2019 KPSS Soru ve Cevapları

2019 KPSS Soru ve Cevapları

2019 KPSS Soru ve Cevapları

2019 KPSS Soru ve Cevaplarını yayımlandı. 2019 KPSS Eğitim Bilimleri ve Genel Yetenek Genel Kültür soru ve cevapları aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz. KPSS 2019 soruları ve cevapları ÖSYM tarafından yayınlandı.PDF formatta indirebilirsiniz. 2019 KPSS soruları ve cevapları. Önceki yıllara ait KPSS soru ve cevaplarını aşağıdaki bağlantıları kullanarak indirebilirsiniz.

 

2019 KPSS Soru ve Cevapları

2019 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı indir (%10)

2019 KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı indir (% 10)

2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. Oturum, 2. Oturum ve 3. Oturum Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarı indir (%10)

KPSS ÖABT Soruları ve Cevapları (Tüm Yıllar)

 

2019 KPSS Soruları

2019 KPSS Türkçe Soruları ve Cevapları

Ünlü benzeşmesi vardı

Tanımlama

Yazım yanlışı - Vali

Sözcük kökü farklıdır - Işık (isim kökü)

Öznesi sıfat tamlaması olan soru - Bilim İnsanları

Akışı bozan cümleler - 4 ve 5

Virgülün hatalı kullanıldığı yer "güzelim göz kapakları"

Sıfat tamlamasının özne olduğu soru II. cümleydi

Fiilimsi olmayan "dağıtacak" kelimesi yüklem dolayısıyla "-ecek" gelecek zaman ekiydi.

"hazırladı" sözcüğü fiilden fiil değil, isimden fiil türeyen ek almıştır.

"araladı" sözcüğü isim kökü, diğerleri fiil.

 

2019 KPSS Matematik Soruları ve Cevapları

Sandelye ile ilgili mantık sorusu - 144

Pasta sorusu 184 liralık soru vardı - Cevap 48

Geomertide tepe açısı 52 olan ikiz kenar bir üçgen vardı diğer iki kenarından birinden bir doğru inmişti cd eşittir cb , küçük üçgende ab eşittir ad idi

Herzaman doğrudur sorusu b.c her zaman çifttir olacak sadece

Kök 5 artı kök 3 bölü kök 5 eksi kök 3 eski 15 vardı - Cevap 8

Çarpanlara ayırma X/Y oranı - 1/2

Olasılık - 1/30

Geometri karenin alanı - 10

 

2019 KPSS Tarih Soruları ve Cevapları

1. Güneş bayrak, gökyüzü çadır - Cihan hâkimiyeti
2. Uygurlarla ilgili olmayan- Manas destanı
3. Anadolu Selçuklu sorusu - Haçlı Seferleri ve kervansaray (II ve III)
4. Osmanlı ordusu sorusu - Yeniçeri ordusuna Tüklerin alımının sağlanması
5. Miri topraklarla ilgisi olmayan - Özel mülkiyetin geliştirilmesi
6. Osmanlıda kadınların ticarî hayatta olduğunu gösteren unsur - Hareme ziynet eşyası ve kıyafet satışı yapmak (Yalnız II)
7. Batılılaşma ilk kez - Lale Devri
8. İlk daimî elçilik- Londra
9. II. Mahmut döneminde idarî teşkilatlanma - Heyeti Vükelânın oluşturulması
10. Osmanlıda İslamcılık fikri yayın organı - Sebilürreşad
11. Wilson ilkelerine göre azınlıkların ve Müslümanların tezi - Nüfus
12. Medine Müdafası komutanı - Fahreddin Paşa
13. Mustafa Kemal'in sineimillete dönmesi - Erzurum Kongresi hazırlık sürecinde
14. Sivas kongresi ile ilgili olmayan - Bolşevik propagandası
15. Ali Rıza Paşa hükümetinin şartlarından biri değildir - ülkeyi birlikte yönetmek
16. Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin yaşandığı yerin adı - Dumlupınar
17. Lozan Görüşmelerinin kesintiye uğradığı zamanda yaşanan iç politik gelişme - TBMM seçimlerinin yenilenmesi
18. İzmir İktisat Kongresi sorusu - Yerli malı kullanımı
19. Atatük Dönemi eğitim alanı çalışmalarından biri olmayan - Türk Ocaklarının kurulması
20. Rauf Orbay'ın önerisiyle 1935'e kadar Hâkimiyet Bayramı olarak kutlanan - Saltanatın kaldırılması
21. SSCB'nin Soğuk Savaş Dönemi çalışmalarından değildir - Türk Cumhuriyetlerine bağımsızlık tanıması
22. DP Dönemi'nde ABD modeli kurulan üniversite - ODTÜ
23. İngiliz Başbakanı Neville Chamberlain'le özdeşleşen politika - Yatıştırma

 

2019 KPSS Coğrafya Soruları ve Cevapları

Bakü - Tiflis - Erzurum (Hangisinden Petrol geçmez diyordu)

Karadeniz'de tuzluluğun Akdeniz^'den az olma nedenleri nelerdir?-Buharlaşmanın az olmas, - Akarsularla beslenmesi

Tarihi eser ile İl eşleştirmesi Hattuşaş-Yozgat yanlıştı

Bursa Uludağ - volfram

Kongre turizmi - Antalya

Hangi ilin sınır komşusu yoktur - Siirt

Harita üzerinden okla gösterilen tarım ürünlerinin cevabı - Mısır

Büyükbaş hayvancılığın en iyi yapıldığı bölge artvin-kars-ardahan

Karadenizde tuzluluk neden az sorusuna; güneşlenmenin az olması ve bol akarsular ile beslenmesi

Mikroklima alanı - çoruh vadisinde zeytin - ığdır ovasında pamuk

Ova eşleştirmesi - Tektonik: Suluova, Delta: Çarşamba, Karstik: Elmalı

Kıta sahanlığı genişten dara doğru sıralama: Adana, Mersin, Antalya (III, II, I)

Güneş Enerji potansiyeli en düşük yer - Haritada Doğu Karadeniz

Kentlerin göç alması sonucu hangi olumsuzluk yaşanmaz? - Ticaret hacminin azalması

Hangi petrol botu hattı değildir? Bakü - Tiflis - Erzurum

Uludağ'da bulunan Tungsten madeni diğer adı? - Wolfram

Akdeniz'e göre Ege'de zeytin daha fazla üretilir - Akdeniz'de ekonomik getirisi daha yüksek ürünler tercih edilir.

Nüfus artış hızı 1960'da % 28 iken 2014'te % 13 e düşmüştür.Buna göre hangilerine ulaşılabilir? - Yanlız I (Doğum oranları azalmıştır)

Türkiye ormanlarında daha az bulunan ağaç? - Sığla

Obruk platosu kaç numaralı yerdedir? Tuz Gölü altındaki yerde

 

2019 KPSS Vatandaşlık Soruları ve Cevapları

Siyasi partilerin Cumhurbaşkanı adayı çıkartabilmesi için gerekli yüzdelik %5'tir.

Köy kurulması için gereken nüfus: 2000

Yüzde 5

Bireysel başvuru anayasa mahkemesi

İsim değiştirmek mahkeme

Cumhurbaşkanı adayı çıkarabilmek için önceki seçimde alınan veya diğer partilerle beraber alınması gereken oyu sormuştu galiba

Kadınların ticarete katılmasında mehir hariç diğer 2 öncül olacaktı

Memurluğu sonlandırmayan hal - Görevden uzaklaştırma

 

2019 KPSS Güncel Bilgiler Soruları ve Cevapları

Kıbrısta arama yapan sondaj gemisi - Fatih

Defnegillerden Amerikan armudu olarakta bilinen meyve: Avokado Ejder meyvesi - Türkiye de yabani armut olarak bilinir

İspanya da boğa festivalinin adı? - San fermin

Milli Mücadele'de İnebolu ile başlayan ikmal yolunun adı - İstiklâl Yolu

Seyit Onbaşının batırdığı gemi - Ocean

Türkiyenin antartikada bilim üssünün bulunduğu ada - Horseshoe Adası

 

2019 KPSS Eğitim Bilimleri Soruları ve Cevapları

Fallik Dönem

Özerklik -Kuşku Utanç

Dönüt

Benzetim

Derinleştirme

Girişimcilik

Siyah Sarı Şapka

Eleştirel düşünme

Harmanlanmış sorusu - Rol oynama

Metafor

Daimicilik / Esasicilik ( ? )

Münazara

Zıt Panel

Konuşma Halkası

Müşavirlik-Oryantasyon

Dolaylı pekiştirme (Babasıyla aynı renk gömlek)

Büyüme Hazırbulunuşluk

Çaresizsiniz ( YAKINLIK )

Animizm ( Gökyüzü sinirlendi )

Puberte sorusu - Çevre ?

Tepkisel

İşlevsel - İhmal Edilen (?)

Bilinenden bilinmeyene ( Çarpma bölme sorusu )

Ergenler için hazırlanan soruların çocuklara sorulması

Dolaylı ölçmedir 1v2

Benmerkezci ( Burdaki hayvanın ismi ne ! )

Yönetici - veli - öğretmen iş birliği yapmalıdır

Ölçme sorusu bireysel başarı : D

Hedeflerin belirlenmesi/ .... 4-3-1-5-2

Programlı öğretim

Telgrafik - Tek sözcük yer değiştirmeli 3-4

-derinlestirme

-öğrenmeye ayrılan zaman

-roe

- Konuşma halkası

- Münazara

- dolaylı pekiştirmek

- Fallik

- III ve IV

- BEP hazırlama

- Etik

- Daimicilik

- Siyah ve sarı

- Ters yüz

- Başarısı standart sapmasi az olanda yüksek

- Oryantasyon ve müşavirlik

- Bilinenden bilinmeyene

- Benzetim

- D sınıfı

- Yerinde durmayan öğrenciye - Sorumluluk vermeliyiz

- Kardeşin sana vursa sen ne hissederdin?

- Harmanlanmış internette soru çözümü

- Ölçmede eşleştirme sorusu vardı - yer değiştirmeli bide homojen olması

- Dolaylı pekiştirme babanın giydiğini giyip anneden olumlu dönut alma

- Sözel Mantık Sorusu

2019 KPSS Sözel Manktık Sorusu

Sorular ve Cevaplar sürekli güncellenmektedir. Lütfen arada sayfayı yenileyiniz.

 

ÖSYM Önceki Yıllara Ait KPSS Soru ve Cevapları (12 Yıl)

KPSS ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları

KPSS (İktisat-Maliye-İşletme) Soruları ve Cevapları


Yorum Yaz