1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Çıkmış Sorular)

1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Çıkmış Sorular) çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Çıkmış Sorular) çöz.1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Çıkmış Sorular) çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Çıkmış Sorular) çöz. 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Çıkmış Sorular) online çöz

1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Çıkmış Sorular) Çöz

1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Çıkmış Sorular) çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Çıkmış Sorular) çöz. 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Çıkmış Sorular) çöz

Online 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Çıkmış Sorular) Soruları çöz

Soru 1


Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi’ne göre “yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hizmetlerini yürütmek” aşağıdakilerden hangisinin görev ve yetkilerindendir? (2021)

Soru 2


Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi’ne göre “her kademedeki öğrencilere yönelik dernek ve vakıflar ile gerçek ve diğer tüzel kişilerce açılacak veya işletilecek yurt, pansiyon ve benzeri kurumların açılması, devri, nakli ve kapatılmasıyla ilgili esasları belirlemek ve denetlemek” aşağıdakilerden hangisinin görev ve yetkilerindendir? (2021)

Soru 3


Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi’ne göre aşağıdakilerden hangisi Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden biri değildir? (2021)

Soru 4


Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi’ne göre öğretmenlerin emeklilik işlemleri istisnalar hariç hangi aylarda yapılır? (2020)

Soru 5


Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi’ne göre aşağıdakilerden hangisi Millî Eğitim Bakanlığının hizmet birimleri arasında yer almaz? (2020)

Soru 6


Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi’ne göre aşağıdakilerden hangisi Millî Eğitim Bakanlığının görev ve yetkilerindendir? (2019)

Soru 7


Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi’ne göre aşağıdakilerden hangisi Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden değildir? (2019)

Soru 8


Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi’ne göre öğretmenlerin, alanlarına göre aylık karşılığı okutacağı dersler aşağıdakilerden hangisiyle belirlenir? (2019)

Soru 9


Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi’ne göre aşağıdakilerden hangisi Millî Eğitim Bakanlığının hizmet birimleri arasında yer almaz? (2018)

Soru 10


Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi’ne göre öğretmenlere verilecek meslek öncesi, meslek içi ve diğer eğitimlere ilişkin usul ve esaslar aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? (2018)

Soru 11


Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi’ne göre yurtdışı eğitim ve öğretim kurumlarından alınmış, ilköğretim ve ortaöğretim diploma ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerine ilişkin ilke kararlarını Bakanın onayına sunmak görevi Millî Eğitim Bakanlığının hangi hizmet birimine aittir? (2018)

Paylaş

Etiketler: