2019 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı V

2019 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı V

2019 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı V - çöz

2019 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı V soruları cevapları
2019 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı V

2019 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı VSoru 1


2018 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı Soru1

Yukarıdaki şekilde bir yerin coğrafi koordinatları verilmiştir.

Türkiye, bu yere göre aşağıda verilen coğrafi yönlerin hangisinde yer alır?

Soru 2


Burdur'un Gölhisar ilçesi yakınlarından doğup Fethiye Körfezi'nin batısında denize dökülen Dalaman Çayı, gür karstik kaynaklarla beslendiği için yaz mevsiminde debisinde fazla azalma olmaz.

Buna göre, aşağıdaki akarsulardan hangisindeki debi özelliği Dalaman Çayı ile daha fazla benzerlik gösterir?

Soru 3


Bozok Platosu'nda küçükbaş hayvancılık yaygın iken Ardahan Platosu'nda büyükbaş hayvancılık öne çıkmıştır.

Aynı tür yer şekilleri üzerinde farklı hayvancılık kollarının gelişmesi bu platoların

I. eğim,

II. bakı,

III. yağış rejimi,

IV. bitki örtüsü

özelliklerinden hangileri bakımından farklı olduklarını gösterir?

Soru 4


IV. Jeolojik Zaman'da Türkiye'deki dağların bir kısmında buzullaşma etkisiyle buzullar ve buzul şekilleri oluşmuştur. Ancak iklim değişmeleriyle günümüz iklim koşullarına geçildikten sonra bu dağların bazılarındaki buzullar tümüyle eriyerek ortadan kalkmıştır.

Buna göre, aşağıdaki dağların hangisinde IV. Jeolojik Zaman başında oluşan buzul şekilleri bulunduğu halde güncel buzullara rastlanmaz?

Soru 5


Türkiye'deki akarsulardan bazıları az eğimli alanlarda akarken bu arazilerin orojenik faaliyetler sonucu yükselmesi sırasında akarsular yataklarını aşındırarak derinleştirmiş ve sıradağların enine kesilmesiyle yamaçları çok dik olan boğaz vadileri oluşturmuşlardır.

2018 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı Soru5

Buna göre, haritada gösterilen yerlerin hangisinde boğaz vadilerin yaygın olduğu söylenebilir?

Soru 6


Çok akışkan kıvamda olan lavlar geniş bir alana yayılır ve yüksekliği az olan kalkan şekilli volkanları oluşturur.

Aşağıdaki dağlardan hangisi, bu şekilde oluşan ve kapladığı alanı Türkiye'de en geniş olan volkandır?

Soru 7


2018 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı Soru7

Haritada koyu renkle gösterilen yerler aşağıdakilerin hangisi bakımından ortak özelliğe sahiptir?

Soru 8


Türkiye'de 2010 yılında 28,3 olan ortanca yaş 2018 yılında 31,0 olmuştur.

Buna göre, 2010 ile 2018 yılları arasında

I. erkek nüfus oranı,

II. genç bağımlı nüfus oranı,

III. ortalama hayat süresi

özelliklerinden hangilerinin arttığı söylenebilir?

Soru 9


Coğrafya öğretmeni Kadir Bey derste öğrencilere, "Arkadaşlar! Elimizde Konya iline ait toplam nüfus, tarımsal nüfus ve ekili - dikili arazilerin yüz ölöümleriyle ilgili bilgiler var ise bu ilin hangi nüfus yoğunluklarını belirleyebiliriz?

şeklinde bir soru yöneltmiş ve öğrencilerden şu cevapları almıştır:

Ali: Yalnızca aritmetik nüfus yoğunluğunu

Funda : Yalnızca tarımsal nüfus yoğunluğunu

Gülay : Yalnızca fizyolojik nüfus yoğunluğunu

Çetin : Hem tarımsal hem de fizyolojik nüfus yoğunluğunu

Arif : Hem aritmetik hem de tarımsal nüfus yoğunluğunu

Buna göre hangi öğrenci soruya doğru cevap vermiştir?

Soru 10


Nüfus projeksiyonları, mevcut nüfus eğilimlerinin tespit edilmesi ve bu eğilimlerin devamı halinde gelecekteki ­ nüfus yapısı hakkında öngörülerde bulunulmasını sağladığı için daha sağlıklı politikalar üretilmesini sağlar.

Buna göre, Türkiye'nin 2017 - 2075 nüfus projeksiyanlarıyla ilgili aşağıda verilen öngörülerden hangisi yanlıştır?

Soru 11


Endüstri kuruluşlarının yer seçimi üretim maliyetlerini etkileyen önemli bir faktördür.

Buna göre, pamuklu dokuma sektörüyle ilgili bir yatırım planlayan Ali Bey, kuracağı tesis için aşağıdaki yerlerden hangisini tercih ederse ham madde alanıyla işleme tesisi yakın olacağından üretim maliyetlerini düşürmüş olur?

Soru 12


Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde yer alan aşağıdaki turizm değerlerinden hangisi hem doğal hem de kültürel miras alanıdır?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisinin Marmara Bölgesi'yle Akdeniz Bölgesi arasında farklılık göstermesi enlem etkisiyle açıklanamaz?

Soru 14


Son yıllarda Türkiye'nin en çok yabancı turist alan illeri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 15


2018 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı Soru15

Haritada koyu renkle gösterilen alanda aşağıdaki bölge türlerinden hangisi yer almaz?

Soru 16


Aşağıdakilerden hangisinde bir yöre, bu yörede bulunmayan yer altı zenginliğiyle birlikte verilmiştir?

Soru 17


KOP ve GAP'ın uygulama alanları ve hedefleri göz önüne alınırsa

I. Proje kapsamındaki il sayıları aynıdır.

Il. Temel hedeflerden biri de nadas alanlarının daraltılmasıdır.

III. Projenin uygulama alanları genellikle az yağışlı 29 yerlerdir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 18


TÜİK 2017 ve 2018 verilerine göre, aşağıdaki illerden hangisinin Türkiye tütün üretimindeki payı daha azdır?

Paylaş

2019 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı V sorularını online çözebilirsiniz.