1. Dünya Savaşı ve Sonuçları Çıkmış Sorular

1. Dünya Savaşı ve Sonuçları Çıkmış Sorularonline çözün. KPSS Tarih Testleri kategorisinde yer alan güncel online 1. Dünya Savaşı ve Sonuçları Çıkmış Sorular çöz. 1. Dünya Savaşı ve Sonuçları Çıkmış Sorular online çöz

1. Dünya Savaşı ve Sonuçları Çıkmış Sorularonline çözün. KPSS Tarih Testleri kategorisinde yer alan güncel online 1. Dünya Savaşı ve Sonuçları Çıkmış Sorular çöz. 1. Dünya Savaşı ve Sonuçları Çıkmış Sorular online çöz

1. Dünya Savaşı ve Sonuçları Çıkmış Sorularonline çözün. KPSS Tarih Testleri kategorisinde yer alan güncel online 1. Dünya Savaşı ve Sonuçları Çıkmış Sorular çöz.



1. Dünya Savaşı ve Sonuçları Çıkmış Sorular Çöz

1. Dünya Savaşı ve Sonuçları Çıkmış Sorularonline çözün. KPSS Tarih Testleri kategorisinde yer alan güncel online 1. Dünya Savaşı ve Sonuçları Çıkmış Sorular çöz. 1. Dünya Savaşı ve Sonuçları Çıkmış Sorular online çöz

Online 1. Dünya Savaşı ve Sonuçları Çıkmış Sorular Soruları çöz

Soru 1


İngiltere ve Fransa, I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı başkentini ele geçirmek, Süveyş'e ve dolayısıyla Hindistan yoluna yönelik Türk baskısını ortadan kaldırmak amacıyla aşağıdaki cephelerden hangisini açmıştır?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi, azınlıkların kurduğu, Türklüğe zararlı cemiyetlerden biridir?

Soru 3


Osmanlı Devleti

I. Yavuz

II. Midilli

III. Ertuğrul

gemilerinden hangilerinin Rus limanlarını topa tutmasıyla I. Dünya Savaşı'na girmiştir ?

Soru 4


I. Birleşmiş Teşkilatı'nın kurulması

II. Milletlerin, dünya sorunlarını birlikte çözmeye çalışmaları

III. Milletler Cemiyeti'ne üye bazı ülkelerin, milliyetçilik ilkesini yenilen bir ülkeyi bölmek ve güçten düşürmek amacıyla kullanması

Yukarıdakilerden hangileri, Milletler Cemiyeti'nin dünya barışını ve güvenliğini korumada başarısız olmasına yol açmıştır ?

Soru 5


Mustafa Kemal'in komutanlığını yaptığı, savaşlarından

I. Derne

II. Anafartalar

III. Conkbayırı

hangilerinin kazanılması İstanbul un işgalini önlemiştir?

Soru 6


Aşağıdakilerin hangisinde Çanakkale Savaşları’nın etkisi olduğu savunulabilir?

Soru 7


Osmanlı Devleti nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesinde,

I. Balkan Savaşlarında kaybedilen toprakların geri alınmak istenmesi,

II. Rusya’da rejim değişikliği olması

III. Balkan Savaşlarından sonra İttihat ve Terakki Partisinin yönetimi ele geçirmesi

Gelişmelerinden hangilerinin etkisi vardır?

Soru 8


Birinci Dünya Savaşı nda Rusya'nın savaştan çekilmesiyle,

I. Doğu Anadolu

II. Irak,

III. Boğazlar

IV. Suriye

bölgelerinden hangileri gündeme gelmiştir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda aynı safta savaştığı devletlerden biri değildir?

Soru 10


Birinci Dünya Savaşı'nda Anlaşma Devletlerinin Çanakkale Cephesi'ni açmalarındaki amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi birinci dünya savaşı sırasında Mustafa Kemal’in savaştığı cephelerden biridir?

Soru 12


I. Kürt teali

II. İslam teali

III. Kilikyalılar

IV. İngiliz Muhipleri

V. Wilson Prensipleri

Yukarıdaki cemiyetlerden hangileri mandacılığı savunmuştur?

Soru 13


Birinci dünya savaşı ve sonrasında birçok devlet ya yıkılmış ya da rejim değişikliğine uğramıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu devletlerden biri değildir?

Soru 14


Birinci dünya savaşı döneminde Osmanlı devletinin paylaşımına yönelik olarak yapılan gizli antlaşmaların son durumuna göre ege bölgesi aşağıdaki devletlerden hangisine verilmiştir?

Soru 15


Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya savaşı başladığında Osmanlı devletinin aldığı önlemlerden biri değildir ?

Soru 16


I. Antalya

II. Urfa

III. Adana

Yukarıdaki illerden hangileri Mondros ateşkes antlaşmasından sonra İngilizler tarafından işgal edilmiş ancak bir süre sonra Fransızlara bırakılmıştır?

Paylaş

Etiketler: