2020 KPSS Vatandaşlık Deneme Sınavı

2020 KPSS Vatandaşlık Deneme Sınavı

2020 KPSS Vatandaşlık Deneme Sınavı - çöz

2020 KPSS Vatandaşlık Deneme Sınavı soruları cevapları

2020 KPSS Vatandaşlık Deneme Sınavı


Soru 1


Henüz reşit olmamış ve velisi de bulunmayan çocukların veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı ve hapislik gibi nedenlerle kendi işini kendisi göremeyen kişilerin bazı haklarının mahkeme yoluyla bir başkasına verilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi üniter devletin tanımıdır?

Soru 3


TBMM’nin kanun yapma, kanun değiştirme ve kanun kaldırma işlemlerine verilen isim aşağıdakiierden hangisidir?

Soru 4


I. 13 yaşını doldurmamış olanlar

II. Yaşlılar

III. Davranışlarını yönlendirme yeteneğini önemli derecede kaybedenler

Yukarıda verilenlerden hangilerinin cezai sorumluğu yoktur?

Soru 5


İki kişi arasında alım satım sözleşmesinin yapılması gibi, kullanıldıkları zaman yeni bir hukuki durum ortaya çıkmasını sağlayan haklara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Bir kimsenin ölüm tehlikesi içinde kaybolması veya kendisinden uzun süre haber alınamaması durumunda mahkeme kararı ile hukuki kişiliğine son verilmesi, aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

Soru 7


1982 Anayasasının 2017 yılında yapılan değişikliğine göre hangi olağanüstü yönetim usulü kaldırılmıştır?

Soru 8


I. TBMM içtüzüğü

II. Yasama sorumsuzluğunun kaldırılması kararı

III. Milletvekilliğinin düşme kararı

Yukarıdakilerden hangileri Anayasa Mahkemesinin denetimine tabidir?

Soru 9


I. Parlamento kararları

II. Kanunlar

III. TBMM İç Tüzüğü

Yukarıdakilerden hangileri Cumhurbaşkanı’na sunulmaz?

Soru 10


Türkiye'de % 10 ülke barajını aşan her partinin meclise girebilmesi;

I. çoğulculuk,

II. çoğunluk sistemi,

III. nisbi temsil sistemi

durumlarından hangileri ile açıklanabilir?

Soru 11


1982 anayasasına göre 2017 yılı değişikliği ile Hakimler ve Savcılar Kurulu kaç üyeden oluşur?

Soru 12


BRETİX kararı ile Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


Aşağıda verilen ülkelerden hangisi G-20 ye üye ülkelerden değildir?

Soru 14


Bilim insanlarının merakla beklediği, 2020 yılında hizmete girmesi beklenen, Türkiye'nin en büyük gözlemevi hangi şehrimizdedir?

Soru 15


Dünyanın nazar boncuğu olarak adlandırılan "Meke Gölü" hangi şehrimizdedir?

Paylaş

Etiketler:
2020 KPSS Vatandaşlık Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

baybars2222
Doğru: 15
100 Puan
betül özcan
Doğru: 15
100 Puan
lulu makalo
Doğru: 15
100 Puan
selimislekk
Doğru: 15
100 Puan
salih tunce
Doğru: 15
100 Puan