15 Mart 2020 Müdür Yardımcılığı Soruları ve Cevapları EKYS

15 Mart 2020 Müdür Yardımcılığı Soruları ve Cevapları EKYS

15 Mart 2020 Müdür Yardımcılığı Soruları ve Cevapları EKYS

15 Mart Müdür Yardımcılığı Soruları ve Cevapları EKYS sizden gelen sorular ve cevaplar şöyledir. 15 Mart 2020 EKYS Müdür ve Müdür Yardımcılığı soruları ve cevapları ÖSYM resmi olarak yayınladı.. Soruların ve Cevapların hiçbir doğruluğu yoktur. Sadece sizlerden gelen tahmini olarak belirtilen soru ve cevaplardır. 2020 ÖSYM EKYS Soruları ve Cevapları sizlerden gelenler. EKYS 2020 Soru ve Cevaplar ÖSYM Yayınladı.

 

2020-MEB-EKYS Temel Soru Kitapçığını ve Cevap Anahtarını indir

 

15 Mart 2020 EKYS Müdür ve Müdür Yardımcılığı Soruları ve Cevapları

1. Teknofest 2020 düzenleneceği il - Gaziantep

2. Sendika zorunlu olmayan organ - Seçim Kurulu

3. TBMM Dilekçe Komisyonu kararını kaç günde açıklar - 60

4. Rasyonel sayı sorusu - 13

5. Karadeniz iç kiyi kesimini bağlayan geçit? - Can Kurtaran

6. Bakan olma şartları - Hepsi

7.  Daire - Oyun Alanı Sorusu - 7 

8. Spranger değerler sınıflanaması - politik değer

9. Parti kapatma - Anayasa Mahkemesi

10. 1982 Anayasında yer verilmeyen - Cumhuriyet senatosu 82 anayasasında yoktu

11. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasanın elçisi olarak İstanbul'a Fatih Sultan mehmetin yanına gelen Fatlhin İstanbul'da kalmasını istediği astronom ve matematikçi Ali kuşçu

12. Karahanlilarda kervansaraya verilen ad? - Ribat

13. Meclisin kayseriye tasinma tartismasi ve Atatürk'e ordunun basina geçme karari ne zaman? - Kütahya - Eskişehir savaşı

14. 2. Dünya savaş gemisi kimlerden satin alındı? - Breslav goben Almanya

15. Milli Mücadele yanında olan gazetenin adı nedir? - Albayrak

16. Ayran (6) - Meyve Suyu (24) sorusu - Cevap 30

17. 1948 de TBMM tarafindan Avrupa'ya gönderilen kişi - İdil Biret - Piyanist

18. Dereköy Sınır Kapısı - Bulgaristan

19. Türkçe Anlamlı cümle oluşturma sorusu - 3 ile 5

20. Kalemiye Sınıfı - Reisülküttap

21. Yapılandırmacılık - İlerlemecilik

22. Atatürk'ün söylediği söz hangi ilke? - Cumhuriyetçilik

23. Buzullar haritadaki isaretli yerlerden hangisinde görülmez? - Yıldız Dağları - Trakya (Marmara Bölgesi)

24. Atatürk Nutukta hangi olaydan bahsedemez - Halkevleri

25. Cumhuriyetin ilanın sonuçlarından olmayanı soruyordu doğru cevap meclis hükümet sistemi güçlenmiştir

26. Soruşturma İzni - 30

27. Olağanüstü Karar Süresi - 30

28. Klinik denetim

29. İl Kurulu Sorusu - Vali

30. Aday Memur Aylıktan Kesme Ceza Alırsa - İlişiği kesilir.

31. Kızılırmak Bafra - Gediz Menemen

32. Balık Sorusu - 11

33. Ondalık Sayı - 6

34. Okul Aile Birliği (O.A.B) Müdürün görevi değildir - Aynı ve nakdi bağışları kaydetmek

35. Müdür ödül vereceği kriterleri baştan yazılı olarak belirtmesi - Etik Kod 

36. Örgütsel sinizm

37. Ohal sorusu - 3 ay

38. İş Analizi

39. Duyarlılık - Sorumluluk

40. TBMM'de her iki tarafında olması sorusu - Birlik Beraberlik

41. Belirtisiz isim tamlaması - Alışveriş verimliliği 

43.  İngilizce Öğretmeni olan soru - Entropi 

44. Tam Öğrenme Modeli

45. Çember sorusu - 7

46. Çocuk arkadaşına tekme atıyor -  Zorbalıkla başa çıkamadın bu yola başvurdun şeçeneği - (Müdürün Empati Düşünmesi)

47. Göçler ile ilgili bilgilerden hangisi/hangileri doğru? - 1 ve 2

48. Kariyer Sistemi - Vekil Öğretmen yok

49. Türkçe Matematik Korelasyon Sorusu - 1 ve 3

50. Sosyal Güç

51. İlkokullar ile Ortaokullar birlikte kurulması esastır.

52. Müdürün bahçeye kümes felan yapması - Ekstra 

53. Çevre ile ilişkiler

54. Yasal güç veya Zorlayıcı Güç

55. Duyuşsal özellikler

56. A b c çarpımı sorusu: 210

57. Arıtma tesisi sorusu - Araştırma İnceleme Yoluyla

58. Müdür her şeyi para konusunda açıklaması -  Hesapverilebilirlik

59. Kermeste zehirlenen çocuklar sorusu -  Ürünü İmha etmek

60. Hangisi taşınmaz tarzındaydı - Kurgan

61. Doğrusal yaklaşım

62. Adams - Eşitlik kuramı

63. İki öğretmene ödül verme - Etik

64. Milli Hükümetin Kurulması - TBMM Açılınca

65. Weber ile ilgili soru - Gücün merkezde toplanması

66. Kesirlerde İşlem sorusu - 13

67. Hem aileyi hem emekli öğretmenlerle iletişimi kesmeyen müdür  - Bütünleme

68. Örgüt ikliminde olmayan ilke - Çalışkanlık

69. Virgül sorusu zaman ya da sınav kelimesinden sonra ki virgül olacaktı.

70.  Müdür nöbetçi öğretmenleri uyarması - Yasal

71.  İki zümre tartışıyordu müdürün müdahale etmesi - Davranış Değiştirme

72. Tam öğrenmede eksik olan ihtiyaç duyulan - Duyuşsal özelliklerin ölçülmemesi

73. Türkçe de dünün gölgesi tarzı soru - Geçmiş gelecekteki eylemleri yönlendirir.

74. Değerleri telkin etme ve sadece sözlü olarak aktarmaktan bahseden bir soru - Davranışçı

75. Değerler Eğitimi - Çalışkanlık

76. Müdürün dakikaları hesapladığı türkçe ve matematik dersi ile ilgili soru - I ve II

77. Üçgen ve dörgenlerin olduğu bir matematik sorusu - 18 veya 20

78. Okula yeni atanan müdür okul kültürünü tanıma adına hangisi en az işe yarar - Okul hesaplarını kontrol eder.

79. Türkçe de tüketicilerin üretilen ürünlere etkisinde bir soru vardı.

80. Hatırlanmayan bir soru: bir okulda değişim yapmak isteniyor öğretmenler karşı çıkıyor. söylenen hangi şey öğretmenleri daha az olumlu etkiler gibi bir soruydu. Ben cevap olarak yasal gerekçelerin söylenmesi dedim. Şıklarda iş yükünün aramayacağının söylenmesi de vardı.

81. Türkçe paragraf raskolkınovlu soru akıllı insanlar yaptım ve araya cumle gelecek sosyal medyada tartışma yazan şık.

82. Gelişimsel.

83. Sanatsal denetim.

84. Adil topluluk okulları ile alakalı soru - İdealizm veya İlerlemecilik

85. Müdür, ögretmenlerin sadece okuldaki gorevleriyle ilgilenip sosyal ve kisisel sorunlariyla ilgilenmiyordu gibi bir soru - Denge

 

Devamı geliyor... Ara ara Sayfayı yeniyeliyiz.

2020 Müdür ve Müdür Yardımcılığı Soruları ve Cevapları (tek başlık)


Yorum Yaz