2019 Aralık LGS Türkçe Örnek Sorular

2019 Aralık LGS Türkçe Örnek Sorular

2019 Aralık LGS Türkçe Örnek Sorular - çöz

2019 Aralık LGS Türkçe Örnek Sorular soruları cevapları
2019 Aralık LGS Türkçe Örnek Sorular

2019 Aralık LGS Türkçe Örnek SorularSoru 1


Bu metinden Neşet Ertaş ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

2019 Aralık MEB LGS Türkçe Soru

Soru 2


Besteyi ilk duyduğumda manzaraya tek başına hâkim, büyük bir ağaç canlandı gözlerimin önünde. Bu hayal, musikinin rüzgârıyla birdenbire beliren bir şeydi. Hâlbuki bu besteyi o anda dinlemeye hazır değildim, nağme beni ansızın yakalamıştı. Bu hayalin meydana gelmesi, âdeta uyanık hâlde görülen bir rüya gibiydi.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin anlamını karşılamaz?

Soru 3


Bilinç akışı tekniğinin kullanıldığı modern öykü ve romanlarda okur, olayları değil; olayların insan üzerindeki etkilerini, oluşturduğu çağrışımları ve duyguları izleme imkânı bulur. Bilinç akışında kahramanın zihninden geçen düşünceler arasında mantıksal bir bağ yoktur.

Buna göre aşağıdaki metinlerin hangisinde bilinç akışı tekniği kullanılmıştır?

Soru 4


Şair, bir aydınlanma ve doğru olanın farkına varma hâlini ifade ettiği şiirinde, zamanın ve hayatın kıymetini bilmenin ve yaşama sevinçle bağlanmanın önemini kavradığını dile getirmektedir.

Bu parçada sözü edilen dizeler aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Bazı cisimlerin tek bir rengi veya biçimi olduğunu kabul etme eğilimindeyiz. Mesela çocuklar kimi zaman, yıldızların -aslında öyle olmadıkları hâlde- beş köşeli olduğuna inanır. Bir tabloda gökyüzünün mavi, çayırın da yeşil olmasında ısrar eden birinin bu çocuklardan pek farkı yok bana göre. Bu kişiler, bir tabloda başka renkler görmekten rahatsız olur. Oysa göğe ve çayıra ilişkin duyduğumuz her şeyi unutmayı bir denesek, dünyayı ilk kez görüyor gibi olsak o zaman nesneler daha değişik ve şaşırtıcı renklerle görünebilir bize. Böylece daha etkileyici sonuçlar elde edebilir, daha özgün eserler verebiliriz.

Aşağıdaki yargılardan hangisi bu parçada savunulan düşünceyi destekler?

Soru 6


(I) Gelişim, insanın en temel ihtiyaçlarından biridir. (II) Ancak günümüzde bilgeliğin yerini bilgi, oyunun yerini yarışma aldığı gibi maalesef gelişimin yerini de başarı almış durumda. (III) Hâlbuki her gelişim bir başarıyken her başarı bir gelişim değildir. (IV) Kişi, ehliyet sınavından iyi bir puan alabilir ama bu, onun öğrendiği ve geliştiği anlamına gelmeyebilir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 7


Ses, dalgalar hâlinde yayılır. Kaynağından çıkan ses, çevresindeki molekülleri titreştirir ve bu titreşim molekülden moleküle aktarılır. Yani sesin yayılabilmesi için ortamda molekül bulunması gerekir. Örneğin ses, havada ve suda yayılabilir çünkü bu ortamlar moleküllerden oluşur. Uzayda yok denecek kadar az madde vardır, dolayısıyla moleküller birbirinden çok uzaktadır. Bu yüzden uzayda oluşan ses, moleküller arasında iletilemez ve yayılamaz.

Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak yazılmıştır?

Soru 8


Bir balıkçının tezgâhında yer alan balık türleri ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

2019 Aralık MEB LGS Türkçe Soru

Bu balıkçıdan alışveriş yapan Mine, Nermin, Okan, Ömer ve Pelin ile ilgili şunlar bilinmektedir:

• Her bir kişi, diğerlerinden farklı bir balık türü satın almıştır.

• Ömer, hem tavası hem ızgarası önerilen bir balık almıştır.

• Mine ve Pelin’in aldığı balıkların boy özelliği farklı, pişirme önerisi aynıdır.

• Okan tavada pişirilmesi önerilen, küçük bir balık almıştır.

Buna göre;

I. lüfer,

II. kılıç,

III. barbun

balıklarından hangilerini kimin alacağı kesin olarak söylenemez?

Soru 9


Tarihî ve doğal güzelliklerden ibaret değildir İstanbul sokakları. Aynı zamanda iç içe geçmiş sesler bütünüdür. Bu seslerle şekillenir İstanbul’un ahengi. Bu seslerledir İstanbul’un benzersiz bir orkestraya dönüşmesi.

Bu parçaya,

Bu bütünün parçaları Boğaz’da vapurların düdüklerinden dalga seslerine kadar uzanır. Kimi zaman bir dükkânın önündeki kafeste şakıyan şirin kanaryanın, kimi zaman bir adamın balkonda çaldığı udun, kimi zaman da karşı komşusunu çağıran bir teyzenin sesidir.

metni eklendiğinde parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 10


Bir ressamın her tür resmi ortaya çıkarabilmesi söz konusu değildir. - - - -

Bu cümlenin sonuna anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

Paylaş

2019 Aralık LGS Türkçe Örnek Sorular sorularını online çözebilirsiniz.