2019 Müdür Yardımcılığı Sınavı Ne Zaman

2019 Müdür Yardımcılığı Sınavı Ne Zaman

2019 Müdür Yardımcılığı Sınavı Ne Zaman 2019 Müdür yardımcılığı sınavı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yönetici atama sınavına ilişkin olarak geçen hafta bir yönetmeliği değişiklik yaptıklarına vurgu yaparak "Nisan ayında bir yöneticilik sınavı yapılacak. Müdür yardımcılığı sınavın güzel, nitelikli bir sı
2019 Müdür Yardımcılığı Sınavı Ne Zaman hakkında değerlendirme yaptık. 2019 Müdür Yardımcılığı Sınavı Ne Zaman için aşağıda oyunuzu kullanarak değerlendirme yapabilirsiniz
5 ay önce
Yorum: 1

2019 Müdür Yardımcılığı Sınavı Ne Zaman

2019 Müdür Yardımcılığı Sınavı Ne Zaman

2019 Müdür yardımcılığı sınavı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yönetici atama sınavına ilişkin olarak geçen hafta bir yönetmeliği değişiklik yaptıklarına vurgu yaparak "Nisan ayında bir yöneticilik sınavı yapılacak. Müdür yardımcılığı sınavın güzel, nitelikli bir sınav olacağını belirterek, sınavı ÖSYM tarafından gerçekleştirileceği bilgisini kamuoyuyla paylaştı.2019 Müdür Yardımcılığı Sınavı 21 Nisan 2019 Pazar günü saat 10.15’de yapılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen halen görevde olan Müdür yardımcılarının görev sürelerine ilişkin ve görevlerinin uzatılmasına ilişkin bilgi DYS üzerinden gelen yazıda belirtilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2019 Müdür Yardımcılığı yönetici görevlendirme yazısı yayımlandı. Müdür yardımcılığı süreci 18 Şubat'ta başlayıp 19 Nisan'da tamamlanacak.

2019 Müdür Yardımcılığı Sınavı Ne Zaman?

21 Nisan 2019 Pazar günü saat 10.15’de yapılacaktır.​​​​​​​

 

2019 müdür yardımcılığı sınavı ne zaman

2019 Müdür Yardımcılığı Sınav Konuları Nelerdir?

Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Genel kültür ve genel yetenek: %35.

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi: %10.

c) Değerler eğitimi: %5.

ç) Eğitim ve öğretimde etik: %5.

d) Eğitim bilimleri: %35.

e) Mevzuat (T.C. Anayasası, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Milli Eğitim Bakanlığı başlıklı Onuncu Bölümünde yer alan hükümler): %10."

 

2019 Müdür Yardımcılığı Testleri (Tamamı özgün - yeni sisteme göre)

 

Müdür Yardımcılığı Testleri Listesi (2019 Müdür Yardımcılığı)

MEB 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test
MEB 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test II
MEB 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test (Hizmet Birimleri)
Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Test
Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı 
Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı I
Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı II
Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı III
Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı IV
Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı V
Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı (Sayılarla)
Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı (Sayılarla 2)
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Test
657 Devlet Memurları Kanunu Disiplin Cezaları Test
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 1
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 2
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 3
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 4
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 5
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 1
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 2
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 3
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 2
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 3
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 3
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı IV
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı III
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı II
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı II
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı II
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Deneme Sınavı
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Deneme Sınavı II
222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Test
222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Test 1
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu TEST II
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu TEST
İnsan Hakları ve Demokrasi Çıkmış Sorular
İnsan Hakları ve Demokrasi Deneme Sınavı
Genel Kültür Deneme Sınavı
Görevde Yükselme Genel Kültür Soruları
Genel Kültür Deneme Sınavı I
Protokol Kuralları Deneme Sınavı II
Protokol Kuralları Deneme Sınavı
Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Test
Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Deneme Sınavı
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 2
M.E.B. Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 3
Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi Deneme Sınavı
Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Test
Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Deneme Sınavı
Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Test
Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı
Yönetimde Etik Deneme Sınavı II
Yönetimde Etik Deneme Sınavı
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi Deneme 2
T.C Anayasa Test Soruları VII
T.C Anayasa Test Soruları VI
T.C Anayasa Test Soruları V
T.C Anayasa Test Soruları IV
T.C. Anayasası Deneme Sınavı III
T.C Anayasa Test Soruları II (2017 Değişikleri)
T.C. Anayasası Deneme Sınavı II
T.C. Anayasası Deneme Sınavı
T.C Anayasa Test Soruları (2017 Değişiklileri) 
T.C. Anayasası Deneme Sınavı
T.C Anayasa Test Soruları
Türkçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı II
Tükçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı
Eğitim-Öğretimin Temel Kavramları Soruları
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Test
Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Deneme Sınavı

2019 müdür yardımcılığı deneme, 2019 müdür yardımcılığı sınavı ne zaman, meb müdür yardımcılığı sınavı 2019, meb müdür yardımcılığı sınavı 2019 ne zaman, müdürlük sınavı 2019, müdür yardımcılığı sınavı 2019 deneme, 2019 müdürlük sınavı ne zaman, meb müdür yardımcılığı deneme pdf, 2019 meb müdür yardımcılığı test, 2019 müdür yardımcılığı sınavı

2019 Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı Sorularına ve 2019 Müdür Yardımcılığı Testlerine ulaşmak için tıklayınız.Ortalama (0 Oy)

Yorumlar
sinavtime
sinavtime • 5 ay önce

2019 Müdür Yardımcılığı Sınavı Ne Zaman

0
0
Yorum Yaz
Kategorideki Popüler Yazılar
21 Nisan Müdür Yardımcılığı EKYS Soru ve Cevapları
21 Nisan Müdür Yardımcılığı EKYS Soru ve Cevapları
21 Nisan Müdür Yardımcılığı EKYS Soru ve Cevapları...
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Özet Bilgiler
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Özet Bilgiler
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Özet Bilgiler...
Müdür Yardımcılığı Soruları ve Denemeleri
Müdür Yardımcılığı Soruları ve Denemeleri
Müdür Yardımcılığı Soruları ve Denemeleri...
2019 EKYS Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı PDF indir
2019 EKYS Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı PDF indir
2019 EKYS Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı PDF indir...
2019 Müdür Yardımcılığı Örnek Sorular
2019 Müdür Yardımcılığı Örnek Sorular
2019 Müdür Yardımcılığı Örnek Sorular...
Son Eklenen Yazılar
21 Nisan Müdür Yardımcılığı EKYS Soru ve Cevapları
21 Nisan Müdür Yardımcılığı EKYS Soru ve Cevapları
21 Nisan Müdür Yardımcılığı EKYS Soru ve Cevapları...
2019 Nisan Müdür Yardımcılığı Soruları
2019 Nisan Müdür Yardımcılığı Soruları
2019 Nisan Müdür Yardımcılığı Soruları...
2019 EKYS Müdür Yardımcılığı EBS Deneme Sınavı
2019 EKYS Müdür Yardımcılığı EBS Deneme Sınavı
2019 EKYS Müdür Yardımcılığı EBS Deneme Sınavı...
2019 Müdür Yardımcılığı EBS Deneme Sınavı
2019 Müdür Yardımcılığı EBS Deneme Sınavı
2019 Müdür Yardımcılığı EBS Deneme Sınavı...
2019 EKYS Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı
2019 EKYS Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı
2019 EKYS Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı...

2019 Müdür Yardımcılığı Sınavı Ne Zaman

2019 Müdür Yardımcılığı Sınavı Ne Zaman
2019 Müdür Yardımcılığı Sınavı Ne Zaman