2019 Nisan LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular

2019 Nisan LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular

2019 Nisan LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular - çöz

2019 Nisan LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular soruları cevapları
2019 Nisan LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular

2019 Nisan LGS Fen Bilimleri Örnek SorularSoru 1


Eksen eğikliğine ve Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketine bağlı olarak Ekvator dışındaki yerlerde gece gündüz süresi yıl içerisinde değişiklik gösterir. Örneğin 21 Haziran tarihinde Güney Yarım Küre’de bulunan yerler yıl içindeki en uzun geceyi yaşarlar, 21 Aralık tarihinde ise bu durumun tam tersi Kuzey Yarım Küre’de en uzun gece yaşanır. Aynı zamanda 21 Haziran tarihinde Dünya üzerindeki herhangi bir noktadan kuzeye doğru gidildikçe gündüz süresi uzar.

Aşağıdaki görselde P, R ve S şehirlerinin Dünya üzerindeki konumları gösterilmektedir.

2019 Nisan LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular

Verilen bilgilerden hareketle bu şehirlerin 21 Aralık tarihindeki gece sürelerinin sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Soru 2


Aşağıda iki bezelye bitkisinin çiçek rengi bakımından çaprazlanması sonucu oluşan yavru bezelye bitkisi gösterilmektedir.

2019 Nisan LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular

Mor çiçek özelliğinin beyaz çiçek özelliğine baskın olduğu bilindiğine göre çaprazlanan mor çiçekli bezelyeler,

I. Aa x Aa

II. Aa x aa

III. AA x aa

genotiplerinden hangilerine sahip olabilir?

Soru 3


Hanoi kuleleri oyunu, kule içine geçirilmiş disklerin yine aynı şekilde başka bir kuleye taşınmasına dayanan bir oyundur.

Bu oyunda,

• Aynı maddeden yapılmış, farklı büyüklükte diskler kullanılır.

• Her hamlede sadece bir disk yerinden oynatılabilir.

• Büyük disk, küçük disk üzerine gelemez.

• Alınan disk, herhangi bir kuleye konulmak zorundadır.

1. kuledeki diskleri 7 hamleyle 3. kuleye taşıyan bir öğrenci ilk hamleyi aşağıdaki gibi yapmıştır.

2019 Nisan LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular

Hamlelere göre disklerin 2. kulenin tabanına uyguladığı basıncı gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 4


Geçirimsiz iki tabaka arasında bulunan yer altı sularının açılan sondaj kuyuları ile yeryüzüne çıkması sonucu artezyen kaynağı
oluşur.

Mühendis Mehmet Bey yaptığı çalışmalar sonucunda su çıkarabileceği iki nokta belirlemiş ve belirlediği bu noktalara sondaj
kuyularını şekildeki gibi açarak artezyen oluşturmayı düşünmüştür.

2019 Nisan LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular

Sondaj kuyuları açıldığında gerçekleşecek olaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 5


İlk sıcaklıkları 10 °C olan saf maddeden yapılmış eşit kütleli K, L ve M bilyeleri, özdeş ısıtıcılarla sıcaklıkları 80 °C olana
kadar ısıtılıyor. Eşit sıcaklıktaki bu üç bilye aynı anda özdeş buz kalıplarının üzerine bırakılıyor. Bir süre sonra bilyelerin ve
buz kalıplarının durumu aşağıdaki gibi gözleniyor.

2019 Nisan LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular

Buna göre gerçekleşen olaylar ile ilgili,

I. M’nin buza verdiği ısı, K’nın verdiğinden büyüktür.

II. K, L ve M bilyeleri farklı saf maddelerdir.

III. Buz kalıplarının üzerine bırakılmadan önce en fazla ısı K bilyesine verilmiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 6


Bir öğretmen sınıfta şekildeki düzeneği kuruyor ve öğrencilerine “Dinamometredeki değeri azaltmak için neler yapabiliriz?”
sorusunu yöneltiyor.

2019 Nisan LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular

Buna göre öğrencilerden gelen,

I. Eğimi azaltacak şekilde tahtanın boyunu uzatabiliriz.

II. Daha fazla kuvvet uygularız.

III. Kitap sayısını azaltabiliriz.

cevaplarından hangileri doğrudur?

Soru 7


Aşağıda bir tornavidanın farklı kullanım şekilleri verilmiştir.

2019 Nisan LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular

Tornavidanın verilen kullanım şekillerine göre,

I. Şekil 1’de kuvvetten kazanç sağlanmıştır.

II. Maşa ve cımbız üretim amacına uygun kullanıldığında Şekil 2’deki kaldıraç çeşidi ile benzerlik gösterir.

III. Tornavida, Şekil 1 ve Şekil 2’de farklı basit makine olarak kullanılmıştır.

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

Soru 8


Sıcaklığın ve ışığın dalga boyunun fotosentez hızına etkisini gösteren grafikler aşağıda verilmiştir.

2019 Nisan LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular

Bu verilere dayanarak, özdeş bitkilerle kurulan aşağıdaki düzeneklerin hangisinde fotosentezin hızı en fazla olur? (Potasyum hidroksit (KOH) çözeltisinin karbondioksiti tutma özelliği vardır.)

Soru 9


Ahmet, bilimsel bir kaynakta fermantasyon ile ilgili aşağıdaki açıklamaları okumuştur.

Fermantasyon, bazı canlıların hücrelerinde oksijen kullanmaksızın enerji elde edilen bir süreçtir. Son ürünler açısından birbirinden farklı fermantasyon tipleri vardır. Fermantasyon çeşitleri arasında en yaygın olanlar etil alkol ile laktik asit fermantasyonudur. Bu iki fermantasyon aşağıdaki denklemlerle gösterilebilir.

Besin - Karbondioksit + Etil alkol + Enerji (ATP)

Besin - Laktik asit + Enerji (ATP)

Ahmet, bu konuda bir araştırma yapmak için öğretmeninin yardımıyla aşağıdaki düzeneği hazırlıyor. Şekerli su bulunan cam balona fermantasyon yapan bakterileri ekliyor. Öğretmen bu bakterilerin, etil alkol veya laktik asit fermantasyonu yapan bakterilerden biri olduğunu söylüyor.

2019 Nisan LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular

Ahmet’in yapmış olduğu bu deney ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

Soru 10


• Tüketilen kaynakların yeniden üretiminin sağlanması ve oluşan atıkların bertaraf edilmesi için kullanılan verimli toprak ve su alanı ekolojik ayak izi kapsamında yer almakta ve küresel hektar ile ifade edilmektedir.

• Bir coğrafi bölgenin yenilenebilir doğal kaynakları üretme kapasitesi ise biyolojik kapasite olarak adlandırılmaktadır.

Aşağıdaki grafikte 1961-2011 yılları arasındaki kişi başına düşen küresel ekolojik ayak izi ve biyolojik kapasite oranları yer almaktadır.

2019 Nisan LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular

Verilen bilgiler ve grafikten hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

Paylaş

2019 Nisan LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular sorularını online çözebilirsiniz.