2018 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı

2018 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı

2018 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı - çöz

2018 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı soruları cevapları
2018 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı

2018 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme SınavıSoru 1


Bir eğitim psikoloğu verdiği seminerde "Gelişim ile ilgili yapılan araştırmalar, ergenlik döneminde akranlarına göre erken olgunlaşan erkek çocukların lider, kendine güvenli, sosyal ve karşı cinsle daha ilgili olduğunu göstermektedir." demiştir.

Eğitim psikoloğunun bu ifadesini en iyi açıklayan gelişim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Ayrı ve birlikte yetiştirilmiş 15-18 yaşları arasındaki tek yumurta ikizleri üzerinde ilgi envanteri uygulanmış ve ikizlerin ilgi puanları arasındaki korelasyon katsayıları şöyle bulunmuştur:

Birlikte yetiştirilen tek yumurta ikizleri - r = 0,57

Ayrı yetiştirilen tek yumurta ikizleri - r = 0,22

Söz konusu puanlar arasındaki bu farklılık aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanabilir?

Soru 3


Baba: Kaptan kime denir?

Çocuk: Gemi kullanan kişiye denir.

Baba: Başka kime kaptan denir?

Çocuk: (Biraz düşünür.)

Baba: Otobüs süren kişilere de kaptan denir. Başka kime denir?

Çoçuk: ... (Yine sessizlik olur.) O halde uçak kullanan kişilere de kaptan denir.

Piaget'nin bilişsel gelişim kuramına göre babayla çocuğu arasında gerçekleşen diyalogda çocuğun "Uçak kullanan kişilere de kaptan denir." şeklinde bir sonuca ulaşması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

Soru 4


Lise son sınıf öğrencilerine verilen münazara konularından biri "Yetenek doğuştan mı gelir yoksa sonradan mı kazanılır?" konusudur. Öğrencilerden Mehmet, "Yetenek doğuştan gelir." görüşüne inanmasına rağmen, öğretmeninin "Senin, yetenek sonradan kazanılır, görüşünü savunmanı istiyorum." demesi üzerine yeteneğini sonradan kazanabilecek bir özellik olduğunu düşünmeye başlamış ve konuya hazırlandıktan sonra bu önermeyi savunmuştur.

Mehmet'in kendi görüşünün tam tersini savunabilmesi, Piaget'nin bilişsel gelişim kuramında ele alınan hangi kavramla açıklanabilir?

Soru 5


Cem Bey, bir mağazadan çocukları için iki giysi dolabı alır. ilk dolabın parçalarını birleştirmek için dolabın parçalarının bulunduğu kutuyu açar. Kutunun içinden çıkan parçaları, bu parçaların sırasıyla birleştirilmesini gösteren resimlerin ve çeşitli yönergelerin yazıldığı kağıdı inceler. Bu yönergeler ve resimler doğrultusunda dolabı kurmaya başlayan Cem Bey, parçalar azaldıkça daha az resimlere bakarken yönergeleri takip etmeye devam eder. Sonunda dolabı tamamen oluşturur. ikincisine geçtiğinde Cem Bey, yönergeleri okumadan ve resimlere bakmadan birinci dolaba göre daha hızlı bir şekilde ikinci dolabı kurar.

Cem Bey'in dolabın parçalarını doğru şekilde birleştirmesini sağlayan yönergeler Vygotsky'nin kuramında ele alınan kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

Soru 6


Ali Bey ve Yasemin Hanım, doğuştan işitme engelli olan kızları Esra'ya, bir gün konuşma dilini öğrenir umuduyla işaret dilini öğretmemişlerdir. Buna rağmen Esra, işaret diliyle konuşan diğer insanlardan farklı ama kendini ifade etmeyi sağlayan bir işaret dili kullanmaya başlamıştır.

Aslan Bey ve Yasemin Hanım'ın bir gün konuşur umuduyla Esra'ya işaret dilini öğretmemeleri aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisi ile açıklanabilir?

Soru 7


Ivan Aleksandroviç Gonçarov'un, Oblomov romanının özeti:

Rusya'da büyük toprak sahibi soylu bir adamın oğlu olan Oblomov, varlıklı bir aileden geldiği için çalışarak geçimini sağlayacağı bir işi yoktur. Odasını, çalışma ve yatak odası olarak kullanan Oblomov, zamanının çoğunu burada geçirmektedir. Kıyafetlerini bile uşağına giydirtecek kadar tembel bir adamdır Oblomov. Sürekli kafasında planlar kurar, ama bunları gerçekleştirmek için bir adım dahi atmaz. Her günü milat kabul edip yeni bir hayata başlamak ister ancak bir türlü başarılı olamaz. Hayata çok karamsar bakan Oblomov, sürekli karşısına çıkan problemlerden ve şanssızlığından şikayet eder. Çocukluğundan beri çok iyi tanıdığı Stoltz, onu sürekli karşılaştığı zorluklardan kurtarır. Stoltz tarafından Olga ile tanıştırıldıktan sonra hayata bağlanır. Nişanlanmalarının ardından evliliğin getireceği uğraş ve sorumluluk Oblomov'un doğasına aykırı olduğundan Olga'dan uzaklaşmaya başlar ve bir mektup yazarak ondan ayrılmak istediğini söyler. Olga ne kadar uğraşsa da Oblomov'la sağlıklı bir ilişki kurmakta başarılı olamaz.

Buna göre Marcia'nın kimlik statüleri düşünüldüğünde, Oblomov'un kimlik statüsü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 8


Çocukluk yıllarımda, çeşit çeşit meyve ağaçlarının olduğu müstakil bahçeli bir evde, 65 yaşındaki Alihan Dede otururdu. Yaz tatilinde bu meyve ağaçlarına tırmanarak meyve yemekten çok hoşlanırdık. Alihan Dede meyveleri aldığımıza bir şey demez, sadece düşüp bir yerlerimizi incitebileceğimizden korkardı. Bu nedenle Alihan Dede, meyveleri toplar ve özellikle küçük çocukları olan komşularına bu meyveleri dağıtırdı. Alihan Dede, mahallede sevilen, sayılan, oldukça neşeli, mutlu, huzurlu ve çevresindeki insanları seven bir insandı.

Psikososyal gelişim kuramına göre, Alihan Dede'nin aşağıdaki duygulardan hangisini yaşadığı söylenebilir?

Soru 9


Yaşanan bir hırsızlık olayından sonra ekip arabası ile olay yerine gelen polisler uzun bir kovalamacanın ardından hırsızı yakalarlar. Hırsızın maskesini çıkardıklarında olay yerine gelen ekipteki iki polisten biri olan komiserin oğlu olduğunu görürler.

Bu durumda komiser aşağıdakilerden hangisini yaparsa Kohlberg'in ahlak gelişimi kuramına göre kanun ve düzen evresine uygun davranmış olur?

Soru 10


20'li yaşlarının sonlarına gelen birinin aşağıdaki özelliklerden hangisini içinde bulunduğu dönemde kazanması beklenmez?

Soru 11


Gelişim psikolojisine ilişkin bilgiler göz önüne alındığında aşağıda verilenlerden hangisinin doğru olduğu söylenebilir?

Soru 12


Aslı Hanım; bir işe başladığında o işin sonunu getirmeden oturduğu yerden kalkmaz, her şeyi tam yapmaya çalışır. Hatta yaptığı işleri incelemekten, kontrol etmekten bıkmaz. Çünkü ne olursa olsun yanlışlardan kaçınır. Bu yüzden her işini disiplinli yapmaya çalışır.

Buna göre Aslı Hanım'ın Freud'un psikoseksüel kuramında ele alınan dönemlerden hangisini olumsuz atlattığı söylenebilir?

Paylaş

2018 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Mustafa Canoğlu
Doğru: 12
100 Puan
paradigma
Doğru: 12
100 Puan
Esra eskici
Doğru: 12
100 Puan
Büşral
Doğru: 12
100 Puan
Hasret Kaya
Doğru: 12
100 Puan
KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri