2020 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı

2020 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı

2020 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı - çöz

2020 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı soruları cevapları
2020 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı

2020 KPSS Coğrafya Deneme SınavıSoru 1


I. Akdeniz iklim kuşağında bulunması

II. Aynı anda farklı mevsim özellikleri yaşanabilmesi

III. Antalya'dan İzmir ve Bursa'ya doğru gidildikçe maki üst sınırının alçalması

Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye'nin özel (göreceli) konumunun sonuçları arasında sayılabilir?

Soru 2


2019 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı Soru 1

Bir gezi grubu yukarıdaki haritada gösterilen rotayı izleyerek X noktasından Y noktasına gitmiştir.

Buna göre bu gezi grubunun yolculuk boyunca görebileceği jeomorfolojik birimler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

Soru 3


Nemliliğin az olduğu yerlerde geceleri yer ışıması ile enerji kaybı çok olduğundan hava ayaz olur. Deniz etkisine açık olan ya da yakın çevresinde göl bulunan merkezlerde havanın ayaz olduğu gün sayısı daha azdır.

Buna göre doğal koşullar göz önüne alınırsa, aşağıdaki yörelerden hangisinde yıl içinde havanın ayaz olduğu gün sayısının daha fazla olması beklenir?

Soru 4


3. Jeolojik Zaman (Senozoik - Tersiyer) ve 4. Jeolojik Zaman'da (Senozoik - Kuaterner) oluşarak günümüze kadar varlığını sürdüren bitkilere relikt (kalıntı) bitkiler denir. Yapılan araştırmalara göre bu tür bitkilere orta kuşak ülkeleri arasında yer alan Hollanda, Danimarka ve Almanya'da pek rastlanmazken Türkiye'deki bitki varlığının önemli bir kısmı relik! bitkilerden oluşur.

Buna göre Türkiye'deki bu farklılığı ortaya çıkartan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Kış mevsimi ılık ve yağışlı, yaz mevsimi sıcak ve kurak geçen yerlerde çoğunlukla kireç taşları üzerinde gelişen bu topraklar, demir oksit bakımından zengin olduğu.için renkleri kırmızıdır.

Buna göre aşağıdaki ovaların hangisinde bu tür toprakların yaygın olması beklenmez?

Soru 6


• Kaynağı Türkiye'de, ağız kesimi Basra Körfezi'nde olan ve debisi çok fazla olan akarsudur.

• Türkiye - Yunanistan sınırını çizen akarsudur.

• Yeryüzünün en hızlı akan nehirleri arasında sayılan ve rafting sporu için çok elverişli koşulları olan akarsudur. Karadeniz'e dökülür.

• Lübnan'da doğarak Suriye üzerinden Türkiye'ye giren, Amik Ovası'nı suladıktan sonra Akdeniz'e dökülen akarsudur.

Açıklamalar arasında aşağıdaki akarsulardan hangisiyle ilgili bir bilgi yoktur?

Soru 7


2019 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı Soru 1

Yukarıdaki haritada verilen illerin doğal ve beşeri koşulları göz önüne alınırsa bu illerde aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin ortak olarak fazla görüldüğü söylenebilir?

Soru 8


Öğretmen: Arkadaşlar! Bir bölgedeki fizyolojik nüfus yoo ro ğunluğu nasıl hesaplanır?

Çağdaş: Toplam nüfus yüz ölçüme bölünerek hesaplanır.

Jale: Çağdaş'ın söylediği yöntemle fizyolojik değil tarımsal nüfus yoğunluğu hesaplanır.

Can: Toplam nüfus, tarım alanlarının yüz ölçümüne bölünerek hesaplanır.

Sezen: Tarımsal nüfus, tarım alanlarının yüz ölçümüne bölünmelidir.

Yukarıda verilen öğretmen - öğrenci diyaloğunda hangi öğrencilerin yorumu doğrudur?

Soru 9


Türkiye'nin nüfus özellikleri ve nüfus politikalarıyla ilgili,

I. Cumhuriyet'in ilanından günümüze kadar nüfus artış hızını yükseltme yönünde politika izlenmiştir.

II. İkinci Dünya Savaşı döneminde Türkiye'nin nüfusu azalmıştır.

III. 2014 - 2017 yılları arasında ortanca yaş sürekli artmıştır.

IV. Günümüzde nüfusun niteliklerini iyileştirme yönündeki politikayla birlikte nüfus artış hızını artırıcı politikaya geçilmiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 10


2019 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı Soru 1

İdari olarak köye bağlı olan, geçim tipi daha çok hayvancılık ya da tarım faaliyetlerine dayalı yerleşmelere köyaltı yerleşmeler denir.

Aşağıdakilerden hangisinde, haritadaki numaralı yerlerden birisi. burada yaygın olmayan köyaltı yerleşmesiyle birlikte verilmiştir?

Soru 11


TÜİK 2018 verilerine göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye'ye en çok turist gönderen ilk beş ülke arasında yer almaz?

Soru 12


2019 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı Soru 1

Haritada numaralarla gösterilen yerlerde çıkarılan ve Türkiye ekonomisinde önemli yeri olan yer altı zenginlikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 13


TÜİK 2018 verilerine göre Türkiye'nin aşağıdaki ülkelerden hangisine yaptığı ihracatın ekonomik değeri daha azdır?

Soru 14


Japonya'daki Kansai Havalimanı Osaka Körfezi açıklarında denizin doldurulmasıyla oluşturulan bir ada üzerinde inşa edilmiştir.

Buna göre Türkiye'de aşağıdaki havalimanlarından hangisi bu yöntemle yapılmıştır?

Soru 15


Türkiye'de tarımı yapılan ürünlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Soru 16


- Türkiye'deki en uzun tünellerden biridir. Fatsa ile Ordu il merkezini birbirine bağlayan Samsun - Giresun yolu üzerindedir.

- Ankara - İstanbul arasındaki ulusal ve uluslararası taşıma talebini karşılamak için inşa edilen bir tüneldir.

- Silifke Ovası'nı İç Anadolu'ya bağlar. Mersin ve Karaman illeri arasında ulaşımı kolaylaştırır.

- İskenderun Körfezi'ni Hatay'a bağlar. Nur Dağları üzerindeki bu geçit Suriye Kapıları olarak da bilinir.

Yukarıda verilenler arasında aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir bilgi yoktur?

Soru 17


Türk kültürünün izlerine üç kıtada geniş bir coğrafyada rastlamak mümkündür. Türkler, pek çok yerlerde mimari eserler ve kültürel varlıklar oluşturmuşlardır.

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde Türklerin ortaya koyduğu önemli tarihi eser ve mimari unsurlara yaygın olarak rastlanabileceği söylenemez?

Soru 18


Konya Ovası Projesi'nin en önemli unsuru - Nehri'nin sularının Mavi Tünel aracılığıyla bölgedeki kurak ovalara akıtılmasıdır.

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse verilen bilgi doğru olur?

Paylaş

2020 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

levent bıdı
Doğru: 17
94.4 Puan
metan
Doğru: 17
94.4 Puan
merve güllü
Doğru: 16
88.8 Puan
jsphyldz
Doğru: 16
88.8 Puan
fck89
Doğru: 16
88.8 Puan