2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular

2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular çöz. 2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular soruları çöz. 8. Sınıf LGS Fen Bilimleri Testleri kategorisinde yer alan 2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular online çöz. 2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular online çöz

2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular çöz. 2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular soruları çöz. 8. Sınıf LGS Fen Bilimleri Testleri kategorisinde yer alan 2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular online çöz. 2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular online çöz 2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular çöz. 2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular soruları çöz. 8. Sınıf LGS Fen Bilimleri Testleri kategorisinde yer alan 2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular online çöz. 2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular online çöz

2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular çöz. 2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular soruları çöz. 8. Sınıf LGS Fen Bilimleri Testleri kategorisinde yer alan 2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular online çöz.2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular Çöz

2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular çöz. 2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular soruları çöz. 8. Sınıf LGS Fen Bilimleri Testleri kategorisinde yer alan 2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular online çöz. 2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular online çöz

8. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Fasikülü Çöz

Mevsimler ve İklim Test Çöz

DNA VE Genetik Kod Test Çöz

Online 2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular

Soru 1


Bitkilerin ışık alma süresi, bulunduğu yarım küreye göre değişiklik gösterir. Bitkiler çiçeklenme zamanında ışık alma ihtiyacına göre uzun, kısa ve nötr gün bitkileri olarak üç gruba ayrılır. Bir bitki; çiçeklenme zamanında 12-14 saatten fazla ışığa ihtiyaç duyuyorsa uzun gün, gün uzunluğundan etkilenmiyorsa nötr gün, gecenin gündüzden daha uzun olduğu günlerde çiçekleniyorsa kısa gün bitkisi olarak isimlendirilir.

Bir araştırmacı, yeni keşfettiği bir bitki ile çalışma yapmaktadır. Grafiklerde bu bitkinin ekildiği bölgelere ait bir aylık ortalama gündüz süreleri ile buralarda görülen çiçeklenme durumu verilmiştir.

2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Soruları

Verilen bilgilere göre sözü edilen bitki ile ilgili,

I. A ve B bölgeleri Güney yarım kürede ise haziran, temmuz, ağustos aylarında çiçeklenir.

II. C bölgesi Kuzey yarım kürede ise çiçeklenmesi için ekim ayı beklenmelidir.

III. Nötr gün bitkisi olduğundan, Ekvator kuşağı üzerinde yıl boyu çiçeklenebilir.

yargılarından hangileri söylenebilir?

Soru 2


Aşağıdaki görselde bir ağaç türünün farklı mevsimlerdeki durumu verilmiştir.

2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Soruları

Buna göre verilen tarih ve konumlar dikkate alındığında hangi seçenekteki ağacın durumu doğru gösterilmiştir?

Soru 3


Hava olayları insan yaşantısını doğrudan etkiler. Hava durumu kısa süreli insan faaliyetlerine ilişkin plan ve kararlarda etkiliyken iklim özellikleri daha uzun süreli plan ve kararlarda etkilidir. Aşağıdaki tabloda 1981-2010 yılları arasında Ankara iline ait bazı ortalama değerler verilmiştir.

2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Soruları

Buna göre tablodaki veriler Ankara ile ilgili,

I. Yapılacak günlük faaliyetler

II. Yetiştirilecek tarımsal ürünler

III. Yapılacak turizm faaliyetleri

kararlarından hangilerinin verilmesinde kullanılabilir?

Soru 4


Aylık sıcaklık ve yağış değerlerinin birlikte verildiği grafiklere iklim diyagramları denir. Bu diyagramdan yağış ve sıcaklık değerlerinin seyirleri izlenerek o yerin hangi iklim tipinde yer aldığı tespit edilir.

Erzurum ve Antalya illerine ait iklim diyagramları aşağıda verilmiştir.

2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Soruları

Verilenlerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 5


Ülkemizde daha çok ilkbaharda ve yaz başlarında görülen yağışlara İç Anadolu’da “kırkikindi yağışları” denir.

Bir öğrenci yağışların oluşumunu aşağıdaki gibi açıklamaktadır.

2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Soruları

1. Yoğunluğu az olan sıcak hava kütlesi yükselmeye başlar.

2. Yükselen hava soğuduğu için belirli bir yükseklikte bulut oluşturur.

3. Yükselme ve buna bağlı olarak soğuma devam ettiğinde yağmur yağışı gerçekleşir.

Buna göre bu öğrenci için hangi seçenekteki ifade yanlıştır?

Soru 6


Hava durumu için kullanılan bazı semboller aşağıda verilmiştir.

2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Soruları

Beş gün boyunca sabah, öğle ve akşam saatlerinde hava durumu gözlemlenmiş ve gözlem sonuçları aşağıdaki tabloya kaydedilmiştir.

2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Soruları

Tablodaki verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

Soru 7


Rüzgâr esme yönleri rüzgârgülü diyagramı ile gösterilir. Taralı alanlar o yönden esen rüzgârların sıklığını göstermektedir. Aşağıda bir bölgeye ait rüzgârgülü diyagramı verilmiştir.

2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Soruları

Bu bölge ile ilgili olarak,

I. Rüzgârlar ağırlıklı olarak kuzey yönlerden esmektedir.

II. Rüzgâr esme sıklığının en fazla olduğu yön doğudur.

III. Rüzgâr, yıl içerisinde tüm yönlerden esmektedir.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

Soru 8


Bir kalıtsal özelliğin nesiller boyunca nasıl aktarıldığını gösteren şemaya soy ağacı denir. Soy ağaçlarında aralarında çizgi bulunan bireyler çaprazlanmış demektir. Bu çizginin ortasından aşağı inen çizginin uçlarındaki bireyler ise, çaprazlama sonucu oluşan bireylerdir. Bezelyelerde boy uzunluğu kalıtımıyla ilgili çizilen soy ağacında boyalı bireyler kısa boyludur.

2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Soruları

Buna göre soy ağacındaki bezelyelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 9


Futoshiki sütunlar ve satırlardan oluşan bir oyundur. Kutular arasında küçüktür (<) sembolü ile büyüktür (>) sembolü bulunur. Bu sembolün bulunduğu kutulara yazılacak kelimeler arasında büyüklük ve küçüklük ilişkisi vardır. Kelimeler tabloya yerleştirilirken bu semboller dikkate alınmalıdır. Oyunun kuralına göre bir kelime her satır ve sütunda mutlaka bir kez bulunmalıdır. Aşağıda bu oyuna ait bir tablo verilmiştir. Tablo verilen semboller dikkate alınarak “Kromozom”, “DNA”, “Gen” ve “Nükleotid” kavramları ile doldurulacaktır.

2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Soruları

Buna göre 1 ve 2 ile belirtilen kutulara hangi kavramlar gelmelidir?

Soru 10


Sıcaklık, ışık, su ve besin gibi etkenler canlılarda modifikasyona sebep olur.

Bir çocuk ailesi ile birlikte dağa gezmeye gittiklerinde oradaki karahindiba bitkisinin boyunun, evinin bahçesinde çıkan karahindiba bitkilerinden daha kısa olduğunu gözlemliyor. Bu bitkilerden aldığı tohumları evinin bahçesine ekiyor.

2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Soruları

Buna göre,

I. Dağda yetişen karahindiba bitkisi ile evinin bahçesinde yetişen karahindiba bitkisindeki büyümeye neden olan genlerin işleyişi farklı olabilir.

II. Dağda yetişen karahindiba bitkisinin tohumu, evinin bahçesine ekildikten sonra genlerinde yapısal değişiklik meydana gelmiştir.

III. Karahindiba bitkisinin değişik ortamlardaki boylarının farklı olması modifikasyona örnek olarak verilir.

çıkarımlarından hangileri doğrudur?

2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular ve cevapları

Paylaş

Etiketler:
8. Sınıf LGS Fen Bilimleri Testleri "2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular"