2017 Anayasa Değişikliği Soruları

2017 Anayasa Değişikliği Soruları

2017 Anayasa Değişikliği Soruları - çöz

2017 Anayasa Değişikliği Soruları soruları cevapları
2017 Anayasa Değişikliği Soruları

2017 Anayasa Değişikliği SorularıSoru 1


1982 Anayasası’na göre milletvekili olabilmek için doldurulmuş olması gereken yaş aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi milletvekili olamaz?

Soru 3


Partili cumhurbaşkanlığı tanımı 1982 anayasasında ilk kez hangi yıl yapılan değişiklikle gelmiştir?

Soru 4


1982 Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri kaç yılda yapılır?

Soru 5


1982 Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin üye sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (2017 Anayasa Değişikliğine göre)

Soru 6


I- Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeleri

II- Anayasa Mahkemesi üyeleri

III- Danıştay üyeleri

IV- Yargıtay üyeleri

V- Yüksek Seçim Kurulu üyeleri

1982 Anayasası’na göre yukarıdakilerden hangilerinin seçiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin etkisi yoktur?

Soru 7


I- Bakan

II- Başbakan

III- Cumhurbaşkanı

IV- Türkiye Büyük Millet Meclisi

1982 Anayasası’na göre yukarıdakilerden hangisi veya hangileri yürütme organında yer alırlar?

Soru 8


1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanı hakkında doğru bir bilgi değildir?

Soru 9


1982 Anayasası’na göre Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin görev süresi kaç yıldır?

Soru 10


1982 Anayasası’na göre Hakimler ve Savcılar Kurulu’na Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kaç üye seçilir?

Soru 11


1982 Anayasası’na göre Hakimler ve Savcılar Kurulu’na cumhurbaşkanı tarafından kaç üye seçilir?

Soru 12


1982 Anayasası’na göre Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun üye seçiminde ikinci turda aranan oy çokluğu hangisidir?

Soru 13


1982 Anayasası’na göre Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun üye seçiminde birinci turda aranan oy çokluğu hangisidir?

Soru 14


1982 Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu’na üçüncü turda da üye seçilememesi durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 15


1982 Anayasası’na göre Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun üye sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 16


I- Başkan

II- Adalet Bakanı Müsteşarı

III- Yargıtay üyesi

IV- Avukat

V- Hukuk mezunu akademisyenler

1982 Anayasası’na göre yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Hakimler ve Savcılar Kurulu’na seçimle gelmezler?

Soru 17


1982 Anayasası’na göre Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun üye seçimi en fazla kaç tur olabilir?

Soru 18


I- Hakimler ve Savcılar Kurulu

II- Yüksek Seçim Kurulu

III- Anayasa Mahkemesi

IV- Kamu Denetçiliği Kurumu

1982 Anayasası’na göre yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri anayasanın yargı bölümünde yer almasına rağmen mahkeme değildir?

Soru 19


1982 Anayasası’na göre hakimlik teminatını sağlamak için aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?

Soru 20


I- Yüksek Seçim Kurulu

II- Sayıştay

III- Hakimler ve Savcılar Kurulu

IV- Uyuşmazlık Mahkemesi

1982 Anayasası hükümleri kapsamında değerlendirildiğinde yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerinin üyeleri görevle ilgili olarak işledikleri suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi’nde yargılanırlar?

Soru 21


I- Jandarma Genel Komutanı

II- Genelkurmay başkanı

III- Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyon Başkanı

IV- İçişleri Bakanı

V- Sayıştay Başkanı

1982 Anayasası’na göre yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerinin üyeleri görevle ilgili olarak işledikleri suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi’nde yargılanmazlar?

Soru 22


1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisinde Anayasa Mahkemesi’nin başkanın başkanlığında kaç üye ile toplanabileceği doğru olarak verilmiştir?

Soru 23


I- Askeri Yargıtay

II- Yükseköğretim Kurulu

III- Sayıştay

IV- Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

1982 Anayasası’na göre yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerinin üyeleri arasından Anayasa Mahkemesi’ne üye seçilmez?

Soru 24


1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisinde Anayasa Mahkemesi’nin üye sayısı doğru verilmiştir?

Soru 25


1982 Anayasası’na göre 2017 Anayasa değişikliği sonrasında kaç tane yüksek mahkeme bulunmaktadır?

Soru 26


1982 Anayasası 2017 değişikliğine göre, Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde soruşturma açılması halinde, oluşturulan Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu ne kadar zaman içinde Meclis Başkanlığına sunar?

Soru 27


1982 Anayasası’na göre mahalli idarelere ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 28


2017 Anayasa değişikliğiyle MGK üyeliğine eklenen ile MGK üyeliğinden çıkarılan sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

2017 Anayasa Değişikliği Soruları sorularını online çözebilirsiniz.