1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test

1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test

1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test - çöz

1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test soruları cevapları
1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test

1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi TestSoru 1


Aşağıda verilenlerden hangisi 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığının görev ve yetkileri arasında yer almaz?

Soru 2


Aşağıda verilenlerden hangisi 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı "Hizmet birimleri"nden biri değildir?

Soru 3


Aşağıda verilenlerden hangisi 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan "Temel Eğitim Genel Müdürlüğü"nün görevlerindendir?

Soru 4


Aşağıda verilenlerden hangisi 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan "Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü"nün görevlerinden biri değildir?

Soru 5


1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre "Öğretmenlere verilecek meslek öncesi, meslek içi ve diğer eğitimlere ilişkin usul ve esaslar ........... belirlenir."

Yukarıda boş bırakılan alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 6


1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre "Döner sermaye işletmesi kurmak ve Bakanlığa bağlı döner sermaye işletmeleri ile ilgili işleri yürütmek" görevi aşağıda verilen hangi hizmet birimine aittir?

Soru 7


1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre "Öğretmenlerin, alanlarına göre aylık karşılığı okutacağı dersler" aşağıda verilenlerden hangisi tarafından belirlenerek yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir?

Soru 8


1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, kapatılan kurumların ihtiyaç fazlası boş öğretmen kadroları aşağıda verilenlerden hangisine aktarılır?

Soru 9


1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Milli Eğitim Bakanlığı "Taşra teşkilatı" hakkında verilenlerden hangisi doğru değildir?

Soru 10


Aşağıda verilenlerden hangisi 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı hizmet birimlerinin "Ortak görevleri" arasında yer almaz?

Soru 11


Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenleyeceği, "Yurtdışı spor yarışmaları ile Milletlerarası İzcilik Faaliyetleri .................... ile koordineli olarak Bakanlık tarafından yürütülür ve yurtdışında temsil edilir."

1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, yukarıda boş bırakılan alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 12


Aşağıda verilenlerden hangisi 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan "Personel Genel Müdürlüğü"nün görevlerinden biridir?

Soru 13


Aşağıda verilenlerden hangisi 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan "Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı"nün görevlerinden biri değildir?

Soru 14


Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar ................. tarafından çıkarılan ................. düzenlenir.

1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, yukarıda boş bırakılan alanlara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (Madde 319)

Paylaş

1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test sorularını online çözebilirsiniz.