2019 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı VI

2019 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı VI

2019 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı VI - çöz

2019 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı VI soruları cevapları
2019 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı VI

2019 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı VISoru 1


Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'nin özel (göreceli) konumunun sonuçlan arasında gösterilemez?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de, Kuatemer'de (IV. Jeolojik zaman) meydana gelen olaylardan değildir?

Soru 3


Kuzey Anadolu fay kuşağı boyunca çökme sonucu oluşmuş oluklar ve bunların içerisine yerleşmiş ovalar görülür. Bu kuşak boyunca, doğuda Erzincan ile batıda İzmit Körfezi arasında ovalar sıralanır.

Aşağıdaki ovalardan hangisi, Kuzey Anadolu Fay Kuşağı üzerinde yer almaz?

Soru 4


I. Bozdağlar

II. Melendiz

III. Küre

dağlarının oluşum kökeni, aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

Soru 5


Ağustos ayında aşağıdaki şehirlerden hangisinde düşen yağış miktarı daha fazladır?

Soru 6


Aşağıda bazı illerin ocak ayı sıcaklık ortamaları verilmiştir.

Antalya 10 °C

İzmir 9 °C

Trabzon 6 °C

Ankara 0 °C

Hangi iki şehir arasındaki sıcaklık farkı enlem etkisiyle çelişir?

Soru 7


Türkiye'de görülen iklim tiplerinin aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkisi yoktur?

Soru 8


İç Anadolu'nun Türkiye'nin en az yağış alan yerlerden olması;

I. kuzey ve güneyinde dağ sıraları bulunması,

II. denizden uzak olması,

III. bitki örtüsünün seyrek olması

etmenlerinden hangileriyle ilgilidir?

Soru 9


Dünya ortalamasına yakın seyreden Türkiye'nin nüfus artış hızı, sanayileşmiş batı ülkelerine göre yüksektir.

Aşağıdakilerden hangisi, nüfus artış hızının yüksek olmasından kaynaklanan olumsuz sonuçlar arasında yer almaz?

Soru 10


Türkiye'de yerleşmeler dokularına göre dağınık, toplu, kıyı boyu, çizgisel ve dairesel şeklinde sınıflandırılmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kıyı boyu yerleşimlere örnek olarak gösterilemez?

Soru 11


Türkiye'de bazı illerin nüfusunda; yıl içerisinde tarım, turizm gibi ekonomik faaliyetlere bağlı olarak artışlar meydana gelir.

Aşağıdaki illerin hangisinde, turizm faaliyetlerine bağlı göç daha çok yaşanır?

Soru 12


İklim koşulları ve üreticilerin tercihleri göz önünde bulundurulursa aşağıdaki illerden hangisinde şeker pancarı üretilmesi beklenmez?

Soru 13


Balıkesir, İzmir ve Konya'da yaz ayları kurak olduğu halde, beslenen sığır sayısı çok fazladır.

Bu durum;

I. besi hayvancılığı yapıldığı,

II. pazar alanı oldukları,

III. sulama yapıldığı

özelliklerinden hangilerinin sonucudur?

Soru 14


Petrokimya, gübre, çimento, cam ve seramik sanayisi gibi birçok alanda kullanılan kayaçlar halindeki tuz bileşikleri olan ve Mazıdağı işletmelerinde değerlendirilen maden aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15


Aşağıdaki sanayi kollarından hangisi Türkiye'de daha düzenli bir dağılış gösterir?

Soru 16


I. Dilovası

II. Çayırova

III. Taşeli Platosu

IV. Erzincan Ovası

Yukarıdakilerden hangilerinde sanayinin yoğunluğuna bağlı olarak çevre kirliliğinin fazla olması beklenir?

Soru 17


Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin ekim alanı GAP ile birlikte daha fazla genişlemiştir?

Soru 18


"2018

Türkiye'nin yıllara göre ihracat ve ithalat değerlerinin gösterildiği grafikten yararlanarak

I. ihracatın ithalatı karşılama oranı,

II. dış ticaret hacmi,

III. dış ticaret açığı

bilgilerinden hangileri elde edilebilir?

Paylaş

2019 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı VI sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

2019hedef90
Doğru: 18
100 Puan
onacaaysgul
Doğru: 17
94.4 Puan
aslı karaman
Doğru: 17
94.4 Puan
Fandayk
Doğru: 16
88.8 Puan
Süleyman Fatih U
Doğru: 16
88.8 Puan
KPSS Coğrafya Testleri