2020 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı IV

2020 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı IV

2020 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı IV - çöz

2020 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı IV soruları cevapları
2020 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı IV

2020 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı IVSoru 1


Türkiye'de batıdan doğuya doğru yükselti artar.

Buna göre;

I. yıllık ortalama sıcaklık,

II. tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi,

III. karla örtülü gün sayısı

gibi ifadelerden hangisi ya da hangilerinde artma gözlenmez?

Soru 2


I. Transit taşımacılığın gelişmiş olması

ll. Bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi

lll. Kuzeye doğru gidildikçe gündüz süresinin uzaması

IV. Sıcaklığın batıdan doğuya doğru azalması

V. Yüksek düzlüklerin geniş yer kaplaması

Yukarıda numaralandırılmış ifadelerden hangisi, Türkiye'nin özel konumunun ortaya çıkardığı sonuçlardan değildir?

Soru 3


Akarsuların sularını topladığı alana havza adı verilir. Sularını denize boşaltabilen akarsular açık havzalı, sularını denize boşaltamayan akarsular kapalı havzalıdır.

Buna göre, aşağıdaki akarsularımızdan hangisinin havzası diğerlerine göre farklı bir özellik gösterir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde çeşitli iklimlerin görülmesinin bir sonucudur?

Soru 5


Marmara Bölgesi'nde pamuk, zeytin, fındık, mısır, pirinç gibi birbirine zıt koşullar isteyen tarım ürünlerinin yetiştirilebilmesi, bölgenin hangi özelliğinin bir sonucudur?

Soru 6


Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nde aritmetik nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının altındadır.

Buna rağmen tarımsal nüfus yoğunluğunun bu bölgelerde çok fazla olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 7


I. Linyit

II. Doğal gaz

III. Hidroelektrik

Yukarıda verilen santrallerden hangisi, enerji ham maddesine yakın yerde kurulmak zorundadır?

Soru 8


Türkiye'nin büyük bir bölümü 1. derece deprem bölgesinde yer alır.

Buna göre;

I. Bolu,

ll. Adapazarı,

lll. Mardin,

IV. Van,

V. Mersin

gibi merkezlerden hangilerinde şiddetli deprem görülme ihtimali daha azdır?

Soru 9


Yetişme alanı doğal olarak sınırlı olan tarım ürünlerine yetişme bölgesi olan ürünler denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde Türkiye'de yetişme bölgesi olan ürünlerden bazıları bir arada verilmiştir?

Soru 10


Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olmasına karşın tutulan balık miktarı çok düşüktür.

Bu durumun nedenleri arasında;

I. kıyı uzunluğunun yeterli olmaması,

II. açık deniz balıkçılığı yapılmaması,

III. kıyı kirlenmesi,

IV. zararlı avlanma yöntemlerinin kullanılması,

V. modern gemilerin olmaması

faktörlerden hangisi etkili değildir?

Soru 11


Türkiye'de nüfusun dağılışı coğrafi bölgelere göre farklılık gösterir.

Bu durum, bölgelerin, aşağıdakilerden hangisi bakımından farklı olmasına bağlanamaz?

Soru 12


Türkiye'deki demir yolları daha çok yük taşımacılığında kullanılır. Demir yolları ile taşınan yolcu sayısı daha azdır.

Demir yollarının yolcu taşıma kapasitelerini artırmak için, aşağıdakilerden hangisi yapılması gereken çalışmalardan değildir?

Soru 13


Erzurum-Kars bölümünde hayvancılıkla uğraşan kişi sayısı, Marmara Bölgesi'nde hayvancılıkla uğraşan kişi sayısından fazla olmasına rağmen Erzurum-Kars Bölümü'nde hayvancılıktan elde edilen gelirin daha az olmasında;

I. mera hayvancılığının yapılması,

II. hayvan soylarının etkisi,

III. hayvan sayısının az olması

faktörlerinden hangileri etkili olmuştur?

Soru 14


Termik santraller linyit, taş kömürü, fuel-oil ve doğal gaz gibi enerji kaynaklarını yakarak elektrik enerjisine dönüştürür. Türkiye elektrik ihtiyacının büyük bir kısmını doğal gazla çalışan termik santrallerden sağlamaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde doğal gazla çalışan santrallerimiz bir arada verilmiştir?

Soru 15


Aşağıdakilerden hangisi İstanbul-İzmit ve Adapazarı çevresinde sanayinin gelişmesiyle görülen olumsuz sonuçlardan biri değildir?

Soru 16


I. Deniz turizmi

II. Kış turizmi

III. Yayla turizmi

IV. Kaplıca turizmi

Yukarıdaki turizm etkinliklerinden hangisi iklim özelliklerinden daha az etkilenir?

Soru 17


Aşağıda verilen bölümlerden hangisinin ekonomisinde sanayinin payı diğerlerinden fazladır?

Soru 18


Nemin fazla olduğu yerlerde günlük ve yıllık sıcaklık farkı daha az olur.

Buna göre aşağıda verilen şehirlerin hangisinde günlük ve yıllık sıcaklık farkı daha fazladır?

Paylaş

2020 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı IV sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

buketss
Doğru: 18
100 Puan
anter kolak
Doğru: 18
100 Puan
levent bıdı
Doğru: 18
100 Puan
rusenka
Doğru: 18
100 Puan
enes ilin
Doğru: 18
100 Puan