1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 1

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 1

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 1 - çöz

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 1 soruları cevapları

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 1


Soru 1


1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanun’a göre, aşağıdakilerden hangisi "Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri"nden biri değildir?

Soru 2


1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanun’a göre, aşağıdakilerden hangisi "Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri"nden biri değildir?

Soru 3


"Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir."

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanun’a göre, yukarıda açıklaması verilen tanım "Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri"nden hangisini ifade eder?

Soru 4


1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanun’a göre, aşağıdakilerden hangisi "Yükseköğretim"in amaç ve görevlerindendir?

Soru 5


Eğitim ortamı ve niteliği taşımayan kurumların denkliği usulüne ait esaslar ................çıkarılan bir yönetmelikle düzenlenir. (2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 62 nci maddesi)

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanun’a göre, yukarıdaki boş bırakılan alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 6


Öğretmenlik formasyonu veren ve öğretmen yetiştiren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim yüksekokulları, .............. ile kurulabilirler.

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanun’a göre, yukarıda boş bırakılan alana aşağıdakilerden hangisi gelirse ifade doğru olur?

Soru 7


1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanun’a göre, "Öğretmenlerin hizmet içi yetiştirilmesi"ne ait verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Soru 8


Mesleki ve teknik yaygın eğitim faaliyetlerini yürüten Bakanlıklar ile özerk eğitim kurumları ve resmi ve özel işletmeler arasında Milli Eğitim Bakanlığınca sağlanacak koordinasyon ve işbirliğinin esasları ............ düzenlenir.

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanun’a göre, yukarıda boş bırakılan aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 9


1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanun’a göre, aşağıda verilenlerden hangisi "Yaygın Eğitim"in amaç ve görevleri arasında yer alır?

Soru 10


1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanun’a göre, "İlköğretim kurumları" hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 11


1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanun’a göre, mecburi ilköğretim çağı hangi yaş grubundaki çocukları kapsar?(2019 değişikliği)

Soru 12


Okul öncesi eğitim kurumlarının nerelerde ve hangi önceliklere göre açılacağı, ............... hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanun’a göre, yukarıda boş bırakılan alana aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

Soru 13


I. Eğitim araç ve gereçleri

II. Öğretmenlik mesleği

III. Eğitim sisteminin genel yapısı

IV. Okul bina ve tesisleri

Yukarıda verilenlerden hangisi "1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanun"unun kapsamı içerisinde yer alır?

Soru 14


I. Uygulama ve araştırma merkezleri,

II. Konservatuvarlar,

III. Enstitüler,

IV. Meslek yüksekokulları

"1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanun"una göre yukarıdakilerden hangileri "Yükseköğretim kurumları" arasında yer alır?

Paylaş

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 1 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

adar
Doğru: 14
100 Puan
karaca589
Doğru: 14
100 Puan
büşraaaaa
Doğru: 13
92.8 Puan
nidanur kar
Doğru: 13
92.8 Puan
sosyal sosy
Doğru: 13
92.8 Puan