2018 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı II

2018 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı II

2018 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı II - çöz

2018 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı II soruları cevapları
2018 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı II

2018 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı IISoru 1


1. - 2. sorulan aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Yapılan bir deneyde 12 çift ikiz fare iki gruba ayrılmıştır. Birinci grup farelere uyarıcısı bol ve içinde farelerin oynayabileceği oyuncaklar bulunan bir kafeste yeni öğrenim deneyimleri yaptırılmış ve yarım saatte bir kafesten dışarı çıkarılarak, çevreyi tanıma imkânları sağlanmıştır. Diğer grup ise bütün bu imkânlardan mahrum bırakılmıştır Bu süreçte her iki gruba da aynı yiyecekler verilmiştir. 3 ay sonra bütün farelerin beyni incelenmiş, birinci gruptaki farelerin beyinlerinin diğer gruptakilere göre yapı ve oluşum kimyası açısından farklı olduğu görülmüş, hatta hücreler arasında bağlantı sağlayan bir enzimin birinci grup farelerde daha fazla olduğu görülmüştür. Bu deneyle ilk aylardaki uyarıcı bolluğunun ve öğrenme deneyimlerinin zeka gelişimi üzerindeki etkisi ortaya konmaya çalışılmıştır.

Bu deneyde aşağıdakllerden hangisine ver verilmemiştir?

Soru 2


Bu deneyde yer verilen değişkenler aşağıdakilerden hangisinin zekâ üzerindeki etkisini vurgulamaya yöneliktir?

Soru 3


Bir aylık bebek annesini tat alma ve dokunma duyusuyla tanır. Oysa ki bir yaşındaki çocuğun daha iyi gelişmiş, daha fazla ayrıntı içeren bir anne şeması vardır. O annesinin daha çok özelliğini bilir.

Çocuğun annesini birkaç özelliğinden yola çıkarak daha çok özelliğine göre bitmesi, Piaget’nin bilişsel gelişim kuramındaki hangi kavramla açıklanabilir?

Soru 4


Halil on aylık olmasına rağmen, henüz oturamamakta ve sırtüstü pozisyondan yüzüstü pozisyona dönememektedir. Annesi, Halil'in kilolu olduğu için oturamadığını düşünerek, onu sık sık ablasının oğlu ile karşılaştırmakta ve oturması için sürekli zorlamaktadır.

Halil'in henüz oturamaması, aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanabilir?

Soru 5


Çocuğun yanlış eğitimi sonucunda bir sorun yumağı haline gelebileceği, karmaşalar içinde bulunduğu bu evrede kız çocuktan bir rastlantı sonucu erkek çocukla karşılaştıklarında kendilerini onlarla karşılaştırma durumunda kalırlar ve kendilerinde bir eksiklik hissederler. Benzer durum erkek çocuklarda ise kızlar gibi olacağını düşünme ile kendini gösterir. Bu durum kastrasyon karmaşası olarak İfade edilir.

Freud’a göre kız ve erkek çocuklarında gözlenen bu durum hangi gelişim dönemindeki yanlış eğitime dayalı olarak ortaya çıkmış olabilir?

Soru 6


İnternet bağımlılığı ve yalnızlık üzerine yapılan bir araştırmada, çocuklar arasında, annenin eğitim düzeyi arttıkça internete bağımlılığın arttığı ve çocukların daha fazla yalnız kalmayı tercih ettikleri verisi elde edilmiştir.

Bu durumdan çocuğun gelişim alanlarından hangisinin daha fazla etkileneceği söylenebilir?

Soru 7


Beslenme ve çevresel değişiklikler 21 yaşındaki bir gencin boy uzunluğunu etkilemezken iki yaşındaki bir çocuğun boy uzunluğunu etkiler.

Bu durum aşağıdaki gelişim ilkelerinden hangisiyle en iyi ifade edilebilir?

Soru 8


Bu dönemdeki çocukların hayal dünyaları oldukça geniştir. Çocuğu sürekli eleştiren, soruları ve eylemleri için suçlayan bir yetişkin tutumu, çocuğun kendi davranışlarına daima hatalı bulmasına yol açarken “Asla büyükler gibi olmayacağım." biçiminde ifade edeceği korkular geliştirmesine neden olabilir. Suçlanan çocuk merak ve araştırma güdüsünden vazgeçerek kendi kabuğuna çekilebilir.

Çocuklarda gözlenen bu durum, Erikson’un psikososyal gelişim kuramında yer alan hangi döneme özgü davranış karakteristiği ile ilişkilendirilebilir?

Soru 9


Ligin önemli takımlarından birinin kritik bir maçında kaleci kırmızı kart görerek oyundan atılır. Yerine geçen oyuncu penaltıyı kurtararak takımın galip gelmesini sağlar. Bunun üzerine spor malzemeteri üreten bir firma bu durumdan yararlanarak penaltıyı kurtaran oyuncunun taktığı eldivenin aynısından sınırlı sayıda piyasaya sürerek ciddi bir kazanç elde etmeyi planlar.

Kohlberg’in ahlâki gelişim kuramına göre, eldivenleri piyasaya sürme planı, firma yöneticilerinin aşağıdaki ahlâki gelişim düzeyi ve aşamalarından hangisinde olduğunun göstergesi sayılabilir?

Soru 10


"Ahlaki gelişim sürecini evreler halinde ele almasına karşın: "Önemli olan şey evreler değildir; insanların, ahlak anlayışına ve sevgisine sahip olmalarıdır." görüşünü benimseyen gelişim kuramcısı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Hacı Bektaş Veli'nin "Sana yapılmasını istemediğin bir şeyi sen de başkalarına yapma; sana yapılmasını istediğin bir şeyi de yap." sözünü kendi yaşamında temel bir ilke olarak benimseyen bir kişi, Kohlberg'e göre ahlaki gelişim sürecinin hangi evresindedir?

Soru 12


o Çocuklar, dünyaya dil öğrenebilme potansiyeline sahip bir biçimde gelirler.

o Çevrelerinde hangi dil konuşuluyorsa onu öğrenirler.

Varsayımını temel bir ilke olarak kabul eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


"Bireyin, doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü ayırt edebilmesine yarayan ilkeler ve değerler bütünüdür." ifadesi en iyi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

Soru 14


2016 - 2017 öğretim yılında üniversiteden mezun olan Ayça, girmiş olduğu KPSS'lerin tümünde başarısız olmuş, genç bir öğretmen adayıdır.

Çok çaba göstermiş olmasına karşın sınavlarda başarılı olamayan Ayça'nın, artık rüyalarında bile öğretmen olduğunu düşünmeye başlaması ve ancak bu şekilde işsiz kalmanın kendisinde yarattığı kaygıdan kurtulması durumunun karşılığı olan savunma mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15


Psikososyal gelişim sürecinin bu evresinde "Birey, bunalım uzadığı ve sorun çözülemediği için bir karara varma konusunda sorun yaşar ve bundan dolayı da Çözümü sürekli bir biçimde erteler."

Erikson'un kuramında bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

Soru 16


İnsanların, cinsel ve saldırgan içerikli yıkıcı dürtülerini doğal amaçlarından farklı ve toplumsal beklentilere uygun bir biçimde ifade etme yolunu tercih ettikleri günlük yaşamda çok sık karşılaşılan bir durumdur.

Psikodinamik yaklaşımda, insanların bu tür davranışlarının karşılığı olan savunma mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

2018 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı II sorularını online çözebilirsiniz.