1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test IOnline 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test I

1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test I çöz. 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test I soruları çöz. 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test I online çöz

1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test I Online Çöz

1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test I güncel sorular

1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test I Çöz
1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test I soruları ve cevapları

Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Milli Eğitim Bakanlığı hizmet birimleri arasında yer almaz?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Milli Eğitim Bakanlığı'nın görev ve yetkileri arasında yer almaz?

Soru 3


Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, aşağıda verilnlerden hangisi "Temel Eğitim Genel Müdürlüğü"nün görevleri arasında yer alır?

Soru 4


Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, aşağıda verilnlerden hangisi "Ortaöğretim Genel Müdürlüğü"nün görevleri arasında yer alır?

Soru 5


Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, "İmam-hatip liselerinin yönetimine ve öğrencilerinin eğitim ve öğretimine yönelik ça-lışmalar yapmak ve belirlenen politikaları uygulamak" aşağıdakilerden hangisinin görevidir?

Soru 6


Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, "Yaygın eğitim ve öğretime yönelik olarak bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı program, film ve benzeri yayınları hazırlamak veya hazırlatmak, yayınlamak veya yayınlatmak" aşağıdakilerden hangisinin görevidir?

Soru 7


Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, "Kamulaştırma işlemlerini yürütmek" aşağıdakilerden hangisinin görevidir?

Soru 8


Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, aşağıdakilerden hangisi "Talim ve Terbiye Kurulu"nun görev ve yetkilerinden biri değildir?

Soru 9


Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, "Talim ve Terbiye Kurulu" kaç üyeden oluşur? (Başkan dahil)

Soru 10


Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, "e-okul uygulamalarını yürütmek, geliştirmek ve bunlara ilişkin teknik çalışmaları yapmak" aşağıdakilerden hangisinin görevidir?

Soru 11


Bakanlığa tahsis edilmiş bulunan serbest kadrolar; .............. ve ................ görüşü alınarak Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelikte belirlenen norm kadro sayılarına uygun olarak öğretmen kadroları dışındaki kadro-lar merkez ve taşra birimlerine, öğretmen kadroları ise branşlar esas alınarak okul ve kurumlara dağıtılır.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, yukarıda boş bırakılan alana aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

Soru 12


Türkiye’deki veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışın-daki üniversitelerin eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerinden lisans düzeyinde eğitimini başarıyla bitirenlerden ilgili ülke vatandaşlığına sahip olanlarla süresiz oturma ve çalışma izni bulunanlar, Bakanlıkça mahallînden ............ statüde öğretmen olarak hizmet alınabilir.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, yukarıda boş bırakılan alana aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

Soru 13


Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usûl ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak" aşağıdakilerden hangisinin görevidir?

Soru 14


Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, "Eğitim ve öğretim alanında ülkemizle dil, tarih veya kültür birliği bulunan ülke ve topluluklar ile diğer ülkelerle işbirliğine yönelik işleri yürütmek" aşağıdakilerden hangisinin görevidir?

Paylaş

Etiketler: