2020 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı I

2020 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı I

2020 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı I - çöz

2020 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı I soruları cevapları
2020 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı I

2020 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı ISoru 1


Eğitim fakültesi mezunu olan Hakan, ailesinin de isteğiyle polislik (POMEM) mülakatlarına başvurma kararı almıştır. POMEM'e başvuru yapabilmesi için; KPSS'den 70 puan alması, 1986 ve sonrası doğumlu olması, yapılacak spor mülakatında ise hazırlanan parkuru 50 saniyenin altında bitirmesi gerekmektedir. Bu şartlar sağlandığı takdirde adaylardan sıralamaya girenler belirlenen kontenjan dahilinde polis memuru eğitimine alınacaktır.

Verilen bilgiye göre POMEM'in uyguladığı son bölümdeki ölçütüne ve amacına göre değerlendirme türleri aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

Soru 2


Sosyal bilgiler öğretmeni olan Deniz Bey, öğrencilerine uyguladığı yazılı sınavı puanlamış ve kağıtları meslektaşı Ayhan Bey'e de puanlatmıştır. Yapılan bu farklı puanlamalarda birbirine çok yakın puanlar elde edilmiştir.

Buna göre Deniz Bey'in yaptığı bu uygulama testin en çok hangi özelliğini artırmaktadır?

Soru 3


I. Doğal anıtlara yakın ve uzak çevresinden örnekler verir.

II. Doğal anıtların çok uzun bir süreçte oluştuğunu ifade eder.

III. Orman yangınlarına önlem almak için özgün fikirler üretir.

IV. Elektriklenmenin teknolojideki ve bazı doğa olaylarındaki uygulamaları hakkında elektrik durumlarına göre tartışır.

V. Heyelan oluşumunun nedenlerini sorgular.

Fen ve teknoloji öğretmeni Hülya Hanım'ın, verilen kazanımların hangilerini yazılı yoklamalar ile ölçmesi daha uygundur?

Soru 4


Bir psikolojik danışman, danışanı için geliştirip uyguladığı mutluluk testi puanı ile mutluluk durumunun tam tersi özelliği ölçen geçerliği ve güvenirliği daha önceden belirlenip kanıtlanmış depresyon testi puanları arasında negatif korelasyon olduğunu görmüştür.

Buna göre uygulanan mutluluk testinde öncelikle hangisinin yüksek çıkması beklenir?

Soru 5


Bir öğretmen fizik dersinde yapmış olduğu sınavın KR - 20 değerinin 0,70'ten yüksek çıktığını saptamıştır.

l. Sınav özellikle tesadüfi hatalardan arınıktır.

II. Ölçülen değişken tek boyutludur.

III. Testi oluşturan maddeler heterojendir.

IV. Testin kapsam geçerliği yüksektir.

Buna göre sözü edilen fizik testi için verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur?

Soru 6


6. - 7. soruları aşağıdaki tabloya göre cevaplayınız.

Aşağıdaki tabloda "1 - 0" şeklinde puanlanan bir testin 7. maddesine ait seçenek dağılımı verilmiştir.

"2018

Buna göre doğru yanıt hangi seçenek olursa madde güçlüğü en düşük (en zor) değeri alır?

Soru 7


Tabloya göre doğru yanıt B seçeneği olursa aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış olur?

Soru 8


8. - 9. soruları aşağıdaki tabloya göre cevaplayınız.

Aşağıdaki tabloda "1 ve 0" şeklinde puanlanmış beş ayrı testin bazı istatistikleri verilmiştir.

"2018

Tabloya göre öğrencilerin en başarılı ve en başarısız oldukları testler aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

Soru 9


Tabloya göre grubun en heterojen olduğu test aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Teknoloji ve Tasarım fakültesinde öğretim görevlisi olan Mehmet Akif Bey, öğrencilerinden MEB'e sunulmak üzere okul projesi hazırlamalarını ister. En iyi 3 proje MEB'e sunulacaktır.

Öğrencilerin hazırladıkları projelerin her aşamasını ayrıntılı puanlamak ve duyarlı ölçümler yapmak isteyen Mehmet Akif Bey aşağıdaki değerlendirme araçlarından hangisini kullanmalıdır?

Soru 11


Ankara'da görev yapan matematik öğretmeni Seda Hanım'ın uyguladığı sınavın standart sapması 10, aritmetik ortalaması 60, güvenirlik katsayısı 0,51'dir. Test puanlarının simetrik dağılım gösterdiği bu sınıfta bulunan bir öğrencinin z puanı +1 dir.

Buna göre öğrencinin % 5 lik hata payı ile gerçek puan aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Sosyal bilgiler öğretmeni olan Ali Bey'in, hazırladığı bir test maddesi şu şekildedir:

Dünya'da yılın en uzun gündüzü hangi aydadır?

A) Aralık B) Haziran C) Mayıs D) Nisan

Çoktan seçmeli madde yazım ilkeleri düşünüldüğünde hazırlanan maddede Ali Bey'in yapmış olduğu temel hata aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

2020 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı I sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

melikşah bo
Doğru: 10
83.3 Puan
volkan28
Doğru: 8
66.6 Puan
semih aksu
Doğru: 8
66.6 Puan
mehmet güne
Doğru: 7
58.3 Puan
zhr
Doğru: 6
50 Puan