2019 Ekim LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular

2019 Ekim LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular

2019 Ekim LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular - çöz

2019 Ekim LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular soruları cevapları
2019 Ekim LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular

2019 Ekim LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek SorularSoru 1


1876’da ilan edilen anayasa (Kanun-i Esasi) ile Türk tarihinde yeni bir döneme geçilmiş oldu. Devlet, artık padişahın kişisel isteklerine göre değil anayasadaki kurallara göre yönetilecektir. Anayasada kişiler arası eşitlik, mal ve konut dokunulmazlığı, eğitim hakkı, vicdan hürriyeti, basın hürriyeti ve mahkemelerin bağımsızlığı gibi kişi hak ve hürriyetlerine yer verilmiştir.

Buna göre Kanun-i Esasi’nin ilanı ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez?

Soru 2


Mustafa Kemal’in Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’nin Selanik şubesinin açılışında yaptığı konuşma: “Arkadaşlar, bu gece burada sizleri toplamaktaki amacım şudur: Memleketin yaşadığı tehlikeli anları size söylemeye gerek görmüyorum. Bunu hepiniz anlarsınız. Bu talihsiz memlekete karşı önemli görevlerimiz vardır. Onu kurtarmak tek hedefimizdir. Bugün Makedonya’yı ve bütün Rumeli topraklarını vatan bütünlüğünden ayırmak istiyorlar... Memlekete yabancı etkisi ve egemenliği kısmen ve fiilen girmiştir. Şimdilik gizli çalışmak ve teşkilatı şekillendirmek mecburidir. Sizden fedakârlıklar bekliyorum. Milleti hâkim kılmak, özetle vatanı kurtarmak için sizi göreve çağırıyorum.”

Bu konuşmadan hareketle Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 3


Aşağıdaki haritada Mustafa Kemal’in doğduğu ve ilk çocukluk yıllarının geçtiği Selanik şehrine ait bazı bilgiler verilmiştir.

2019 LGS Ekim İnkılap Örnek Soru

Bu haritaya göre Selanik ile ilgili,

I. Ticaretin en yoğun yaşandığı şehirdir.

II. Kültürel gelişmeler yayılma imkânı bulmuştur.

III. Farklı dinlere mensup insanların kaynaştığı bir şehirdir.

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 4


Mustafa Kemal, askerî ateşelik görevi nedeniyle bir süre Bulgaristan’ın Sofya kentinde bulunmuştur.

Bu görevi sırasında,

• Bulgar parlamentosunu yakından takip etmiştir.

• Bulgaristan’da azınlıkta kalan Türklerle yakın ilişkiler kurmuş ve Türkçe yayımlanan gazetelere destek vermiştir.

• Diğer devletlerin elçileriyle görüş alışverişinde bulunmuştur.

• İstanbul’dan getirttiği gazete ve dergileri özenle takip etmiştir.

Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 5


Aşağıda Mondros Ateşkes Antlaşması’nın bazı maddeleri verilmiştir:

• Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli askerlerin dışında Osmanlı ordusu terhis edilecektir.

• İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit eden stratejik noktaları işgal edebilecektir.

• Boğazlar açık olacak ve İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecektir.

• Tüm telsiz ve telgraf hatlarının kontrolü, Toros tünelleri ve bütün demiryollarının denetimi İtilaf Devletlerine bırakılacaktır.

Bu maddelerden hareketle aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez?

Paylaş

2019 Ekim LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular sorularını online çözebilirsiniz.