2020 Ekim LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular

2020 Ekim LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular çöz. 2020 Ekim LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular soruları çöz. 8. Sınıf LGS Fen Bilimleri Testleri kategorisinde yer alan 2020 Ekim LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular online çöz. 2020 Ekim LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular online çöz

2020 Ekim LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular çöz. 2020 Ekim LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular soruları çöz. 8. Sınıf LGS Fen Bilimleri Testleri kategorisinde yer alan 2020 Ekim LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular online çöz. 2020 Ekim LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular online çöz 2020 Ekim LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular çöz. 2020 Ekim LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular soruları çöz. 8. Sınıf LGS Fen Bilimleri Testleri kategorisinde yer alan 2020 Ekim LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular online çöz. 2020 Ekim LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular online çöz

2020 Ekim LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular çöz. 2020 Ekim LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular soruları çöz. 8. Sınıf LGS Fen Bilimleri Testleri kategorisinde yer alan 2020 Ekim LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular online çöz.2020 Ekim LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular Çöz

2020 Ekim LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular çöz. 2020 Ekim LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular soruları çöz. 8. Sınıf LGS Fen Bilimleri Testleri kategorisinde yer alan 2020 Ekim LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular online çöz. 2020 Ekim LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular online çöz

8. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Fasikülü Çöz

Mevsimler ve İklim Test Çöz

DNA VE Genetik Kod Test Çöz

Online 2020 Ekim LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular

Soru 1


Aşağıdaki şekilde Güneş ışınları K ve L ile temsil edilmiştir. K ve L ışınlarının eşit miktarda Güneş enerjisi taşımasına rağmen Dünya yüzeyinde temas ettiği alanın büyüklükleri farklıdır. Bu nedenle Güneş ışınlarının gelme açısı değiştikçe birim yüzeye düşen ışık miktarı da değişir.

2019 LGS Ekim Fen Bilimleri Örnek Sorular

Yukarıdaki açıklamalar ve verilen model dikkate alındığında,

I. Kuzey Kutbu çevresine göre Ekvator çevresi L ışınları sayesinde daha fazla ısınmaktadır.

II. Her iki alana düşen ışık miktarı eşit olmasına rağmen K ışınları daha geniş bir alana etki etmektedir.

III. Günün aynı vaktinde bir cismin K ışınlarının düştüğü bölgedeki gölge boyu, L ışınlarının düştüğü bölgedekinden daha azdır.

yargılarından hangilerine ulaşılır?

Soru 2


Aşağıda bazı bitkilerin Kuzey Yarım Küre’de hasat zamanını gösteren bir mevsim çarkı ile Dünya’nın Güneş etrafındaki konumları verilmiştir.

2019 LGS Ekim Fen Bilimleri Örnek Sorular

Dünya’nın Güneş etrafındaki konumuna bağlı olarak bitkilerin hasat zamanları ile yarım küre eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? (Bitkilerin hasat zamanını etkileyen tek faktörün mevsim olduğu varsayılacaktır.)

Soru 3


Barajların yapıldıkları bölgelerdeki iklim değişikliğine etkileri konulu bir araştırma için Türkiye’nin en büyük barajı olan Atatürk Barajı seçiliyor.

Atatürk Barajı enerji ve sulama amacıyla Fırat Nehri üzerinde kurulmuştur. Baraj 1990 yılında su tutmaya başlamış ve geçen zaman içerisinde bölgede büyük bir göl oluşmuştur.

2019 LGS Ekim Fen Bilimleri Örnek Sorular

Barajın çevre illerin iklimine etkisiyle ilgili aşağıdaki basamaklardan hangisi takip edilirse araştırma en doğru şekilde tamamlanmış olur?

Soru 4


İklim ve hava olayları doğal ortamı, insanın yaşam ve faaliyetlerini etkiler. Hava olayları kısa süreli, iklim ise uzun süreli olarak doğal ortamı şekillendirir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iklime bağlı olarak ortaya çıkan bir görünümdür?

Soru 5


Yüksek basınçtan alçak basınca doğru olan hava hareketine rüzgâr denir. Rüzgârın oluşumunu ve hareket yönünü gözlemlemek için aşağıdaki deney düzeneği tasarlanmıştır.

Deneyin Adı: Rüzgâr Oluşumu

Gerekli Araç Gereçler:

2019 LGS Ekim Fen Bilimleri Örnek Sorular

Deneyin Yapılışı:

• Strafor köpük taneleri cam borunun orta kısmına eşit şekilde dağıtılacaktır.

• Aynı miktarda ısı veren mumlar yakılarak cam borunun uygun yerlerine konulacaktır.

• Rüzgârın hareket yönünü gözlemlemek için cam borunun içindeki strafor köpük tanelerinin yığılma miktarından yararlanılacaktır.

Buna göre hangi seçenek öğrencinin deney sonucunu gösteren düzenek olabilir?

Soru 6


Yıl boyunca Güneş’ten gelen ışınlar Dünya’ya farklı açılarda düşer. Bir bölgeye ışınlar dik veya dike yakın bir açı ile düştüğünde daha fazla ısı enerjisi aktarılır.

Dünya’nın eş yükseltilerdeki farklı noktalarına görseldeki gibi aynı açıyla özdeş güneş enerjili su ısıtma sistemleri takılmış ve depoların tamamı eşit sıcaklıktaki su ile doldurulmuştur.

2019 LGS Ekim Fen Bilimleri Örnek Sorular

Buna göre verilen tarihlerde, hangi depodaki suyun sıcaklığının 30 °C’a daha kısa sürede ulaşması beklenir?

Soru 7


klimin değişmesi bir türe ait bazı özelliklerin de değişmesine neden olabilir. Bu durum şemalarla şu şekilde açıklanabilir:

Bir tür, hayatta kalabilmek için uygun şartlara sahip iklim bölgelerinde yaşar (K). Yaşanan iklim değişiklikleri sebebiyle yeni alanlar yaşamaya uygun hâle gelebilir veya daha önceden yaşanılan bölgeler artık yaşamaya uygun olmayabilir (L). İklim, türün dağılma yeteneğinden daha hızlı değişebilir ve bireyler yeni alanların tümünü kolonileştirmeyebilir (M).

2019 LGS Ekim Fen Bilimleri Örnek Sorular

Bu bilgilere göre iklim değişikliği canlıların aşağıdaki özelliklerinden hangisinde kesinlikle değişikliğe neden olur?

Soru 8


Alçak basınç alanlarında yükselici hava hareketleri görülürken, yüksek basınç alanlarında alçalıcı hava hareketleri görülür.

Bu bilgiye uygun çizim aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Bezelye bitkisinde yeşil meyve rengi özelliği baskın, sarı meyve rengi özelliği ise çekiniktir. Bezelyelerde bu özelliklerin kalıtımında üç farklı genotipte birey oluşabilir.

Bezelye bitkisinde meyve rengi genotipleri aşağıdaki gibidir.

2019 LGS Ekim Fen Bilimleri Örnek Sorular

Bir araştırmacı dört farklı bezelye bitkisinin meyve rengi ile ilgili yaptığı çaprazlamalarda aşağıdaki sonuçlara ulaşıyor.

• 1. ve 2. bezelyeleri çaprazladığında, tamamı yeşil meyve veren ve iki farklı genotipe sahip bezelye bitkileri elde ediyor.

• 1. ve 3. bezelyeleri çaprazladığında, yeşil ve sarı meyve veren ve iki farklı genotipe sahip bezelye bitkileri elde ediyor.

• 1. ve 4. bezelyeleri çaprazladığında, yeşil ve sarı meyve veren ve üç farklı genotipe sahip bezelye bitkileri elde ediyor.

Araştırmacının bu sonuçlarından yola çıkarak çaprazlamalarda kullanılan 2, 3 ve 4. bezelyelerin fenotip ve genotiplerinin durumu hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Soru 10


Baskın Alel: Bir karakterin oluşumunda etkisini her zaman fenotipte gösteren alellere denir.

Çekinik Alel: Genotipte baskın bir alelle bulunduğunda fenotipte etkisini göstermeyen alellere denir.

Bezelyelerde bazı karakterlere ait özelliklerin çaprazlanması ve oluşan F1 dölünün özellikleri aşağıda verilmiştir.

2019 LGS Ekim Fen Bilimleri Örnek Sorular

Karakterlere ait özelliklerin baskınlık ve çekiniklik durumunu önceden bilmeyen bir öğrenci sadece bu çaprazlamalar ve F1 dölüne bakarak hangi özellikten sorumlu alelin kesinlikle çekinik olduğunu söyleyebilir?

2020 Ekim LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular ve cevapları

Paylaş

Etiketler:
8. Sınıf LGS Fen Bilimleri Testleri "2020 Ekim LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular"