2019 KPSS Vatandaşlık Konuları

2019 KPSS Vatandaşlık Konuları

2019 KPSS Vatandaşlık Konu Dağılımı ve Soru Sayısı 2019 KPSS Vatandaşlık Konuları Nelerdir? Bu yazımızda sizlere güncellenen son ÖSYM kılavuzuna bağlı olarak "2019 KPSS Vatandaşlık Konu Dağılımı ve Soru Sayısı" hakkında bilgiler vereceğiz. kpss vatandaşlık konuları nelerdir?, kpss vatandaşlık so
2019 KPSS Vatandaşlık Konuları hakkında değerlendirme yaptık. 2019 KPSS Vatandaşlık Konuları için aşağıda oyunuzu kullanarak değerlendirme yapabilirsiniz 2019 KPSS Vatandaşlık Konuları

2019 KPSS Vatandaşlık Konu Dağılımı ve Soru Sayısı

 

2019 KPSS Vatandaşlık Konuları Nelerdir?

Bu yazımızda sizlere güncellenen son ÖSYM kılavuzuna bağlı olarak "2019 KPSS Vatandaşlık Konu Dağılımı ve Soru Sayısı" hakkında bilgiler vereceğiz.

kpss vatandaşlık konuları nelerdir?, kpss vatandaşlık soru dağılımı, 2019 kpss vatandaşlık konu dağılımı, kpss vatandaşlık konu dağılımı ve soru sayısı, 2019 kpss vatandaşlık soru sayısı

2019 KPSS Vatandaşlık Konu Dağımı ve Soru Sayısı (2019 KPSS Vatandaşlık Konuları)

2019 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür Testinde önemli bir yer tutan “Temel Yurttaşlık Bilgisi ve Güncel Bilgiler” kapsamındaki 15 soru yer alacaktır. 6 Soru Sadece KPSS Güncel Bilgilerden gelmektedir.

2019 KPSS Vatandaşlık Konuları Nelerdir?

 

KPSS Vatandaşlık Konuları;

 • Hukukun Temel Kavramları,
 • Devlet Biçimleri Demokrasi ve Kuvvetler Ayrılığı,
 • Anayasa Hukukuna Giriş Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi,
 • 1982 Anayasasının Temel İlkeleri,
 • Yasama,
 • Yürütme,
 • Yargı,
 • Temel Hak ve Hürriyetler,
 • İdare Hukuku ve
 • Uluslararası Kuruluşlar ve Güncel Olaylar (6 soru)

bölümlerinden oluşmaktadır.

 

2019 KPSS Vatandaşlık Konu Dağılımı Detaylı Listesi

 

1. BÖLÜM Hukukun Temel Kavramları

 • Hukukun Tanımı
 • Hukuk Kaynaklarıyla İlgili Kavramlar 
 • Yazısız Kaynaklar (Örf ve Adet Hukuku)
 • Yardımcı Kaynaklar 
 • Hukuk Kurallarının Yaptırımları
 • Kamu Hukuku Dalları
 • Ceza ve Ehliyet 
 • Özel Hukuk Dalları.
 • Hakkın Tanımı ve Türleri 

2. BÖLÜM Devlet Biçimleri ve Hükümet Sistemleri

 • Devlet Kavramı 
 • Devlet Kurucu Unsurları 
 • Devlet Kavramına İlişkin Ayrımlar 
 • Yapılarına Göre Devlet Şekilleri
 • Egemenliğin Kaynağına Göre Devlet Şekilleri 
 • Hükümet Sistemleri


3. BÖLÜM Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi

 • Anayasa
 • Anayasa Kavramına İlişkin Ayrımlar 
 • Yazılı Anayasa - Yazısız Anayasa Ayrımı 
 • Türk Anayasa Tarih
 • Kanun-u Esasî (1876) 
 • Kanun-u Esasî’de 1909 Değişiklikleri (İkinci Meşrutiyet) 
 • 1921 Teşkilât-ı Esasiye Kanunu 
 • Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda 29 Ekim 1923 Tarihli Değişiklikler
 • 1924 Anayasası 
 • 1961 Anayasası .
 • 1971-1973 Anayasa Değişiklikleri
 • 1982 Anayasası 
 • 1982 Anayasasının Temel Özellikleri 
 • 2017 Anayasasının Temel Özellikleri 
 • Türk Tarihindeki Referandumlar 

4. BÖLÜM 1982 Anayasası’nın Temel İlkeleri

5. BÖLÜM Yasama

 • Yasama Organı
 • Yasama İşlemleri
 • TBMM İç Yapı ve Çalışma Düzeni 
 • Toplantı ve Karar Yeter Sayısı
 • TBMM Görev ve Yetkileri 
 • TBMM Bilgi Edinme ve Denetim Yolları 


6. BÖLÜM Yürütme

 • Yürütme 
 • Kanun Hükmünde Kararnameler 
 • Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
 • Tüzük
 • Yönetmelik
 • Cumhurbaşkanı’nın Görev ve Yetkileri

7. BÖLÜM Yargı

 • Yargı 
 • Yargı Organı 
 • Hakimler ve Savcılar Kurulu 
 • Yüksek Mahkemeler 
 • Anayasa Mahkemesi 
 • Yargıtay 
 • Danıştay 
 • Uyuşmazlık Mahkemesi 
 • Sayıştay 

8. BÖLÜM Temel Hak ve Hürriyetler

 • Temel Hak ve Hürriyetler 
 • Temel Hakların Türleri 

9. BÖLÜM İdare Hukuku

 • İdare Hukuku
 • İdare (Kamu Yönetimi)
 • Yerel Yönetim Organları 
 • Kamu Kuruluşları 

10. BÖLÜM Uluslararası Kuruluşlar ve Güncel Olaylar

 • Uluslararası Kuruluşlar ve Güncel Olaylar
 • Uluslararası Örgüt ve Kuruluşlar 
 • KPSS Güncel Bilgiler 
 • Türkiye’ye Vize Uygulamayan Ülkeler 
 • Unesco’nun Dünya Mirası Listesindeki Doğal ve Kültürel Varlıklarımız 

11. BÖLÜM 1982 Anayasası Tam Metni

 • T.C. Anayasası Madde Dizini
 • 1982 Anayasasında 2007 Değişiklikleri 
 • 1982 Anayasasında 2010 Değişiklikleri 
 • 1982 Anayasasında 2017 Değişiklikleri 

 

2019 KPSS Vatandaşlık Online Test ve Denemelerini görüntümek için tıklayınız.

2018 KPSS Güncel Bilgiler ve 2019 KPSS Güncel Bilgiler Online Test ve Denemelerini görüntülemek için tıklayınız.Ortalama (0 Oy)

Yorum Yaz

2019 KPSS Vatandaşlık Konuları

2019 KPSS Vatandaşlık Konuları
2019 KPSS Vatandaşlık Konuları