2020 KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı VII

2020 KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı VII

2020 KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı VII - çöz

2020 KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı VII soruları cevapları
2020 KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı VII

2020 KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı VIISoru 1


Annesi, altını ıslattığı için ağlayan çocuğun altını değiştirir. Bunun defalarca tekrarlanmasıyla çocuk altını ıslattığında annesini görünce ağlamayı bırakır.

Çocuğun annesini görünce ağlamayı bırakması aşağıdaki öğrenme yollarından hangisi ile açıklanır?

Soru 2


Can, sınıfta beslenme saatinde yanında oturan arkadaşının beslenmesi olmadığını görünce onunla paylaşmış, bunun üzerine öğretmeni Can'ı bu davranışı için arkadaşlarının yanında ödüllendirmiştir.

Öğretmenin Can'ı sınıfta ödüllendirmesi diğer öğrenciler için aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Soru 3


Aşağıdaki ifadelerden hangisi sosyal öğrenme kuramının temel ilkelerinden biri değildir?

Soru 4


Ali, öğretmeninin anlattığı dersi dinlerken arkasında oturan arkadaşlarının kendi aralarında yaptığı konuşma dikkatini çeker.

Bu durumda Gestalt kuramına göre algı yasalarından şekil zemin ilişkisi ile ilgili olarak Ali için zemin aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Bir bireyin kendini gerçekleştirmesi aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinin en önemli kavramlarındandır?

Soru 6


Hümanist yaklaşıma göre; bir öğretmenin öğrenciler arasında olabilecek, birbirlerine zarar verme, yalan söyleme, saldırganlık gibi davranış bozukluklarını önleyebilmek için yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Hümanist yaklaşımın temsilcisi olan Rogers'a göre birey sadece dıştan değil, içten de incelenmelidir.

Bu görüş aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

Soru 8


Türkçe öğretmeni öğrencilerine artı eksi vererek kime ne zaman soru soracağının belli olmadığı bir durumda aşağıdaki pekiştirmelerden hangisini kullanmış olmaktadır?

Soru 9


Davranışın tek tek öğelerin birleşmesinden oluşmadığını, bu nedenle bir bütün olarak ele alınması gerektiğini belirterek "bütün kendisini oluşturan parçalar ve öğeler toplamından daha başka ve farklı bir şeydir" ilkesi ile hareket eden kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi bireyin öğrenmesini etkileyen iç koşullardan biri değildir?

Soru 11


Doğuştan organizmada var olan karmaşık ve öğrenilmemiş, türe özgü olan temel, ruhsal güç olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Mehmet, matematik dersinde uygulanan testte başarısız olmuş ve paniğe kapılmıştır. Bu olaydan sonra matematik derslerinde uygulanan testleri gördüğünde daha sınav başlamadan paniğe kapılmaya başlamıştır.

Mehmet'in yaşadığı koşullanmaya göre matematik dersinde uygulanan test aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

Soru 13


Sınıfta bir öğrenci parmak kaldırmadan arkadaşlarının sözünü keserek konuşmuş ve öğretmeni kendisini dinlemiştir. Bunun üzerine öğrenci bu davranışı yapmaya devam etmiştir.

Öğretmenin bu öğrencinin parmak kaldırmadan konuşmasını dinlemesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile nitelendirilir?

Soru 14


Aşağıdaki seçeneklerden hangisi klasik koşullanma ve edimsel koşullanma arasındaki farklar ile ilgili olarak yanlış bir ifadedir?

Soru 15


Uzun süreli hafızanın kavramları, genellemeleri, şemaları, problem çözme ve düşünme stratejilerini tutan kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16


Bir öğretmen ders anlatırken farklı anlarda anlattığı konu ile ilgili espriler yapmakta ve öğrencilerin ilgiyle kendisini dinlemelerini sağlamaktadır.

Öğretmenin kullandığı pekiştirme tarifesi aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

2020 KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı VII sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

sblbrck
Doğru: 15
93.7 Puan
fatih yazan
Doğru: 15
93.7 Puan
abdullah ba
Doğru: 15
93.7 Puan
duygu erdug
Doğru: 15
93.7 Puan
alperaydın
Doğru: 15
93.7 Puan