2020 Aralık LGS Türkçe Örnek Sorular

2020 Aralık LGS Türkçe Örnek Sorular çöz. 2020 Aralık LGS Türkçe Örnek Sorular soruları çöz. 8. Sınıf LGS Türkçe Testleri kategorisinde yer alan 2020 Aralık LGS Türkçe Örnek Sorular online çöz. 2020 Aralık LGS Türkçe Örnek Sorular online çöz

2020 Aralık LGS Türkçe Örnek Sorular çöz. 2020 Aralık LGS Türkçe Örnek Sorular soruları çöz. 8. Sınıf LGS Türkçe Testleri kategorisinde yer alan 2020 Aralık LGS Türkçe Örnek Sorular online çöz. 2020 Aralık LGS Türkçe Örnek Sorular online çöz 2020 Aralık LGS Türkçe Örnek Sorular çöz. 2020 Aralık LGS Türkçe Örnek Sorular soruları çöz. 8. Sınıf LGS Türkçe Testleri kategorisinde yer alan 2020 Aralık LGS Türkçe Örnek Sorular online çöz. 2020 Aralık LGS Türkçe Örnek Sorular online çöz

2020 Aralık LGS Türkçe Örnek Sorular çöz. 2020 Aralık LGS Türkçe Örnek Sorular soruları çöz. 8. Sınıf LGS Türkçe Testleri kategorisinde yer alan 2020 Aralık LGS Türkçe Örnek Sorular online çöz.2020 Aralık LGS Türkçe Örnek Sorular Çöz

2020 Aralık LGS Türkçe Örnek Sorular çöz. 2020 Aralık LGS Türkçe Örnek Sorular soruları çöz. 8. Sınıf LGS Türkçe Testleri kategorisinde yer alan 2020 Aralık LGS Türkçe Örnek Sorular online çöz. 2020 Aralık LGS Türkçe Örnek Sorular online çöz

LGS Türkçe Paragraf Test Çöz

2021 Haziran LGS Türkçe Örnek Sorular Çöz

2021 Ocak LGS Türkçe Örnek Sorular Çöz

Online 2020 Aralık LGS Türkçe Örnek Sorular

Soru 1


Bu infografikten (bilgilendirici görsel) aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

2020 Aralık Türkçe LGS Örnek Sorular

Soru 2


• Kişileştirme (teşhis), insana ait özellikleri insan dışındaki varlıklara aktarma sanatıdır.

• Karşıtlık (tezat), birbirinin zıddı olan duygu, düşünce ve durumları aralarında bir ilgi kurarak dile getirme sanatıdır.

Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde hem kişileştirme hem de karşıtlık sanatına başvurulmuştur?

Soru 3


3 ve 4. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Şöyle etrafınıza bir bakın. Kaç kişi, karşısındakini dikkatle dinliyor? Kaç kişi, isteklerini içinden geldiği gibi ifade edebiliyor? Dil, işlerliğini kaybediyor yavaş yavaş. Televizyonun gürültüsü, cep telefonunun zırıltısı, hayatın telaşı sahici bir konuşmayı imkânsız hâle getiriyor. Oysa insan, hikâyeler anlatmak isteyen bir varlık. Anlattığı hikâyelerin yankılarını duymak isteyen, varoluşunu başkasının yüzünde seyretmek isteyen bir canlı. Can, dilde hayat buluyor ve dil, varlığın evine dönüşüyor.

Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 4


Bu metindeki altı çizili sözcüğü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?

Soru 5


30 Kasım 2020’de Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılması planlanan yeni haberleşme uydumuz Türksat 5A, özel bir uzay taşımacılığı şirketinin Florida’daki fırlatma merkezine götürüldü.

Bu cümle aşağıdakilerin hangisinde verilen cümlelerin birleşmesiyle oluşmuştur?

Soru 6


Emre ile Kerem “kelime bulma oyunu” oynamaktadır. Emre aklından, beş farklı harften oluşan bir kelime tutar, Kerem de bu kelimeyi bulmaya çalışır. Kerem, tahminlerini söylemiş ama doğru kelimeyi bulamamıştır. Kerem’in tahminlerine Emre’nin verdiği cevaplar şu şekildedir:

2020 Aralık Türkçe LGS Örnek Sorular

Buna göre Emre’nin aklından tuttuğu kelime aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 7


- - - - Chicago Üniversitesinden Prof. Dr. Benjamin Bloom ve ekibi de 1985 yılında yaptıkları çalışmada bir konuda çok başarılı olan kişilerin bu seviyeye nasıl geldiklerini belirlemeye çalıştı. Araştırmada; aralarında piyanistlerin, olimpik yüzücülerin ve matematikçilerin olduğu, dünya çapında başarı kazanmış yüzlerce kişi ile görüşmeler yapıldı. Araştırmanın başında bu kişilerin, sözü edilen alanlarda doğuştan yetenekli olduğu varsayılmıştı. Ancak araştırma sonuçları; bu kişilerin, çevreleri (anne, baba, öğretmen...) tarafından teşvik edildikleri ve onlardan destek gördükleri için, ilgilendikleri alanlarda başarılı olduklarını göstermiştir.

Bu parçanın başına anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 8


Bilinçaltının bazı özellikleri şunlardır:

• Olumsuzluk kavramını anlayamaz.

• Ciddiye alınmaması gereken bilgileri ciddiye alır.

• Zaman kavramı yoktur; dün, bugün, yarın arasındaki farkı bilmez.

Aşağıdaki metinlerden hangisi bilinçaltının bu özelliklerinden herhangi biriyle ilişkilendirilemez?

Soru 9


• Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin her kelimesi büyük harfle başlar ancak özel ada dâhil olmayan gazete, dergi, heykel vb. sözler büyük harfle başlamaz.

• Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda yer adının ilk harfi büyük yazılır.

• Kitap, makale, tiyatro eseri, kurum adı vb. özel adlarda yer alan kelimelerin ilk harfleri büyük yazıldığında “ve, ile, ya, veya, yahut, ki, da, de” sözleriyle “mı, mi, mu, mü” soru eki küçük harfle yazılır.

• Cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam veya unvan sözleri büyük harfle başlar.

Bu kurallara göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

Soru 10


Küçük Prens, bana aniden,

— Çalıları koyunların yediği doğru mu, diye sordu.

— Evet, bu doğru, dedim.

Bu metinde virgülün aşağıdaki işlevlerinden hangisinin örneği yoktur?

2020 Aralık LGS Türkçe Örnek Sorular ve cevapları

Paylaş

Etiketler:
8. Sınıf LGS Türkçe Testleri "2020 Aralık LGS Türkçe Örnek Sorular"