2019 Kasım LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular

2019 Kasım LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular

2019 Kasım LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular - çöz

2019 Kasım LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular soruları cevapları
2019 Kasım LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular

2019 Kasım LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek SorularSoru 1


Verilen görselden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Kasım LGS İnkilap Soruları

Soru 2


Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşı’nda mücadele ettiği bazı cepheler aşağıda tabloda verilmiştir:

Kanal Cephesi:

Nedeni: Osmanlı Devleti bu cephede İngilizlerin elinde bulunan Mısır’ı geri almak ve Süveyş Kanalı’nın kontrolünü ele geçirip İngiltere’nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek için saldırıya geçmiştir.

Sonuç: İngilizler’in güçlü bir orduya sahip olmaları, çölün aşırı sıcakları ve susuzluk nedeniyle Osmanlı
ordusu yenilmiştir.

Kafkas Cephesi: 

Nedeni: Osmanlı Devleti Rusların kontrolündeki Bakü petrollerini ele geçirmek ve Orta Asya’daki Türkleri kendi çatısı altında birleştirmek amacıyla saldırıya geçmiştir.

Sonuç: Osmanlı Devleti kış şartları ve aşırı soğuklar nedeniyle bu cephede ağır kayıplar vererek geri
çekilmiştir.

Buna göre verilen cephelerin benzer özellikleri arasında;

I. Taarruz harekâtında bulunulmuştur.

II. Kaybedilmelerinde doğa koşullarının da etkisi olmuştur.

III. Daha önce kaybedilen topraklar geri alınmak istenmiştir.

durumlarından hangilerinin yer aldığı söylenebilir?

Soru 3


Reis Bey başını salladı:

“Elbette. En mühimi de etrafınıza Kuvayımilliye’nin çete olmadığını, Kurtuluş Ordusu’nun çekirdeği olduğunu yaymaktır. Eli silah tutanlar gider katılır, kalanlar da karınca kararınca para ve mal yardımında bulunur. Aranızda bir heyet kurun; üç beş kuruş, bir kalıp sabun, bir çift çorap, bir çaputun bile değeri vardır. Toplayın, verin. Önümüz kış. Düşman boyuna ilerliyor. Yakında büyük çarpışmalar başlayacak. Ne kadar kuvvetli olursak o kadar dayanabiliriz. Dayandıkça da derlenip toparlanırız…”

“Küçük Ağa” romanından alınan bu parçadan hareketle Kuvayımilliye birlikleri ile ilgili;

I. ihtiyaçlarını halktan karşılamaktadır,

II. düşmanı yurttan atacak güçtedir,

III. halktan oluşan direniş kuvvetleridir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 4


Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu’nun bazı bölgelerinde millî varlığa karşı zararlı cemiyetler kurulmuştur. Bu cemiyetlerin bazılarının, kuruluş nedenleri ve etkinlikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Mavri Mira: Yunan Hükümeti için çalışan ve Bizans İmparatorluğu’nu yeniden kurma amacı taşıyan cemiyet bu amaç doğrultusunda Trakya, İstanbul ve Batı Anadolu’yu Yunanistan’a katmayı hedefliyordu.

Mavri Mira Etnik-i Eterya: Karadeniz’de Samsun-Trabzon merkezli bir Pontus Rum Devleti kurmayı amaçlayan bu iki cemiyete mensup olan yerli Rumlar silahlanarak eşkıyalık yapmış ve Yunan ordularını desteklemiştir.

Bu bilgilere göre, sözü edilen cemiyetlerle ilgili;

I. Milliyetçilik fikri doğrultusunda hareket ettikleri,

II. Anadolu’daki Türk varlığını yok saydıkları,

III. Tüm azınlıkları tek çatı altında toplamaya çalıştıkları

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 5


Mustafa Kemal Paşa, hazırlamış olduğu Amasya Genelgesi’ne ait taslak için; Ali Fuat Bey, Rauf Bey, Refet Bey ve Erzurum’da bulunan Kazım Paşa’nın da görüş ve onayını almıştır. Tarihe Amasya Genelgesi olarak geçen bu ihtilal beyannamesinin öne çıkan maddeleri ise şunlardı:

• Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.

• Osmanlı hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir.

• Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

Metne göre Amasya Genelgesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Paylaş

2019 Kasım LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular sorularını online çözebilirsiniz.