2019 KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı IV

2019 KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı IV

2019 KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı IV - çöz

2019 KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı IV soruları cevapları
2019 KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı IV

2019 KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı IVSoru 1


Bir öğretmenin öğrencilere olumlu bir davranışı kazandırmak ve devamını sağlamak için başvuracağı en etkili yol aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi etkileyen faktörlerden olan öğrenme yöntemi ile ilgili etkenlerden değildir?

Soru 3


İlköğretim 2. sınıf öğrencisi olan Mehmet arkadaşlarına saldırgan davranışlarda bulunmaktadır. Babası Mehmet'in bu davranışını dayak yoluyla önlemeye çalışmaktadır. Sınıf öğretmeni babaya bu şekilde davranmakla kendisinin saldırgan bir model oluşturduğunu Mehmet'in davranışının azalmak yerine artacağını söylemiştir.

Sınıf öğretmeninin söyledikleri aşağıdaki öğrenme kuramlarından hangisi ile açıklanabilir?

Soru 4


Öğrenme, yaşantı ürünü olarak bireyin davranışlarında meydana gelen kalıcı izli değişmelerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğrenme ürünü olan bir davranış değildir?

Soru 5


Yeni eve taşınan bir bireyin önceki ev adresi sorulduğunda yeni ev adresini söyleyip eski ev adresini hatırlayamaması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

Soru 6


Her gün dolmuşa binip aynı güzergahtan evine giden bir öğrenci arkadaşlarıyla sohbet esnasında o güzergahtaki lokantaların isimlerini dikkat etmemesine rağmen öğrendiğini fark etmiştir.

Bu öğrencinin dikkat etmemesine rağmen lokanta isimlerini bilebilmesi aşağıdaki öğrenme yollarından hangisi ile açıklanır?

Soru 7


Okula yeni başlayan öğrenciler öğretmenlerinin sevecen ve güler yüzlü olması sebebiyle okula karşıda olumlu bir tutum geliştirmişlerdir.

Bu durumda öğrencilerde okula karşı olumlu tutum geliştirmeleri aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Soru 8


Senem, elbise dolabının arkasına düşen kitabını almak için elini uzatmış dolabı itmeye çalışmış fakat kitabı almayı başaramamıştır. Bir süre düşündükten sonra 50 cm'lik cetvelini kullanarak kitabı dolabın arkasından çıkarabileceği aklına gelmiş ve kitaba ulaşmayı başarmıştır.

Senem'in kitabı bu şekilde alabileceğini anlaması aşağıdaki öğrenme yollarından hangisi ile açıklanır?

Soru 9


Öğrenmelerin tümü klasik koşullanma yoluyla açıklanamamasına rağmen bazı davranışlar klasik koşullanmayla öğrenilir.

Aşağıdakilerden hangisi klasik koşullanma yoluyla öğrenilen bir davranış olabilir?

Soru 10


• Ortamdan itici bir uyarıcının çıkarılmasıyla davranışın tekrarının sağlanması

• Ortamdan hoşa giden bir uyarıcının kaldırılarak davranışın azalması

Yukarıdaki açıklamaları ifade eden kavramlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 11


Bir öğretmen, sürekli olarak ders esnasında gülen bir öğrencinin bu davranışını görmezden gelerek engellemeye çalışmıştır.

Öğretmenin kullandığı davranış kontrol tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Bir köpek sahibi el çırptığı zaman iki ayağı üzerinde durduğunda kendisine yiyecek verileceğini öğrenmiştir. Daha sonra köpek iki ayağı üzerinde durduğunda sahibi yiyecek vermemiş ve köpek bu davranışı yapmamaya başlamıştır. Ancak bir süre sonra sahibi el çırptığında yine köpek iki ayağı üzerinde durmuştur.

Köpeğin sahibinin el çırpma sesini duyduğunda tekrar iki ayağı üzerinde durması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

Soru 13


Serkan diğer derslerde uslu bir şekilde otururken; matematik dersinde sınıfın huzurunu bozan davranışlar sergilemektedir.

Matematik dersi Serkan'ın davranışını kontrol eden ne tür bir uyarıcıdır?

Soru 14


Kenan Bey, bir lokantada yemek yemiş fakat yemek bozuk olduğu için zehirlenmiş ve midesi yıkanmıştır. Bu olaydan sonra Kenan Bey ne zaman bu lokantanın önünden geçse midesi bulanmıştır.

Bu koşullanmada lokantanın görüntüsü mide bulantısını oluşturmadan önce ne tür bir uyarıcıdır?

Soru 15


Arkadaşlarıyla oynarken kaydıraktan düşen Mete, çocuk bahçesinden ve çocuk bahçesine benzeyen yerlerin önünden geçerken ağlamaktadır.

Mete'nin durumu aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

Soru 16


Bir baba bilgisayarda oyun oynamak isteyen çocuğuna hikaye kitabını okursa bilgisayarda oyun oynayabileceğini söyler.

Bu babanın kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

2019 KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı IV sorularını online çözebilirsiniz.