2019 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular

2019 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular

2019 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular - çöz

2019 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular soruları cevapları
2019 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular

2019 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek SorularSoru 1


Aşağıda I. Balkan Savaşı öncesinde ve sonrasında Osmanlı Devleti ve Balkan ülkelerini gösteren haritalara yer verilmiştir.

2019 LGS İnkılap örnek Sorular

Bu haritalara göre I. Balkan Savaşı’nın sonuçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 2


Kazım Karabekir Paşa, Gümrü Antlaşması ile ilgili olarak şunları söylemiştir: “Ermenilerin Sevr Antlaşması’ndaki imzalarını geri aldırdık.”

Kazım Karabekir Paşa bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?

Soru 3


Atatürk’e göre, Türk Devleti’nin dayandığı esaslar, tam bağımsızlık ve kayıtsız şartsız millî egemenliktir. Atatürk tam bağımsızlığı, “siyasi, mali, ekonomik, adli, askeri, kültürel kısaca her hususta bağımsızlık ve serbestlik” olarak tanımlamaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi millî bağımsızlık doğrultusunda yapılanlardan biri değildir?

Soru 4


Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Rumların bölgede yaptıkları isyanlara ve Yunanların işgaline karşı kurulmuştur. Bölgenin kültürel, ekonomik, nüfus bakımından Türklere ait olduğunu tarihi belgelerle ispatlamak için çalışmalar yapmıştır. Edirne’de iki defa kongre yaparak silahlı direniş kararı almış, gerekirse yerli halktan asker toplanabileceğini ilan etmiştir.

Buna göre Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti;

I. Bölgenin Türklere ait olduğunu ispat etmeye çalışmıştır.

II. Bölgesel nitelikte kongreler yapmıştır.

III. İşgallere karşı silah kullanılabileceğini belirtmiştir.

IV. Askere alma işlemlerini zorunlu hale getirmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 5


12 Ocak 1920’de Mebusan Meclisi, İstanbul’da çalışmalarına başlamış ve 17 Şubat 1920’de Misakımillî Kararları tüm dünyaya ilan edilmiştir. Ancak İtilaf Devletleri Misakımillî Kararları’nın kabulünden rahatsız olmuştur. 16 Mart 1920’de İngilizler, toplantı halinde olan Mebusan Meclisi’ni basmış ve dağıtmıştır.

Bu metinde verilen bilgilere göre İtilaf Devletlerinin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?

Paylaş

2019 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular sorularını online çözebilirsiniz.