2018 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı III

2018 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı III

2018 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı III - çöz

2018 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı III soruları cevapları
2018 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı III

2018 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı IIISoru 1


1. - 2. soruları verilen parçaya göre cevaplayınız.

Fransa ve Türkiye'den iki üniversitenin ortaklaşa yapmış oldukları bir araştırmada, Fransız ve Türklerin kendilerinde ve başkalarında çeşitli zeka türlerini nasıl algıladıkları incelenmiştir. Bu amaçla Fransa'dan ve Türkiye'den seçilen üniversite öğrencilerine ebeveynlerinin, partnerlerinin ve kendilerinin zekalarına dair nasıl bir algıları olduğu çeşitli ölçme araçları vasıtasıyla ölçülmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak Türklerin Fransızlara oranla müziksel, kişilerarası ve mantık-matematiksel zeka alanlarında daha gelişmiş oldukları Fransızlarda ise uzamsal, kinestetik, doğasal ve içsel zeka alanlarının daha çok gelişmiş olduğu görülmüş; kendi zekaları hakkında olumsuz düşünce yapılarına sahip bireylerin sosyal ilişkiler ve akademik başarı açısından da başarısız oldukları saptanmıştır.

Bu araştırmanın sonuçları, aşağıdaki gelişim ilkerinden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 2


Fransızlar ile Türkler arasında zeka alanları bakımından farklılık görülmesi, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

Soru 3


Kardeşi Cemil ile oyuncaklarını paylaşmayan Cengiz, çoğu zaman onunla bu nedenle tartışmıştır. Ancak kardeşine lösemi teşhisi konulmasıyla birlikte kardeşinin vücudundaki çöküşü gören Cengiz, kardeşinin bu hastalığa yakalanma sebebi olarak kendisini sorumlu tutmuştur.

Cengiz'in, kardeşinin lösemiye yakalanmasından kendisini sorumlu tutması Piaget'ye göre aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

Soru 4


İlköğretime yeni başladığında, ne olmak istediğini soran herkese "Öğretmen olmak istiyorum." diyerek yanıt veren Kamuran, birkaç yıl sonra dersine giren öğretmeninin tavırlarından ve öğrencilerine karşı yaklaşımlarından etkilenerek öğretmen olma düşüncesinden vazgeçmiştir. Fikrini niçin değiştirdiği sorulduğunda ise "Çünkü öğretmenler çok acımasız ve kendini beğenmiş insanlardır." şeklinde yanıt vermiştir.

Kamuran'ın bu ifadesi, Piaget'ye göre aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

Soru 5


18 aylık Türkan, annesiyle ne zaman gezmeye çıksa çevrede gördüğü kedi ve köpeklere parmağını uzatarak "Piss" demektedir. Türkan aynı davranış biçimini evdeki pelüş kedi, köpek, inek gibi oyuncaklara karşı da sergilemektedir.

Türkan'ın bu davranış biçiminden yola çıkılarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılabilir?

Soru 6


Yıllar önce babasını kalp krizi nedeniyle kaybeden Ali Bey, "Ben okuyamadım ama çocuklarımı okutup doktor yapacağım." şeklinde bir yemin etmiştir. Aradan geçen yıllardan sonra Ali Bey' in tek çocuğu olan Burak'ın üniversite sınavına girme vakti yaklaşmıştır. Ali Bey, oğluna tıp fakültesini okuması konusunda oldukça ısrarlı davranmaktadır. Makine mühendisi olmayı isteyen Burak ise babasının baskısına daha fazla dayanamamış ve tıp fakültesini tercih etmiştir.

Buna göre, Burak'ın sahip olduğu kimlik statüsü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


7. - 8. soruları verilen parçaya göre cevaplayınız.

Altı yaşındayken babası tarafından terk edilen Uğur'u annesi tek başına yetiştirmiştir. Şu anda 42 yaşında olan Uğur, babasını hiçbir zaman affetmemiş ve erkeklere güvenemediği için de yok denecek kadar az erkek arkadaşa sahiptir. Erkekten çok, kadın arkadaşa sahip olan Uğur, sahip olduğu cinsiyetin davranışlarını tam anlamıyla yerine getiremediği içinde evlenmemiştir. Genelde erkeklerin sergilemiş olduğu futbol tutkunluğu, kavgacılık, baskın olmak gibi durumlar yerine daha çok evcimen, pasta, börek yapmayı seven ve dizi film izlerken duygu yüklü anlarda ağlayan biri olmuştur.

Uğur'un bu durumundan yola çıkarak Freud'a göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılabilir?

Soru 8


Bem'e göre, Uğur'un sahip olduğu cinsiyet rolü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Tırnak yeme davranışı Freud'a göre aşağıdaki psikoseksüel gelişim dönemlerinden hangisindeki sorunlara dayandığı söylenebilir?

Soru 10


Şakir Bey, köylerinde öteden beri gençlerin evlendirilmesi sırasında davetlilerden açık artırma usulü para toplandığını ve bu durum nedeniyle çoğu ailenin borca girdiğini gözlemlemiştir. Şakir Bey, bu konuyu hem köy kahvesinde dile getirmiş hem de tek tek bütün köylülerle konuşarak bu yanlış uygulamanın ortadan kaldırması sonucunda herkesin ekonomik olarak nasıl rahatlayacağını anlatmıştır. Şakir Bey, köydeki çoğu kişinin fikrini değiştirebilirse bu olumsuz uygulamanın da ortadan kalkacağının farkındadır.

Kohlberg'e göre, Şakir Bey'in içinde bulunduğu ahlak gelişim evresi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Bir sarraf dükkanından 3 kg altını çalarken suçüstü yakalanan usta hırsız namı diğer Benekli Tahir, emniyette "Beni sarrafın kendisi tuttu. Ben sadece dükkanın güvenlik düzeyinin ne kadar olduğunu test etmek için tatbikat yapıyordum." şeklinde ifade vererek kendini savunmuştur.

Buna göre, Benekli Tahir'in kullanmış olduğu savunma mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Kendini beğenen ve sadece kendi çıkarları için uğraşan Mehmet'i çevresindeki hiç kimse sevmemektedir. Mehmet de pek değerli görmediği çevresindeki insanlarla sadece işi düştüğü zaman konuşmakta ve konuşurken de onları küçümsediğini belirgin bir şekilde hissettirmektedir.

Horowitz'e göre, Mehmet'in sahip olduğu bağlanma türü aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

2018 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı III sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Muhammed Öğüt
Doğru: 11
91.6 Puan
İlknur S.
Doğru: 11
91.6 Puan
Ali Dirin
Doğru: 11
91.6 Puan
UgurY.
Doğru: 11
91.6 Puan
Mustafa Canoğlu
Doğru: 11
91.6 Puan
KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri