2019 KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı III

2019 KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı III

2019 KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı III - çöz

2019 KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı III soruları cevapları
2019 KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı III

2019 KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı IIISoru 1


Yapılan bir davranıştan sonra ortamdan çıkarıldığında;

I. olumlu pekiştireç

II. ikincil pekiştireç

III. olumsuz pekiştireç

kavramlarından hangileri her zaman bir davranışın yapılma olasılığını artırır?

Soru 2


Seda Hanım, arabasıyla işine giderken yıllar önce bu yolda yaptığı kaza gözünün önünde canlanır. Berrin Hanım, özel arabasıyla yaptığı trafik kazasını ve karşı tarafla yaptığı tartışmayı hatırlamakta fakat tartıştığı kişilerin adlarını ve tartışmada neler söylediğini hatırlayamamaktadır.

Buna göre Seda Hanım'ın hangi belleğindeki bilgileri geri getirmede zorlandığı söylenebilir?

Soru 3


I. yaz günü yol yürüyen bireyin çok susaması

II. bir futbolcunun oyuna motive olması

III. 100 metre koşucusunun koşu sonunda yorulması

IV. acıkan bireyin lokanta araması

Verilen örneklerden hangileri öğrenme sonucu kazanılmış bir davranıştır?

Soru 4


Bir öğrenci, ders çalışırken anlamlandırma stratejilerini kullanarak bilgileri uzun süreli belleğine kodlamaya çalışmaktadır.

Bu durum, öncelikle aşağıdaki süreçlerden hangisini kolaylaştırır?

Soru 5


Geceleyin bebeği ağladığı için uykusuz kalan ve çok kaygılanan Sıla Hanım, ertesi günü gittiği iş yerinde arkadaşının çocuğunun ağlamasını duyunca da çok gerildiğini hisseder.

Sıla Hanım'ın iş yerindeki çocuk sesi karşısında da gerilmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 6


I. Bisiklete binme davranışı ---- belleğe kaydedilir.

II. Üniversiteye kayıt yaptırdığımız günle ilgili yaşantımız ---- belleğe kaydedilir.

Boşluklara uygun gelecek seçenek aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Soru 7


Bir resim çok kısa süre incelendikten sonra üzeri kapatılarak resimdekiler hatırlanmaya çalışıldığında bu bellek kullanılır. Bu bellek, resim kapatıldıktan çok kısa bir süre daha görsel dünyayı muhafaza eder. Çok fazla bilginin çok kısa sürelerle depolanmasını sağlayan görsel alandaki bellek sistemidir.

Parçada özellikleri verilen bellek aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Tarih profesörü Roma İmparatorluğu'nun hükümdarlarını (Augustus - Tiberius - Caligula) sırasıyla öğretmek için aşağıdaki uygulamayı yaptırır.

Çocuklar; "Bir - kevgirdir." "İki - tilkidir." "Üç - güçtür."

Görüldüğü gibi kevgir, tilki ve gücü sayılarla ilişkilendirdik. Şimdi bu sözcüklerle Roma İmparatorluğu hükümdarlarını sırasıyla şöyle canlandırınız: Augustus, elinde bir kevgir ile dolaşıyor. Tiberius, okla bir tilki avlıyor. Caligula, çok güçlü bir güreşçiyi yeniyor.

Buna göre tarih profesörünün bilgileri uzun süreli belleğe kodlamada aşağıdaki stratejilerden hangisini kullandığı söylenebilir?

Soru 9


Sosyal bilişsel öğrenme kuramına göre pekiştirecin;

I. öğrenmeyi sağlama

II. performansı artırma

III. öngörü kapasitesini artırma

görevlerinden hangilerini üstlendiği söylenebilir?

Soru 10


Küçük Meliha, hafta içi televizyonda saat 21:00'de yayınlanan uyku saatindeki masalı dinledikten sonra uyumaktadır. Fakat hafta sonu bu program yayınlanmamasına rağmen aynı saatte Meliha'nın uyumasına annesi çok şaşırır.

Buna göre;

I. Meliha için hafta sonu 21:00, uyku tepkisine neden olan koşullu uyarıcıdır.

II. Masal, uyku tepkisini oluşturan koşulsuz uyarıcıdır.

III. Meliha belirli saatte uyumayı gizil öğrenme ile kazanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 11


Yunanca "foto" kelimesinin "ışık" anlamına geldiğini öğrenen bir öğrenci, "fotoğraf" veya "fotosentez" kelimelerini daha kolay öğrenir.

Bu durum aşağıdaki transfer türlerinden hangisiyle en iyi açıklanır?

Soru 12


Kızının ders notlarının kötü olduğunu öğrenen bir anne, kızının televizyon dizilerini izlemesini yasaklamıştır.

Annenin uyguladığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


Bir inşaat firmasında çalışmaya başlayan Kayacan, ustabaşının kendisine çok kızmasından dolayı oldukça kaygılanır. Fakat ilerleyen zamanlarda böyle bir durum yaşanmadığı için duyduğu kaygılar ortadan kalkar ve işini sevmeye başlar.

Kayacan'ın işine yönelik kaygılarının ortadan kalkması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

Soru 14


Bandura'nın kuramına göre bir derste yeterince başarı gösteremeyen bir öğrencinin bu derste başarılı olabilmesi için öncelikli olarak aşağıdaki özelliklerden hangisinin bilinmesi ve iyileştirilmesi gerekir?

Soru 15


Mükemmelliyetçi bir anne olan Esin Hanım, sıkı ders çalışması için kızının üzerinde baskı kurmakta ve çoğu zaman bağırmaktadır. Bu durumdan çok bunalan kızı evde annesi olduğu zamanlarda baskıdan kurtulmak için ders çalışır. Fakat annesi evde olmadığı zamanlarda ders çalışmaz.

Annenin bağırması ve bunun karşısında kızın ders çalışması sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

Soru 16


Edebiyat öğretmeni Ceylin Hanım, bir ara üniversitedeki notlarını çekmeceden çıkarır. Notlara göz atınca çok hüzünlendiğini hisseder. Bazı notları görünce sonraki sayfa aklına gelir ve bu duruma kendisi de şaşırır.

Bu parçada;

I. tepkisel koşullanma

II. bilişsel öğrenme

III. gizil öğrenme

kuramlarından hangilerine uygun bir öğrenme durumunun yaşandığı söylenebilir?

Paylaş

2019 KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı III sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

binbirnota
Doğru: 16
100 Puan
salihreis
Doğru: 14
87.5 Puan
esra akbaba
Doğru: 13
81.2 Puan
asuu
Doğru: 12
75 Puan
kamuflaj
Doğru: 12
75 Puan