2020 LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı

2020 LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı

2020 LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı - çöz

2020 LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı soruları cevapları
2020 LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı

2020 LGS Fen Bilimleri Deneme SınavıSoru 1


I. Kilo artar ve boy uzar.

II. Sivilee oluşumu

III. Utangaçlık

IV. Ses kalınlaşması

Ergenlik dönemindeki değişimler ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

Soru 2


Canlılardaki hücre bölünmesinin iki farklı tipi numaralanmış modellerle gösterilmiştir.

Bu bölünme tipleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 3


DNA ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 4


Basit makineler ile ilgili;

I. iş yapma kolaylığı sağlar.

II. Kuvvetin büyüklüğünü değiştirebilir.

III. iş ve enerjiden kazanç sağlar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Soru 5


Şekildeki sistemde kuvvet kazancı kaç Newton 'dur?

2019 LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı

Soru 6


X elementi 2. Periyot 3A grubundadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi X elementi ile iyonik bağlı bir bileşik oluşturabilir?

Soru 7


Sanayi bölgelerinde fosil yakıtları kullanımı havaya verilen gazlardan dolayı asitli yağmurlara ne den olmaktadır.

I. O2

II. SO2

III. NO2

Bu gazlar verilenlerinden hangileri olabilir?

Soru 8


Şekildeki periyodik tabloda koyu renk ile gösterilen elementlerin son katmanlarındaki elektron sayılarının toplamı kaçtır?

2019 LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı

Soru 9


Süt, Portakal, Kabartma Tozu, Çamaşır Suyu, Sirke, Sabun, Cam Temizleyici, Gazoz. Ayça, annesinin marketten aldığı ürünlerde kırmızı turnusol kağıdını maviye dönüştüranierin listesini yapıyor.

Buna göre Ayça, listesine kaç tane ürün yazmıştır?

Soru 10


"Kimyasal tepkimelerde her zaman ....... korunur."

Berke yukarıdaki boşluğu verilenlerden hangisi ile doldurursa yanlış yapmış olur?

Soru 11


Alttaki şekilde ışık ışını K ortamından L ortamına geçerken şekildeki gibi kırılmıştır. Bu bilgiden hareketle K ve L ortamı ile ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır?

2019 LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı

Soru 12


Bir ışık ışını A ortamından B ortamına geçerken doğrultu değiştiriyor. Buna göre;

I) Her iki ortamda aynı hızla yayılır.

ll) Ortamların kıncılıkları farklıdır.

lll) Gelme açısı 0 dereceden farklıdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Soru 13


Merceklerle ilgili hangisi yanlıştır?

Soru 14


- Ses her maddesel ortamda aynı süratte yayılmaz.

- Sesin yayılma sürati sıcaklığa ve taneciklerin arasındaki uzaklığa bağlı olarak değişir.

Ses ile ilgili verilen bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 15


I. Buzdolabındaki soğutucu gazlar

II. Deodorantlar

III. Yangın söndürücüler

IV. Plastik köpükler

Yukarıda verilenlerden kaç tanesi ozon tabasının incelmesine sebep olan unsurlardandır?

Soru 16


Aşağıda fotosentez olayı ile ilgili maddeler verilmiştir.

- Oksijen - su - karbondioksit - glikoz

Bu maddelerin fotosentez olayında kullanılanlar ve üretilenler olarak gruplandırılması aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Soru 17


Canlılar atmosferdeki azotu doğrudan vücutlarına alamazlar.

2019 LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı

Buna göre aşağıdakilerden hangisi atmosferdeki azotun canlılar tarafından kullanılmasını sağlar?

Soru 18


Kütleleri aynı olan K, L ve M maddeleri özdeş ısıtıcılarla 10 dakika ısıtılıyor.  Yukarıdaki sıcaklık zaman grafikleri elde ediliyor.

2019 LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı

Buna göre bu maddelerin öz ısılarının karşılaştırılması hangi seçenekte verilmiştir?

Soru 19


20 C 200 g suya 2400 cal ısı verildiğinde son sıcaklığı ne olur? ( Cu: 1 cal/g.°C)

Soru 20


l. lsı; Sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye aktarılan enerjidir.

ll. Sıcaklığı aynı kütleleri farklı olan maddeler arasında ısı alışverişi gerçekleşir.

lll. Sıcaklık bir enerji çeşididir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Paylaş

2020 LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.