2018 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı

2018 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı

2018 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı - çöz

2018 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı soruları cevapları
2018 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı

2018 KPSS Coğrafya Deneme SınavıSoru 1


Türkiye'de aynı enlem üzerindeki tüm merkezlerin;

I. çizgisel hızları,

ll. yıl içersindeki gölge boyları,

lll. tarım ürünlerinin olgunlaşma süreleri,

IV. yerçekimleri,

V. sıcaklıkları eşittir.

gibi bilgilerden hangileri yanlıştır?

Soru 2


Türkiye kıyılarında deltatar oluşmasında,

I. yükseltinin fazla olması,

ll. gel-git etkisinin az olması,

lll. akarsuların bol alüvyon taşıması,

IV. orta kuşakta yer alması

faktörlerinden hangileri birlikte etkili olmuştur?

Soru 3


Nemin fazla olduğu yerlerde günlük ve yıllık sıcaklık farkı daha az olur.

Buna göre aşağıda verilen şehirlerin hangisinde günlük ve yıllık sıcaklık farkı daha fazladır?

Soru 4


kpss coğrafua

Yukandaki haritada işaretli yerlerin hangisinde kıyı kirliliği diğerlerinden daha azdır?

Soru 5


Akdeniz Bölgesi tarım alanlarında yıl içerisinde iki kez ürün alınmasında;

I. nemliliğin fazla olması,

ll. yaz mevsiminin uzun sürmesi,

lll. yağış miktarının az olması,

IV. sulama olanaklarının fazla olması,

V. yağış rejiminin düzensiz olması

gibi özelliklerden hangileri etkili olmuştur?

Soru 6


kpss coğrafya test çöz

Yukarıdaki harita Türkiye'deki şeker pancarı ekim alanlarını göstermektedir.

Aşağıdakilerden hangisi yukandaki haritadan çıkaracağımız bir sonuç değildir?

Soru 7


Türkiye'de sebze tarımına ayrılan yerler az olduğu halde, üretim miktarı ülke ihtiyacını karşılar.

Bunun durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


I. Hayvancılıktan elde edilen verim gelişmiş ülkelere göre azdır.

ll. Bitki örtüsü ile hayvancılığın dağılışı genel olarak paraleldir.

Ill. Besi-Ahır hayvancılığı Erzurum-Kars çevresinde yaygındır.

IV. Dış satırnda (ihracatta) ilk sıradadır.

Türkiye'de yapılan hayvancılık faaliyetleri ile ilgili yukandakilerden hangileri söylenebilir?

Soru 9


Türkiye'deki köy yerleşmeterini, divan, oba kom yayla gibi köy altı yerleşmelerinden ayıran en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Türkiye' de kırsal nüfus oranı 1990 yılında % 61 iken 2017 yılında % 35'e düşmüştür.

Bu azalma üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?

Soru 11


İstanbul, Ankara, Bursa,lskenderun gibi şehirlerde nüfus yıl içinde fazla değişmezken Antalya, Muğla, İzmir gibi şehirlerde nüfus yıl içinde çok fazla değişir.

Yukarıda anlatılan durum üzerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

Soru 12


Karadeniz· Bölgesi için;

I. Bulutluluk oranı oldukça fazladır.

ll. Orografik yağışlar görülür.

lll. Kıyıda yaz kuraklığı isteyen ürünler yetişmez.

IV. Heyalan olayı görülür.

V. Fiziksel çözülme şiddetlidir.

gibi özelliklerden hangisi söylenemez?

Soru 13


Ege Bölgesi'ndeki turizm faaliyetleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 14


kpss coğrafya deneme çöz

Yukarıdaki haritada gösterilen limanlarımızdan hangileri, iç kesimlerle ulaşım olanakları iyi olduğu için daha fazla gelişmiştir?

Soru 15


Türkiye'de sanayinin dengesiz dağılımı beraberinde iş olanaklarının dağılımındaki dengesizliğe sebep olmuştur. Bu duruma bağlı olarak çeşitli sebeplerle mevsimlik işçi göçleri yaşanır.

Aşağıda verilen illerden hangisinde Ordu - Giresun çevresine yapılan mevsimlik göçün benzeri diğerlerine göre daha fazla yaşanır?

Soru 16


Yüksek sıcaklık ve su, kayaların kimyasal yoldan çözünmesine neden olur. Günlük sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerde ise mekanik çözülme oldukça fazladır.

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki bölümlerin hangisinde kimyasal çözünme diğerlerinden daha fazladır?

Soru 17


Türkiye'nin güneyinden kuzeyine doğru gidildikçe güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı daralır.

Aşağıdakilerden hangisi verilen açıklamanın sonucunda ortaya çıkmaz?

Soru 18


Güney Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısında Akdeniz iklimi görülür.

Buna göre aşağıda verilen ürünlerden hangisi belirtilen alanların tamamında yetiştirilmektedir?

Paylaş

2018 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

nihat kırboğa
Doğru: 18
100 Puan
2019hedef90
Doğru: 18
100 Puan
enesa
Doğru: 18
100 Puan
Baran güney
Doğru: 18
100 Puan
Süleyman Fatih U
Doğru: 18
100 Puan
KPSS Coğrafya Testleri