Soru 5


Temsil yeteneği sınavından en az ........ puan alan adayların, bu puanları ile mesleki yeterlilik sınav puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanarak puan üstünlüğüne göre başarı sıralaması yapılır ve seçileceği ilan edilen personel sayısı kadar aday yurtdışında görevlendirilmeye hak kazanır.

05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na göre yukarıda boş bırakılan alana aşağıdaki ifadelerden hangisi gelirse ifade doğru olur?

Soru 6


05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na göre yurtdışında görevlendirilecek personelin normal şartlarda görev süresi kaç yıldır?

Soru 7


05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na göre yurt dışında görevlendirilmeye hak kazanan ve henüz görevlendirme sırası gelmeyenler açısından sınav sonuçları, sınavın yapıldığı yılı takip eden kaçıncı yılın sonuna kadar geçerlidir?

Soru 8


Yurtdışında görev yapan personelin, dış temsilciliklerimizin teklifi ve Komisyon Kararı ile birden fazla yer veya şehirde görev yapmaları halinde, asıl görev yerleri veya ikametgahları ile bu yerlerin bulunduğu belediye hudutları dışında görevlendirilecekleri diğer yerler arasında ödeyecekleri normal tarifeli nakil vasıtası ücretleri, ........ tarafından belirlenecek esas ve usuller dahilinde ...... bütçesinden ödenir.

05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na göre yukarıda boş bırakılan alana sırasıyla aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

Soru 9


05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na göre Milli Eğitim Bakanlığı’nca açılan eğitim kurumlarında ve Türk okullarında müdür ve müdür yardımcılığı görevi verilen öğretmenlerden, müdürlük görevi verilenlere yurtdışı aylıklarının % yüzde kaçı ilave olarak verilir?

Soru 10


05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na göre yurtdışında görevlendirilen personelin göreve başladıkları tarihten itibaren birer yıllık dönemler içerisinde bir defada veya ayrı ayrı yurtdışında görev yaptıkları yerde kullanacakları toplam 30 güne kadar olan hastalık izin sürelerinde yurtdışı aylığının yüzde kaçı esas alınarak ödeme yapılır?

Paylaş

Etiketler: