19. Yüzyılda Osmanlı Devleti Test

19. Yüzyılda Osmanlı Devleti Test

19. Yüzyılda Osmanlı Devleti Test - çöz

19. Yüzyılda Osmanlı Devleti Test soruları cevapları

19. Yüzyılda Osmanlı Devleti Test


Soru 1


Osmanlı toprakları üzerinde yaşayan, Hristiyan halktan Ortodoksların koruyuculuğunu Rusya, Katoliklerin koruyuculuğunu Fransa, Protestanların koruyuculuğunu ise İngiltere üstlenmiştir.

Bu duruma aşağıdakilerin hangisinde verilen alanlardaki gelişmelerin neden olduğu savunulabilir?

Soru 2


Osmanlı Devleti aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle ilk defa egemenliği altındaki bir ulusun bağımsızlığını tanımak zorunda kalmıştır?

Soru 3


1856'da imzalanan Paris Barış Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi hem Osmanlı Devleti'nin hem de Rusya'nın çıkarlarına aykırıdır?

Soru 4


Osmanlı Devleti'nin imzaladığı aşağıdaki antlaşmalardan hangisi, karşısındaki maddeyi
içermez?

Soru 5


Rusya'nın bir süreliğine Osmanlı Devleti'ni himaye eder duruma gelmesi aşağıdaki gelişmelerden hangisinin bir sonucudur?

Soru 6


Kırım Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti ile Avrupa devletleri arasında yapılan 1856 Paris Antlaşması'nda yer alan "Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü, konferansa katılan devletler tarafından korunacaktır." maddesine bakılarak;

I. Osmanlı Devleti'nin diplomatik alanda başarılı olduğu,

II. Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü savunduğu,

III. Osmanlı Devleti'nin kapitülasyonların kaldırılmasına ortam hazırladığı

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 7


1807 yılında Fransa ve Rusya'nın Tilsit Antıaşması'yla Osmanlı topraklarının nasıl paylaşıIacağı konusunda anlaşmaları Osmanlı Devleti'ni aşağıdakilerden hangisine yöneltmiştir?

Soru 8


I. Cezayir

ll. Kırım

lll. Mısır

IV. Kıbrıs

V. Trablusgarp

Osmanlı Devleti yukarıdaki yerlerden hangisini diğerlerinden daha önce kaybetmiştir?

Soru 9


Osmanlı ordularının 1877 - 1878 Osmanlı-Rus Savaşlarında imkansızlıklara rağmen destanlaştığı savunma hatları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 10


Osmanlı toprakları üzerinde, Avrupalı devletlerin çıkar çatışması yaşamasında;

I. Kutsal yerler,

ll. Kapitülasyonlar,

lll. Dış Borçlar

konularından hangileriyle ilgili gelişmeler etkili olmuştur?

Soru 11


Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda denge siyaseti izleyerek çeşitli sorunlar karşısında bir çok devletle yakınlaşmıştır.

II. Abdülhamit döneminde aşağıdaki Avrupa devletlerinden hangisiyle denge siyaseti gereği daha fazla yakınlık kurulmuştur?

Soru 12


II. Meşrutiyet'in ilanını sağlayan siyasi hareket aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


19. yüzyılda Süveyş Kanalı, Sultan Abdülaziz döneminde aşağıdaki devletlerden hangisi
ile yapılan işbirliği sonucunda açılmıştır?

Soru 14


19. yüzyılda Osmanlı Devleti, Avrupalı devletlerin içişlerine karışmasına engel olmak ve devletin ulusçuluk hareketleriyle dağılmasını önlemek amacıyla tüm vatandaşlarına eşit haklar vermeye yönelik çalışmalar yapmıştır.

Azınlıklara tanınan aşağıdaki haklardan hangisinin toplumda eşitlik anlayışına ters olduğu savunulabilir?

Paylaş

Etiketler:
19. Yüzyılda Osmanlı Devleti Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

birgül tunc
Doğru: 14
100 Puan
amir.44
Doğru: 13
92.8 Puan
turgay demi̇
Doğru: 12
85.7 Puan
muhittin öz
Doğru: 12
85.7 Puan
zuzi54
Doğru: 11
78.5 Puan