Soru

1878 Ayastefanos Antiaşması XIX. yüzyılda Osmanlı-Rus ilişkilerinde dönüm noktası olmuştur. Rusya Osmanlı Devleti üzerine isteklerini gerçekleştirme imkanı bulmuştur. Bu durum Batılı devletleri rahatsız etmiştir.

Buna göre;

I. Rusya 'nın güdümünde Büyük Bulgar Krallığı kurulacaktır.

ll. Girit'te ıslahat yapılacaktır.

lll. Osmanlı ülkesinde Ermenilerin oturduğu yerlerde ıslahat yapılacaktır.

maddelerinden hangilerinin Batılı devletlerin çıkarlarına ters düştüğü savunulabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

E) I, II ve III


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi 3

Online Soru: 1878 Ayastefanos Antiaşması XIX. yüzyılda Osmanlı-Rus ilişkilerinde dönüm noktası olmuştur. Rusya Osmanlı Devleti üzerine isteklerini gerçekleştirme imkanı bulmuştur. Bu durum Batılı devletleri rahatsız etmiştir. Buna göre; I. Rusya 'nın güdümünde Büyük Bulgar Krallığı kurulacaktır. ll. Girit'te ıslahat yapılacaktır. lll. Osmanlı ülkesinde Ermenilerin oturduğu yerlerde ıslahat yapılacaktır. maddelerinden hangilerinin Batılı devletlerin çıkarlarına ters düştüğü savunulabilir?

1878 Ayastefanos Antiaşması XIX. yüzyılda Osmanlı-Rus ilişkilerinde dönüm noktası olmuştur. Rusya Osmanlı Devleti üzerine isteklerini gerçekleştirme imkanı bulmuştur. Bu durum Batılı devletleri rahatsız etmiştir. Buna göre; I. Rusya 'nın güdümünde Büyük Bulgar Krallığı kurulacaktır. ll. Girit'te ıslahat yapılacaktır. lll. Osmanlı ülkesinde Ermenilerin oturduğu yerlerde ıslahat yapılacaktır. maddelerinden hangilerinin Batılı devletlerin çıkarlarına ters düştüğü savunulabilir? 1878 Ayastefanos Antiaşması XIX. yüzyılda Osmanlı-Rus ilişkilerinde dönüm noktası olmuştur. Rusya Osmanlı Devleti üzerine isteklerini gerçekleştirme imkanı bulmuştur. Bu durum Batılı devletleri rahatsız etmiştir. Buna göre; I. Rusya 'nın güdümünde Büyük Bulgar Krallığı kurulacaktır. ll. Girit'te ıslahat yapılacaktır. lll. Osmanlı ülkesinde Ermenilerin oturduğu yerlerde ıslahat yapılacaktır. maddelerinden hangilerinin Batılı devletlerin çıkarlarına ters düştüğü savunulabilir?