2019 Aralık LGS Matematik Örnek Sorular

2019 Aralık LGS Matematik Örnek Sorular

2019 Aralık LGS Matematik Örnek Sorular - çöz

2019 Aralık LGS Matematik Örnek Sorular soruları cevapları
2019 Aralık LGS Matematik Örnek Sorular

2019 Aralık LGS Matematik Örnek SorularSoru 1


Su sıvı hâlden katı hâle geçerken hacmi %8 ile %10 arasında artar. Ağzı kapalı cam bir şişenin içerisindeki suyun donmuş durumdaki hacmi, şişenin hacminden fazla olursa bu suyun donması durumunda cam şişe patlar. Zehra, sürahinin içindeki 1400 ml suyun tamamını aşağıda hacimleri verilen boş cam şişeler arasından rastgele seçtiği birine koymuştur.

2019 Aralık MEB LGS Matematik Soru

Zehra bu şişenin kapağını kapatıp şişeyi derin dondurucuya koymuştur.

Buna göre içerisindeki su donduktan sonra şişenin patlama olasılığı kaçtır?

Soru 2


2019 Aralık MEB LGS Matematik Soru

Buna göre araştırmanın yapıldığı yıl ülkede kişi başına düşen tarım alanı miktarı kaç metrekaredir?

Soru 3


Bir ilkokulda; sanat, kültür, yaşam, spor ve bilim alanlarında tasarım-beceri atölyeleri kurulmuş, her öğrenci tercih ettiği alandaki atölye çalışmalarından birine katılmıştır.

Aşağıdaki daire grafiğinde bu okuldaki öğrencilerin tercih ettiği tasarım-beceri alanlarına göre dağılımı, sütun grafiğinde ise sanat alanındaki atölye çalışmalarına katılan öğrencilerin dağılımı verilmiştir.

2019 Aralık MEB LGS Matematik Soru

Bu ilkokuldaki toplam öğrenci sayısı kaçtır?

Soru 4


2019 Aralık MEB LGS Matematik Soru

Buna göre 1. ve 3. olan sporcular arasındaki boy farkı, 1. ve 2. olan sporcular arasındaki boy farkının kaç katıdır?

Soru 5


Bir firmanın 2018 yılında sattığı bisikletlerin sayısının dört renge göre dağılımını gösteren grafik aşağıda verilmiştir.

2019 Aralık MEB LGS Matematik Soru

Bu firma 2019 yılında siyah ve mavi bisikletlerden 2018 yılında sattığı kadar sayıda üretmiş ancak bunlardan 12 000 siyah ve 6000 mavi bisikleti satamamıştır. Bunların yanında 2018 yılındaki satış sayısından 12 000 fazla sayıda beyaz ve 4000 fazla sayıda kırmızı bisiklet üreterek beyaz ve kırmızı bisikletlerin tamamını satmıştır.

Buna göre bu firmanın 2019 yılında sattığı bisikletlerin sayısının dört renge göre dağılımını gösteren daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Eylül, cep telefonunda kendisinin, annesinin ve babasının seçtiği 20 şarkıdan oluşan bir müzik listesi hazırlamıştır. Eylül’ün hazırladığı bu listede annesinin seçtiği şarkı sayısı, babasının seçtiği şarkı sayısından daha fazladır. Eylül, cep telefonunun rastgele oynatma özelliğini kullanarak bu listedeki şarkıları anne ve babasıyla dinlemek istiyor.

Cep telefonunun ilk çalacağı şarkının, Eylül’ün seçtiği bir şarkı olma olasılığı 1/4 olduğuna göre annesinin seçtiği bir şarkı olma olasılığı en az kaçtır?

Soru 7


Aşağıda eş karesel bölgelere ayrılmış dikdörtgen şeklinde bir karton verilmiştir.

2019 Aralık MEB LGS Matematik Soru

Çiğdem bu kartonu keserek alanları oranı 1/2 olacak şekilde iki tane dikdörtgen elde etmek istiyor.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Çiğdem’in elde edeceği olası dikdörtgenlerden biri değildir?

Soru 8


2019 Aralık MEB LGS Matematik Soru

Düştüğü nokta sıçrama tahtasına en yakın olan Sude, en uzak olan ise Zeynep’tir.

Sude’nin düştüğü noktanın pist sonuna olan uzaklığı 5 metre, Zeynep’in ise 4,5 metredir.

Buna göre Hayat’ın düştüğü noktanın pist sonuna olan uzaklığı metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 9


Aşağıdaki görselde Yıldızlar futbol takımının bir maçtaki kadrosu verilmiş

2019 Aralık MEB LGS Matematik Soru

Bu maça ilk 11’de başlayan futbolculardan 3’ü maç sırasında yedek futbolcular ile yer değiştirmiştir. Maç sonunda takımın bu maçta oynayan futbolcuları arasından rastgele seçilen biri ile röportaj yapılacaktır.

Röportaj yapılan futbolcunun forma numarasının asal sayı olma olasılığı en çok kaçtır?

Soru 10


Kerem, okuduğu bir dergide 1 liralık madenî paraların kütlesinin 8200 miligram, 50 kuruşlukların ise 6800 miligram olduğunu öğreniyor. Kumbarasında 50 kuruşluk ve 1 liralık madenî paralar biriktiren Kerem, bu paraları saymak yerine tartarak ne kadar para biriktirdiğini bulmak istiyor. Kerem elektronik bir tartıda, biriktirdiği 1 liralık tüm madenî paraları ve 50 kuruşluk tüm madenî paraları ayrı ayrı tartıyor.

Bu iki tartma işleminin sonucu birbirine eşit olduğuna göre Kerem’in biriktirdiği para en az kaç liradır?

Paylaş

2019 Aralık LGS Matematik Örnek Sorular sorularını online çözebilirsiniz.