2020 LGS Din Kültürü Deneme Sınavı

2020 LGS Din Kültürü Deneme Sınavı

2020 LGS Din Kültürü Deneme Sınavı - çöz

2020 LGS Din Kültürü Deneme Sınavı soruları cevapları
2020 LGS Din Kültürü Deneme Sınavı

2020 LGS Din Kültürü Deneme SınavıSoru 1


Bana şunlar hakkında söz verin, ben de size cenneti müjdeleyeyim: Konuştuğunuz zaman doğru konuşun, söz verdiğinizde sözünüzü tutun, size emanet edileni koruyun.

Hz.Muhammed(sav) bu hadisiyle aşağıdakilerden hangisini öğütlemektedir?

Soru 2


1- İnsanlar arasındaki makam mevki unvan gibi farklılıkları ortadan kaldırır.

2- Herkesi eşit konuma getirir.

3- İnsanları gösterişten uzak sade bir görümüne kavuşturur.

Yukarıdaki öncüllerden hangi ibadetin faydası ile ilgili bilgi verilmiştir?

Soru 3


Hz. Muhammed (s.a.v.), farklı inançta olanlara toplumun huzurunu bozmadıkları sürece, müdahale etmemiş, ibadetlerine karışmamıştır.

Bu durum Hz. Muhammed'in hangi ahlaki özelliğini gösterir?

Soru 4


Hz. Muhammed (s.a.v.), farklı inançta olanlara toplumun huzurunu bozmadıkları sürece, müdahale etmemiş, ibadetlerine karışmamıştır.

Bu durum Hz. Muhammed'in hangi ahlaki özelliğini gösterir?

Soru 5


Kur'an okurken bir şey dikkatimi çekti. Pek çok ayette aklın kullanılması, ders alınması, düşünülmesi öğütlenmektedir.

Aşağıda verilen ayet mealierinden hangisi bu açıklamaya uygun bir örnek değildir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisinden zekat verilmez?

Soru 7


Ali babasıyla hayvan pazarından değişik hayvanlar aldı. Bunların bir tanesi kurban olma şartını taşımamaktadır.

Verilenlerden hangisi kurbanlık şartını taşımaz?

Soru 8


Gelir dağılımının adil olduğu toplumlarda yoksulluk azdır, adaletin olmadığı toplumlarda barış bozulur. Eşitlik ve adalet yoksa toplumda bunalım ve kargaşa ortaya çıkar.

Yukarıdaki metin hangi yasadan bahsetmektedir?

Soru 9


Allah'ın sevgisini kazanmak amacıyla kişinin servetinden hayırda bulunmasına ne denir?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi taassubun sonuçlarından biri olamaz?

Paylaş

2020 LGS Din Kültürü Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.