2020 LGS Deneme İndir

2020 LGS Deneme İndir

2020 LGS Deneme İndir

2020 LGS 8. Sınıf Deneme Sınavı, 2020 MEB Yeni Sisteme uygun LGS Deneme Sınavı


2020 LGS (Liseye Geçiş Sınavı) Deneme 1 için tıklayınız.

2020 LGS (Liseye Geçiş Sınavı) Deneme 1 CEVAP ANAHTARI için tıklayınız.


2020 LGS (Liseye Geçiş Konuları) Tam Listesine ulaşmak için tıklayınız.

100 den Fazla 2019 LGS Denemelerini ve LGS testlerini online çözmek için tıklayınız.


2020 LGS Denemesinden Örnek Sorular;

1.Uşi Antlaşması ile Trablusgarp İtalya’ya bırakıldı ancak Trablusgarp halkının dinî yönden Osmanlı halifesine bağlı kalması kabul edildi.

Bu antlaşmada Osmanlı Devletinin “halkının dinî yönden Osmanlı halifesine bağlı kalması” ilkesini kabul ettirmesi aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

A) Kültürel bağlarını devam ettirmeye

B) İmparatorluk özelliğini korumaya

C) Askeri üstünlük sağlamaya

D) Sömürgeciliği önlemeye2. Dil, din, ırk ayrımı yapılmaksızın bütün milletleri kapsayacak bir üst kimlik oluşturmayı amaçlayan ve temelinde gayrimüslimleri devlete bağlı tutma fikrinin yattığı düşünce akımına Osmanlıcılık denmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmalardan biri olamaz?

A) Tanzimat Fermanının ilan edilmesi

B) Islahat Fermanının yayınlanması

C) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu çıkarılması

D) Meşrutiyet yönetimine geçilmesiSoru 3. I. Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti.

II. Osmanlı devleti itibar kaybına uğradı.

III. Rumeli toprakları balkan devletleri tarafından 3

Balkan Savaşları’nın yukarıdaki sonuçlarından hangileri savaş sonunda toprak kayıplarının yaşandığına kanıt gösterilebilir? A) I ve II B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III paylaşıldı.Soru 4) Mustafa Kemal, Selanik Askerî Rüştiyesini bitirdikten sonra 1896’da Manastır Askerî idadisine girdi. Burada Ömer Naci ile arkadaşlık etti. İlerde ünlü bir hatip olarak tanınacak olan bu kişi, Mustafa Kemal’in hitabet ve edebiyat sevgisinde önemli rol oynadı. Yakın arkadaşlarından biri olacak Ali Fethi (Okyar) de bu okulda öğrenci idi. Genç Mustafa Kemal, askerî öğreniminin yanı sıra yabancı dil öğrenimini de ihmal etmiyor; yazları izinli olarak Selanik’e döndüğü zaman Fransızca dersleri alıyordu.

Askeri İdadi’deki öğrencilik yaşamıyla ilgileri verilen bilgiye bakılarak Mustafa Kemal;

I. Ömer Naci’yi hitabet konusunda etkilemiştir,

II. Edebiyata ilgi duymaya başlamıştır,

III. Yabancı dilini geliştirmiştir, çıkarımlarından hangisi ya da hangileri yapılabilir?

A)Yalnız II B) I ve II C) II ve III D)I, II ve III


5.0 (3 değerlendirme)

Yorum Yaz