2020 LGS Din Kültürü Deneme Sınavı III

2020 LGS Din Kültürü Deneme Sınavı III

2020 LGS Din Kültürü Deneme Sınavı III - çöz

2020 LGS Din Kültürü Deneme Sınavı III soruları cevapları
2020 LGS Din Kültürü Deneme Sınavı III

2020 LGS Din Kültürü Deneme Sınavı IIISoru 1


Artık kim zerre ağırlığınca hayır işlerse onun karşılığını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir. ( Zilzal suresi, 7-8. Ayet)

Yukarıda verilen ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 2


Ayşe Öğretmen öğrencilerinden “fiziksel yasalar” konusuna ilişkin ayetler bulmalarını istemiştir.

Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi ödevini yanlış yapmıştır?

Soru 3


Bir adam Peygamber Efendimize gelerek “ Hayvanımı bağlayarak mı yoksa serbest bırakarak mı Allah’a tevekkül edeyim ?” diye sormuştu. Peygamberimiz ona “bağla ve tevekkül et ” buyurdu.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu olayla çelişmektedir?

Soru 4


1. ”Biz onunla kupkuru bir memlekete hayat veririz.”

2. Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket etmektedir.

3. Gökleri yedi kat yaratan odur.

4. O, insanı alaktan yarattı.

a. Atmosferin katmanları

b. Yağmurun yağması

c. Gece- Gündüzün oluşması

d. Bebeğin dünyaya gelmesi

Yukarıda verilen ayetleri ilgili oldukları konuyla doğru şekilde eşleştirildiğinde aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılır?

Soru 5


Hasta olmamak için temizliğine ve beslenmesine dikkat eden Mahmut Bey, hiç bir zararlı madde de kullanmamaktadır. Bir gece ansızın rahatsızlanan Mahmut Bey kendisini hastaneye götürmek isteyen oğluna şöyle demiştir; ............ ....................

Mahmut Bey, oğluna aşağıdakilerden hangisini söylerse doğru bir kader anlayışına sahip olduğunu söyleyebiliriz?

Soru 6


--- Yeryüzünde bulunan her canlı sonludur. Yüce Rabbi’nin varlığı süreklidir.(Rahman 26.27.Ayet)

--- Her canlı ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz.(Ankebut 57.Ayet)

Yukarıdaki ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılmaz?

Soru 7


“(Sihirbazlar), ‘Ey Mûsâ! Ya önce sen at ya da önce atanlar biz olalım.’ dediler. (Mûsâ), ‘Siz atın.’ dedi. Bunun üzerine onlar (ellerindekini) atınca insanların gözlerini büyülediler ve onlara korku saldılar. Büyük bir sihir yaptılar. Biz de Mûsâ’ya ‘Asânı at!’ diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu, onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor! Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yaptıklarının asılsız olduğu anlaşıldı. İşte Firavun ve kavmi orada yenildiler ve küçük düşüp yarıştan çekildiler. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. ‘Âlemlerin Rabbine, Mûsâ ve Hârûn’un Rabbine iman ettik.’ dediler.” A’râf suresi, 115-122. ayetler.

Verilen ayetten Hz. Musa ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine yer verilmemiştir?

Soru 8


Elif Nur LGS’ye bir hafta kaldığı için Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini tekrar etmeye karar vermiştir. Karşılaştığı bir soruda yer alan ‘Geceyi ve gündüzü, Güneşi ve Ayı yaratan odur. Her biri bir yörüngede hareket etmektedir.’ Ayetinin hangi konuya ait olduğunu hatırlayamaz. Kitabı açıp baktığında ayetin ……………………………………………. Konusuyla alakalı olduğunu öğrenmiştir. 

Yukarıda verilen parçada boş bırakılan yere gelecek olan konu başlığı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Müminler birbirlerine merhamet etmekte, birbirlerini sevmekte ve birbirlerini korumakta bir vücudun organları gibidir. Vücudun herhangi bir organı hastalandığında bütün vücut bundan rahatsız olur. Aynı şekilde bir mümin de sıkıntı içinde bulunduğunda, diğer müminler onun sıkıntısını, derdini ve üzüntüsünü paylaşırlar. “ hadisi şerif

Yukarıda verilen Hadisi Şerife dikkate aldığımızda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

Soru 10


Ahmet amca bahçesinde menekşe yetiştiriyor. Bir gün bu bahçenin önünden geçen Fatih menekşelerin büyüsüne kapılıp Ahmet amcanın yanına gider ve bu kadar güzel menekşeleri nasıl yetiştirdiğini sorar.

Ahmet amca:

- Menekşeler doğrudan güneş ışığı istemezler.

- Kış aylarında bulundukları ortamın 14-15 derecenin altına düşmemesi gerekiyor.

- Su, bitkinin her bölümüne ulaşmalıdır. -Verilen su her gün aynı miktarda olmalıdır.

Fatih, Ahmet amcanın anlattıklarını ‘’Kaza ve Kader’’ konusuyla ilişkilendirdiğinde hangi aşamadan bahsettiğini söyleyebilir?

Paylaş

2020 LGS Din Kültürü Deneme Sınavı III sorularını online çözebilirsiniz.