2019 KPSS Tarih Deneme Sınavı II

2019 KPSS Tarih Deneme Sınavı II

2019 KPSS Tarih Deneme Sınavı II - çöz

2019 KPSS Tarih Deneme Sınavı II soruları cevapları
2019 KPSS Tarih Deneme Sınavı II

2019 KPSS Tarih Deneme Sınavı IISoru 1


Eski Türk toplumlarında bozkır yaşam şeklinin egemen olduğu bölgelerde sanat eserlerinin taşınabiilr malzemeden oluştuğu ve bu eserlerdeki motiflerin ağırlıklı olarak hayvanlardan ve doğadan seçildiği görülmektedir.

Bu duruma göre

I. Siyası yapılanma tamamlanmıştır.

II. Yaşam tarzı kültürel faaliyetleri şekillendirmiştir.

III. Yerleşik yaşam tarzı benimsenmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 2


Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi Türklere özgü Gök Tanrı inancını korumuştur?

Soru 3


Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinin toplumda yatay hareketliliğe neden olduğu savunulamaz?

Soru 4


Osmanlı Devleti'nde ilk deniz savaşı aşağadaki padişahlardan hangisi döneminde yapılmıştır?

Soru 5


Osmanlı Devleti'nde yeniçeri ağası sefer hazırlıkları hakkında sadrazama şu bilgileri vermiştir: "Cebeciler silahların bakımını yaptılar. Kuşatacağımız kalelerde tünel kazacak lağrmcılara özel tatbikat yaptırdım. Humbaracılar gerekli sayıda el bombası hazırladılar. Savaş esnasında hazineyi koruyacak ulufeciler güvenilir leşkerlerden seçildi. Sakalar da su tedarikini sağlayacaklar."

Bu konuşmada geçen askeri birliklerden hangisinin görevi yanlış verilmiştir?

Soru 6


Osmanlı Devleti'nin ünlü şeyhülislamlarındandır.

- Tarih, felsefe, edebiyat gibi değişik alanlarda eserler vermiştir.

- 7777 beyitten oluşan Yusuf ile Züleyha adlı mesnevisi ile ünlüdür.

Özellikleri verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı saray teşkilatının birimlerinden biri değildir?

Soru 8


Aşağıda verilen Osmanlı hükümdarı ve yaptığı faaliyet eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi Rönesans'ın nedenleri arasında yer almaz?

Soru 10


Abdülmecit Dönemi'nde kurulan ve yüksek öğretmen okullarının temeli olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Osmanlı Devleti'nde meşrutiyetin ilanı ile oluşturulan Mebusan ve Ayan meclisleri arasında,

I. üyelerinin seçimi

II. üyelerinin sayısı,

III. üyelerinin görev süresi

konularından hangileri yönünden farklılık olduğu söylenebilir?

Soru 12


I. Kars

II. Ardahan

III. Doğubeyazıt

Yukarıdakilerden hangileri 1878'de imzalanan Berlin Antlaşması ile Rusya'ya bırakılan yerler arasında gösterilemez?

Soru 13


Millet, çağdaş uygarlığın bütün milletlere sağladığı yaşam ve araçları, esasta ve görünüşte aynen-ve tamamen gerçekleştirmek için kesin kararını vermiştir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün verilen sözünde aşağıdaki Atatürk ilkelerinden özellikle hangisi vurgulanmıştır?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonucunda bağımsızlığını kazanan devletlerden biridir?

Soru 15


Heyet-i Temsiliyenin üye sayısı aşağıdakilerden hangisinde artırılmıştır?

Soru 16


Mustafa Kemal askerlik mesleğinden aşağıdaki şehirlerden hangisinde istifa etmiştir?

Soru 17


Çerkez Ethem İsyanı'nın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18


Aşağıdakilerden hangisi Türk ordusunun Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesinin sonuçlarından biri değildir?

Soru 19


I. Yaban

II. Sodom ve Gamore

III. Küçük Ağa

Yukarıdaki eserlerden hangileri Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na aittir?

Soru 20


1926'da Mustafa Kemal'e karşı planlanan suikast girişimiyle ilgisi olanlar aşağıdakilerden hangisinde yargılanmışlardır?

Soru 21


Aşağıdaki kongrelerden hangisinde Latin harflerinin kabul edilmesi konusunda bir teklif sunulmuştur?

Soru 22


I. Mebuslar

II. Çiftçiler

III. Memurlar

1925'te kabul edilen Şapka Kanunu'na göre yukarıdakilerden hangilerinin şapka takmaları zorunlu tutulmuştur?

Soru 23


1921 Anayasası'nda yapılan değişiklikler genel olarak aşağıdaki ilkelerden hangisini yerleştirme çabası ile doğrudan ilgilidir?

Soru 24


Saltanatın kaldırılmasıyla aşağıdaki sorunlardan hangisi ortaya çıkmıştır?

Soru 25


Türkiye aşağıdakilerden hangisinin asil üyeleri arasında olabilmek için Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etmiştir?

Soru 26


Atatürk döneminde,

I. Sadabad Paktı'nın kurulması

II. Kars Antlaşması'nın imzalanması

III. Ankara Antlaşması'nın imzalanması

gelişmelerinden hangileri Türkiye - Irak sınırının değişmesine sebep olmuştur?

Soru 27


İsrail'i resmen tanıyan ilk Arap ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

2019 KPSS Tarih Deneme Sınavı II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

mehmet kara
Doğru: 27
100 Puan
trk gnş
Doğru: 27
100 Puan
fatoş dursu
Doğru: 27
100 Puan
mehmet omaç
Doğru: 27
100 Puan
tuğbiş
Doğru: 27
100 Puan