2018 KPSS Program Geliştirme Deneme Sınavı

2018 KPSS Program Geliştirme Deneme Sınavı

2018 KPSS Program Geliştirme Deneme Sınavı - çöz

2018 KPSS Program Geliştirme Deneme Sınavı soruları cevapları
2018 KPSS Program Geliştirme Deneme Sınavı

2018 KPSS Program Geliştirme Deneme SınavıSoru 1


Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla, kasıtlı ve istendik yönde davranış değiştirme süreci olarak tanımlanmaktadır.

Eğitimin bu tanımında geçen "yaşantı, kasıtlı ve istendik" kavramlarını en kapsamlı olarak ifade eden davranış aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Bir okula yeni atanan Cem öğretmen, okuldaki öğrencilerin ders dışı zamanlarında İnternet kafe ve bilardo salonlarında vakit geçirdiklerini gözlemlemiş, öğrencilerin zamanlarını daha olumlu ve sağlıklı kullanabilmeleri için ders çıkışlarında onları toplayarak onlarla birlikte futbol oynamaya başlamış, ilerleyen günlerde de sınıflar arası futbol maçları düzenlemiştir. Bir süre sonra öğrencilerin önceden gittikleri mekanlardan uzaklaştıkları, düzenli olarak spor yaptıkları ve sporla ilgili dergiler okudukları gözlenmiştir.

Cem Öğretmenin yapmış olduğu bu girişim aşağıdakilerden hangi program kapsamında değerlendirilebilir?

Soru 3


Çok sık sel baskınlarının olduğu bir şehirde, okul programına zorunlu yüzme dersi eklenmesi aşağıdakilerden hangi program tasarımı yaklaşımına örnek oluşturur?

Soru 4


İlköğretim 8.sınıfların Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmeni, programda yer alan oruç ünitesinin işleniş zamanını ramazan ayı sürecine uyacak şekilde planlamıştır.

Bu öğretmenin eğitim programlarının aşağıdakilerden daha çok hangi özelliğini uyguladığı söylenebilir?

Soru 5


I. İş ve meslek eğitimini meslek sahipleri yapmalıdır.

II. Soru cevap, örnek alma ve rot oynama yöntemleri kullanılmalıdır.

III. Eğitim temel konular ve temel becerilere odaklanmalıdır.

IV. Öğretmen kültürel mirasın temsilcisidir.

Yukarıda verilen özelliklere göre aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri daimicilik eğitim felsefesini betimlemektedir?

Soru 6


Tyler'a göre olası eğitim hedefleri birey, toplum ve konu alanı ihtiyaç ve beklentileri ile bunlarla ilgili değişimlerden kaynaklanır. Bununla birlikte olası eğitim hedeflerinin eğitimle kazandırılabilir olup olmadığını belirlemek için eğitim bilimi süzgeçlerinden geçirilmesi gerekir.

Bu bulguya göre, Tyler'in program geliştirme modelinde aday eğitim hedeflerinin istendik özellikler taşıyıp taşımadığını, bilimsel olup olmadığını sorgulayan eğitim bilimi süzgeci aşağıda kilerden hangisidir?

Soru 7


I. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanarak uygulamaya konulan yazılı dokümandır.

II. Okulun ve öğretmenin ne öğrettiği ve nasıl öğrettiği ile ilişkilidir.

III. Resmi programda yer almayan, kast edilerek kazandırılmayan, yazılı olmayan programdır.

IV. Resmi programın dışındaki planlı sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerdir.

Yukarıda verilen açıklamalar Posner'in program çeşitlerinden sırasıyla hangilerine aittir?

Soru 8


Mine öğretmen Türkçe Öğretim programında gördüğü "Duygu ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak anlatabilme" hedef ifadesini eleştirerek, bu ifadede geçen "yazılı ve sözlü anlatma ayrı bir öğrenme ürünüdür". Doğrusu "Duygu ve düşüncelerini sözlü olarak anlatabilme" ve "duygu ve düşüncelerini yazılı anlatabilme" biçiminde ayrı ayrı yazılmalıdır" şeklinde doğru yazılması gereken hedefi belirtmiştir.

Bu süreçte Mine öğretmen hedeflerde bulunması gereken aşağıdaki özelliklerden hangisine dikkat çekmiştir?

Soru 9


I. Daha önce öğrenilmiş olan bazı konular, gerektikçe tekrar edilir. Bu tekrarlar konuyu sadece hatırlatmaktan öte, her tekrarda konunun kapsamının genişletilmesi amaçlanır

II. içerikteki konuların birbiri ile ardışık, sıralı, yakın ilişkili ya da ön koşullu öğrenilmesi gerektiğinde kullanılır.

III. Esnek bir anlayışla programlar düzenlenir.

IV. Öğrencilerin sorularına ve gereksinimlerine yanıt verme gerekliliğini benimseyen felsefi görüşe göre temellendirilir.

Yukarıda verilen özelliklere göre aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri sarmal programlama yaklaşımını betimlemektedir?

Soru 10


Tasarı olarak ortaya konulan bir eğitim programının etkili olup olmadığı, hedeflere ulaştırıcı, toplumsal istek ve beklentileri karşılayıp karşılamadığı, aksayan bir yönünün bulunup bulunmadığının belirlenmesi için programların deneme, izleme ve değerlendirilmesi yapılır.

Bu görüşe göre, programların deneme uygulamalarının yapılmasında aşağıdakilerden hangisine başvurulması beklenmez?

Soru 11


2005 yılında başlayarak ilköğretimde ilerlemecilik eğitim felsefesine dayalı ve yapılandırmacı öğrenme anlayışını temel alan eğitim programları uygulanmaya başlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi yenilenen ilköğretim programlarının özellikleri arasında sayılamaz?

Soru 12


Tek öğretmenli bir köy okuluna yeni atanan Kerem Öğretmen, "Ünitelendirilmiş yıllık plan ve ders planı yapmanın yasal ve eğitsel bir zorunluluk olduğunu bilmekte; ancak plan yaparken neye, nereden ve nasıl başlayacağı konusunda sorunlar yaşamaktadır.

Bu duruma göre Kerem Öğretmen ünitelendirilmiş yıllık plan ve ders planlarını hazırlarken öncelikle işe nereden başlamalıdır?

Paylaş

2018 KPSS Program Geliştirme Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.