2020 LGS Matematik Deneme Sınavı

2020 LGS Matematik Deneme Sınavı

2020 LGS Matematik Deneme Sınavı - çöz

2020 LGS Matematik Deneme Sınavı soruları cevapları
2020 LGS Matematik Deneme Sınavı

2020 LGS Matematik Deneme Sınavı



Soru 1


Bir okulun A sınıfında öğrenci olan Ayten, B sınıfında öğrenci olan Nurten ve C sınıfında öğrenci olan Gülşen adlı üç kız öğrenci kendi aralarında şu şekilde konuşuyorlar.

Ayten : "Benim sınıfımdaki kız arkadaşlarımın boylarının toplamı, B sınıfındaki kızların boyları toplamından 120 cm fazla"

Nurten : "Benim sınıfımdaki erkek arkadaşlarımın boylarının toplamı, A sınıfının kızlarının boyları toplamına eşit"

Gülşen : "Benim sınıfımdaki erkek arkadaşlarımın boylarının toplamı, B sınıfının kızlarının boyları toplamına eşit; kız arkadaşlarımın boylarının toplamı ise A sınıfının kızlarının boyları toplamına eşit" diyorlar.

Ayten'in boyu Gülşen'in boyundan 10 cm daha kısa ve C sınıfındaki bütün öğrencilerin boyları toplamı 45 metre olduğuna göre, B sınıfındaki erkek öğrencilerin ve A sınıfındaki kız öğrencilerin boylarının toplamı kaç metredir?

Soru 2


Tarlasına hergün 20 fidan diken Metin x günde fidanların tümünü dikmiştir. Eğer Metin günde (x + 5) er tane fidan dikseydi tüm fidanları 15 günde dikebilecekti.

Buna göre, Metin'in fidanlarının sayısı kaçtır?

Soru 3


Bir ticari taksiye gündüz ve gece tarifelerinde ödenen para ile gidilen mesafe arasındaki bağıntı yukarıdaki tabloda verilmiştir.

lgs matematik deneme sınavı

Bu ticari taksiye bir kez gündüz, bir kez de gece binen ve iki seferde de 10 ar km yol giden bir müşteri toplam kaç TL öder?

Soru 4


4 sayısı, yer değiştirmeleri dikkate alınmamak şartıyla en az iki pozitif tam sayının toplamı olarak, aşağıda gösterildiği gibi dört farklı şekilde ifade edilebilir.

4 = 1 + 1 + 1 + 1

4 = 1 + 1 + 2

4 = 1 + 3

4 = 2 + 2

Buna göre; 6 sayısı kaç değişik şekilde ifade edilebilir?

Soru 5


Bir sınıftaki öğrencilere beş basamaklı sayılardan oluşan numaralar veriliyor.

Öğrencilere numara verilirken,

- 1, 2, 3, 4, 5 rakamları kullanılıyor.

- Her bir rakam bir kez kullanılıyor.

- Soldan sağa doğru, ikinci rakam birinci rakamdan 2 fazla oluyor.

- Soldan sağa doğru, üçüncü rakam beşinci rakamdan küçük oluyor.

Buna göre, verilebilecek en büyük numara l

Soru 6


Bir sepetteki güller 3 er 3 er, 6 şar 6 şar ve 8 er 8 er sayıldığında her seferinde 2 gül eksik çıkıyor.

Sepetteki gül sayısı 150 den fazla olduğuna göre, bu sepette en az kaç gül vardır?

Soru 7


Aşağıdaki grafikte aynı işte çalışan A, B, C, D işçilerinin ürettikleri ürün miktarları adet olarak gösterilmiştir.

lgs matematik deneme sınavı

Buna göre, C işçisi toplam üretimin yüzde kaçını tek başına üretmiştir?

Soru 8


Bir tiyatro salonunda, aynı sırada yan yana 5 boş koltuk vardır.

3 arkadaş, aralarında boş koltuk kalmamak şartıyla, bu 5 koltuktan üçüne, kaç değişik şekilde oturabilir?

Soru 9


Şekilde A, B, C şehirleri arasındaki yollar verilmiştir. A'dan yola çıkan bir araç C'ye varıp tekrar A'ya dönecektir.

lgs matematik deneme sınavı

Buna göre, aracın gidişte kullandığı ara yollardan en az birini dönüşte kullanmama olasılığı kaçtır?

Soru 10


Aşağıdaki şekilde, her sayı üstteki iki sayının toplamıdır. Örneğin, 13 + b = a dır.

lgs matematik deneme sınavı

Buna göre, a+ b+ c toplamı kaçtır?

Soru 11


Hakan, Akın'dan 5 yaş büyüktür. Akın'ın yaşı, Hakan'ın yaşının yarısıdır.

Buna göre, Hakan'ın yaşı kaçtır?

Soru 12


kamyonunun her bir seterde taşıdığı yük miktarı, B kamyonunun her bir seterde taşıdığı yük miktarının üç katıdır.

2 < x < 3 ve A kamyonunun bir seterde taşıdığı yük miktarı x ton olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi iki kamyonun 10 ar sefer sonunda taşıdıkları toplam yük miktarı olabilir?

Soru 13


Ali, Veli, Selam i ve Naci 1400 TL yi sırasıyla 2, 3, 4 ve 5 ile doğru orantılı olacak şekilde paylaşıyorlar.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 14


Bir çıkarma işleminde eksilen sayı çıkandan 5 fazladır.

Eksilen, çıkan ve farkın toplamı 30 olduğuna göre, eksilen sayı kaçtır?

Soru 15


Aşağıdaki şekillerde I. tablo dört eş parçaya, II. tablo da sekiz eş parçaya ayrılmıştır.

lgs matematik deneme sınavı

iki atış yapmak isteyen Ahmet; 1. atışını I. tabloya, 2. atışını ll. tabloya yapıyor.

Ahmet'in her iki atışı da atış yaptığı tablolara isabet ettiğine göre, iki atışın ikisinde de aynı harfi vurma olasılığı kaçtır?

Soru 16


4 yanlışın bir doğruyu götürdüğü 20 soruluk bir sınavda tüm soruları cevaplayan Ahmet 5 net yapmıştır.

Buna göre, Ahmet'in doğru cevapladığı soru sayısı kaçtır?

Soru 17


Bir bakkal, 4 gazoz şişesi kapağı getirene 1 şişe gazoz hediye olarak veriyor.

Buna göre, bu bakkaldan 19 şişe gazoz satın alan bir kişi en fazla kaç tane hediye gazoz alabilir?

Soru 18


37 kişi üç gruba ayrılıyor. 1. gruptaki kişi sayısı, 2. gruptaki kişi sayısının yarısıdır. 3. gruptaki kişi sayısı da 2. gruptaki kişi sayısının 2 katının 2 fazlasıdır.

Buna göre, en kalabalık grup ve bu gruptaki kişi sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 19


Aşağıdaki verilere göre, x kaç cm dir?

lgs matematik deneme sınavı

Soru 20


Aşağıdaki dik silindirin içine yerleştirilen maksimum hacimli dik koni Şekil-I deki gibi su dolu iken, dibinden delik açılarak suyun Şekil-II deki gibi silindirin içine akması sağlanıyor.

lgs matematik deneme sınavı

Buna göre, son durumda (Şekil-II) silindirin içinde biriken suyun yüksekliği kaç cm olur?

Paylaş

2020 LGS Matematik Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.