2020 KPSS Önlisans Konuları ve Soru Dağılımları

2020 KPSS Önlisans Konuları ve Soru Dağılımları

2020 KPSS Önlisans Konuları ve 2020 KPSS Önlisans ÖSYM Soru Dağılımları şöyledir; 2020 KPSS Önlisans ÖSYM Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık derslerin oluşmaktadır. 2020 ÖSYM KPSS Önlisans Soru sayıları şu şekildedir; 2020 KPSS Önlisans Konuları 2020 KPSS Önlisans Türkçe - 30 Soru (4 Soru Söz
2020 KPSS Önlisans Konuları ve Soru Dağılımları

2020 KPSS Önlisans Konuları ve 2020 KPSS Önlisans ÖSYM Soru Dağılımları şöyledir; 2020 KPSS Önlisans ÖSYM Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık derslerin oluşmaktadır. 2020 ÖSYM KPSS Önlisans Soru sayıları şu şekildedir;

2020 KPSS Önlisans Konuları

 • 2020 KPSS Önlisans Türkçe - 30 Soru (4 Soru Sözel Mantık)
  • Sözcükte Anlam
  • Cümlede Anlam
  • Paragrafta Anlam
  • Ses Bilgisi
  • Yapı Bilgisi
  • Sözcük Türleri
  • Cümle Bilgisi
  • Yazım Kuralları
  • Noktalama İşaretleri
  •  Anlatım Bozuklukları

2020 KPSS Türkçe Konuları (Detayli Analiz)

 • 2020 KPSS Önlisans Matematik - 30 (4-6 soru Sayısal Mantık Soruları)
  • Temel Kavramlar,
  • Sayılar,
  • Bölme-Bölünebilme Kuralları,
  • Asal Çarpanlara Ayırma EBOB – EKOK,
  • Birinci Dereceden Denklemler,
  • Rasyonel Sayılar,
  • Üslü Sayılar,
  • Köklü Sayılar,
  • Çarpanlara Ayırma,
  • Eşitsizlik – Mutlak Değer,
  • Oran – Orantı,
  • Problemler,
  • Kümeler,
  • İşlem - Modüler Aritmetik,
  • Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık
  • Tablo ve Grafikler 

2020 KPSS Matematik Konuları (Detayli Analiz)

 • 2020 KPSS Önlisans Geometri (4-6 soru)
  • Geometrik Kavramlar Ve Doğruda Açılar
  • Geometrik Kavramlar
  • Üçgende Açılar
  • Dik Üçgen
  • Üçgende Açıortay Teoremleri
  • Üçgende Kenarortay Teoremleri
  • Özel Üçgenler
  • Özel Üçgenler
  • Üçgende Alan
  • Üçgende Alan
  • Üçgende Benzerlik
  • Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
  • Çokgenler Ve Dörtgenler
  • Çokgenler
  • Dörtgenler
  • Paralelkenar-Eşkanar-Dörtgen
  • Dikdörtgen-Kare
  • Yamuk-Deltoid
  • Çember Ve Daire
  • Çemberde Açı
  • Çemberde Uzunluk
  • Dairede Alan
  • Analitik Geometri
  • Noktanın Analitik İncelenmesi
  • Analitik Düzlem
  • Doğrunun Analitik İncelenmesi
  • Doğrunun Grafiğinin Çizimi
  • Doğrunun Denklemleri
  • Simetriler
  • Eşitsizlikler
  • Katı Cisimler
  • Prizma
  • Dikdörtgenler Prizması
  • Küp
  • Silindir
  • Dönel Silindir
  • Piramit
  • Düzgün Piramit
  • Kesik Piramit
  • Koni
  • Küre

2020 KPSS Geometri Konuları (Detayli Analiz)

 • 2020 KPSS Önlisans Tarih - 27 Soru
  • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
  • İlk Türk - İslam Devletleri ve Beylikleri 
  • Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemleri
  • Osmanlı Devleti’nde Kültür ve Uygarlık
  • XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Duraklama Dönemi)
  • XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Gerileme Dönemi)
  • XIX..Yüzyılda Osmanlı Devleti (Dağılma Dönemi
  • XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti
  • Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
  • I. TBMM Dönemi
  • Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi
  • Atatürk İnkılapları
  • Atatürk İlkeleri
  • Partiler ve Partileşme Dönemi (İç Politika)
  • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
  • Atatürk Sonrası Dönem
  • Atatürk’ün Hayatı ve Kişiliği
  • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

2020 KPSS Tarih Konuları (Detayli Analiz)

 • 2020 KPSS Önlisans Coğrafya - 18 Soru
  • Türkiye’nin Coğrafi Konumu
  • Türkiye’nin Yerşekilleri ve Özellikleri
  • Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
  • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
  • Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
  • Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
  • Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm
  • Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri

2020 KPSS Coğrafya Konuları (Detayli Analiz)

 • 2020 KPSS Önlisans Vatandaşlık - 9 Soru
  • Hukukun Temel Kavramları,
  • Devlet Biçimleri Demokrasi Ve Kuvvetler Ayrılığı,
  • Anayasa Hukukuna Giriş Temel Kavramlar Ve Türk Anayasa Tarihi,
  • 1982 Anayasasının Temel İlkeleri,
  • Yasama,
  • Yürütme,
  • Yargı,
  • Temel Hak Ve Hürriyetler,
  • İdare Hukuku Ve

2020 KPSS Vatandaşlık Konuları (Detayli Analiz)

 • 2020 KPSS Önlisans Güncel Bilgiler - 6 Soru

olmak üzere 2020 KPSS Önlisans sınavında toplamda; 60 Genel Yetenek (Türkçe ve Matematik) 60 Genel Kültür (Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık) olmak üzere 120 soru yer alacaktır.

 

KPSS Önlisans Çıkmış Sorular ve Cevaplar (tümü)

2020 KPSS Konuları (2020 ÖSYM KPSS Önlisans Detaylı Konu Analizi)

2019 KPSS Çıkmış Sorular ve Cevaplar

2020 KPSS Önlisans Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve 2020 KPSS Önlisans Güncel Bilgiler denemelerimize göz atmanızı öneririz.Ortalama 5.0 (7 Oy)
5.0 5stars

Yorumlar
Meltem Ün
Meltem Ün • 2 ay önce

KPSS Konuları bu kadar güzel anlatılabilirdi. Detaylı verilmesi güzel. Emeklerinize sağlık.

0
0
KPSS Duayeni
KPSS Duayeni • 2 ay önce

2020 KPSS Konularını bu kadar net anlatan bir site gerçekten mükemmel olmuş.

1
0
sinavtime
sinavtime • 9 ay önce

2020 KPSS Önlisans Konuları ve Soru Dağılımları

3
0
Yorum Yaz

2020 KPSS Önlisans Konuları ve Soru Dağılımları

2020 KPSS Önlisans Konuları ve Soru Dağılımları
2020 KPSS Önlisans Konuları ve Soru Dağılımları