2020 LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı IV

2020 LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı IV

2020 LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı IV - çöz

2020 LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı IV soruları cevapları

2020 LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı IV


Soru 1


İklim ve hava olayları ile ilgili oluşturulan yukarıdaki tabloda hangi iki bilgi yer değiştirmelidir?

LGS 8.Sınıf Fen Deneme Sınavı

Soru 2


Şekildeki cendere düzeneğinde pistonlara uygulanan kuvvetler, şekilde verildiği gibi F1 ve F2'dir.

LGS 8.Sınıf Fen Deneme Sınavı

Buna göre dengedeki düzenekle ilgili

I. F1 kuvveti F2 kuvveti ile eşit büyüklükte değildir.

II. Düzenekte sıvıların basıncı iletebilme özelliği ispatlanabilir.

III. Düzenekte küçük kuvvetten büyük kuvvet elde edilebilir, yani kuvvetten kazanç sağlanabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Soru 3


Eylül eline alıp oynadığı esnek bir balon içindeki gaz basıncını artırmak istiyor. Fen bilimleri dersinde gaz basıncı konusunda öğrendiği bilgileri hatırlayarak bazı işlemler yapıyor.

LGS 8.Sınıf Fen Deneme Sınavı

Buna göre Eylül:

I. Balona bir miktar hava üflemek

II. Balonla bulunduğu konumdan daha alçak bir yere gitmek

III. Balonla bulunduğu yerden daha yüksek bir yere gitmek

yukarıdaki işlemlerden hangisi yada hangilerini yapabilir?

Soru 4


Ercan ve babası akşam yemeğini birlikte hazırlamak istemişlerdir. Ercan bir yandan babasının yaptıklarını izlerken bir yandan da babasına yardım etmiştir.

Ercan (1) sebzeleri bol su ile yıkamış, babası ise bir bıçak yardımıyla bu (2) sebzeleri doğramıştır. Sebzelerin bir kısmı ile (3) salata yapmışlar, bir kısmını ise (4) pişirmişlerdir. Yemekler hazır olunca sofrayı kurarak ailecek akşam yemeği yemişlerdir.

Buna göre:

I. (2) numaralı olayda maddenin iç yapısında bir değişme olmamıştır.

II. (4) numaralı olayda maddenin iç yapısı değişmiş, yeni özellikte maddeler oluşmuştur.

III. (1), (2) ve (3) numaralı olaylar fiziksel değişmeye, (4) numaralı olay kimyasal değişmeye örnektir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Soru 5


Bir grup öğrenci; fen bilimleri dersi için hazırladıkları bir ödevde, "Kaldıraç Çeşitleri ve Bunlara İlişkin Örnekler" başlıklı posterler hazırlıyor.

Buna göre öğrencilerin hazırladığı aşağıdaki posterlerden hangisi tamamen doğrudur?

Soru 6


Melih kaldıraç, sabit makara ve eğik düzlem kullanarak şekildeki gibi denge durumunda olan bir model oluşturmuştur. Eğik düzlemin dik açılı köşesindeki bir düzenek sayesinde eğik düzlemin yüksekliği artırılıp azaltılarak eğik düzlemin eğimi istenildiği şekilde ayarlanabilmektedir. (Kaldıraç olarak kullanılan çubuğun ve makaraların ağırlığı ile sürtünmeler önemsizdir.)

LGS 8.Sınıf Fen Deneme Sınavı

Melih kaldıracı tavana bağladığı ipi C noktasına kaydırırsa tekrar dengeyi sağlamak için tek başına yeterli olan iki farklı işlem, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte ve doğru olarak tanımlanmıştır?

Soru 7


İlk sıcaklığı 40 C olan suya sıcaklığı -10 C olan bir miktar buz atılıyor.

LGS 8.Sınıf Fen Deneme Sınavı

Karışımın denge sıcaklığı 10 C olduğuna göre su ve buza ait sıcaklık - zaman grafiği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 8


Kapalı bir kapta a gram N2 be b gram H2 gazlarının,

LGS 8.Sınıf Fen Deneme Sınavı

Soru 9


Bilgi : Bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 C artırmak için maddeye verilmesi gereken enerjiye o maddenin öz ısısı adı verilir.

Fen bilimleri öğretmeni ısı-sıcaklık konusunu işlerken kalıcı öğrenme sağlamak için laboratuvarda hazırladığı bir deney düzeneğinde özdeş X,Y,Z kaplarına aynı sıvıdan koyarak özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtıyor. Isıtma işlemi sonucunda tahtaya aşağıdaki sıcaklık-zaman grafiğini çiziyor.

LGS 8.Sınıf Fen Deneme Sınavı

Öğretmenin yaptığı bu deneyde; X,Y,Z kaplarına koyduğu maddelerin öz ısı değerleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

Soru 10


Şeklinde gösterilen madde alışveriş döngüsünde X ve Y ile belirtilen yerlere aşağıdaki örneklerden hangisi yazılamaz?

LGS 8.Sınıf Fen Deneme Sınavı

Soru 11


Buna göre yol boyunca cisme uygulanan kuvvetin büyüklüğü ile ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi çizilebilir?

LGS 8.Sınıf Fen Deneme Sınavı

Soru 12


Mendel, bezelyer ile ilgili aşağıdaki çaprazlamaları yapmıştır.

LGS 8.Sınıf Fen Deneme Sınavı

Buna göre 2. döldeki bezelyelerde görülebilecek olan genotip ve fenotip çeşitleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 13


Bir çiftlikte yaşayan üç canlı türü aşağıdaki şemada verilmiştir.

LGS 8.Sınıf Fen Deneme Sınavı

Bu canlıların doğal işlevleri ile ilgili olarak;

I. Mısır bitkisi, fotosentez yaparak besin üretir ve bir kısmını tohumlarında depolar.

II. İnek; solunum yapmak, büyümek ve süt üretmek için mısır bitkisine muhtaçtır.

III. Çiftçi, besin ve enerji ihtiyacını karşılamak için inek ve mısıra bağımlıdır.

ifadelerinden hangisi yada hangileri doğrudur?

Soru 14


Aşağıda çeşitli basit makineler kullanılarak dört farklı düzenek oluşturulmuştur.

LGS 8.Sınıf Fen Deneme Sınavı

Bu düzeneklerin kaç tanesinde, ağırlığı ihmal edilen çubuklar yatay olarak kesinlikle dengede kalamaz? (Sürtünmeler ihmal edilmektedir)

Soru 15


LGS 8.Sınıf Fen Deneme Sınavı

LGS 8.Sınıf Fen Deneme Sınavı

Dünya üzerinde yukarıdaki modelde gösterilen yerlerde yaşayan Kemal, Leman, Mustafa, ve Nisa'nın belirtilen tarihlerde yapmış olduğu konuşmalara aşağıda yer verilmiştir.

Kemal : "Burada sıcaklık 35 0C görünüyor. Denize girip güneşleniyoruz." 21 Haziran 2018

Leman : "Havalar çok soğuk. Kar şiddetini iyice artırdı. Bugün okullar tatil edildi." 21 Aralık 2018

Mustafa: "Yapraklar sararıp dökülmeye başladı. Yaz mevsimini özleyeceğim."  23 Eylül 2018

Nisa : "Ağaçlar çiçek açmaya başladı. Baharın gelmesiyle kışlıklarımızı dolabımıza kaldırdık." 21 Mart 2018

Buna göre, bu kişilerden hangi ikisinin ifadelerindeki tarihler yanlış yazılmıştır?

Soru 16


Aşağıdakilerden hangisi, canlılarda görülen adaptasyonlara örnek olarak gösterilemez?

Soru 17


Fenilketonüri, özellikle beyni etkileyen bir hastalıktır. Türkiyede Fenilketonüri sıklığı 5000'de birdir. Yenidoğan döneminde fenilketonüri taraması ülkemizde Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda rutin hizmetler arasında verilmektedir. Doğumdan sonraki 5-10 gün içinde birkaç damla kan ile basit ve ucuz bir yöntem ile hastalık saptanabilir. Bu hastalık, vücut kromozomları üzerinde çekinik genle taşınır. Yavru bireye zararlı alel genler iki ebeveynden de aktarıldığında hastalık ortaya çıkar. Akraba evliliği bu hastalığa ait zararlı alel genlerin bir araya gelme olasılığını artırdığı için fenilketonüri hastalığının oluşmasının en önemli nedenlerinden biri de akrabalar arasındaki evliliklerdir.

Ayşe, bir dergide uzman doktorun yukarıdaki yazısını okumuş ve fen bilimleri dersinde "Akraba Evliliği" ile ilgili öğrendiği bilgileri hatırlamıştır.

Doktorun yazısı ve kendi bilgileri ile yaptığı,

I. Fenilketonüri hastalığı yalnızca akraba evliliği durumunda oluşur.

II. Anne ve baba fenotipinde bu hastalığa sahip olmasa da çocuklarında fenilketonüri çıkabilir.

III. Fenilketonüri hastası birey bu hastalık bakımından homozigot çekinik genotipe sahiptir.

yorumlarından hangileri doğrudur?

Soru 18


Türk kimya endüstrisi ağırlıklı olarak petrokimya, sabun, deterjan, gübre, ilaç, boya-vernik, sentetik elyaf, soda gibi çeşitli kimyasal ham madde ve tüketim ürünlerinin üretiminin gerçekleştirildiği tesislerden oluşmaktadır. Kimya endüstrisi ithalata bağımlı bir sektördür. Kullanılan hammaddelerin % 70'i ithal edilmekte, % 30'u ise yerli üretim ile karşılanmaktadır.

LGS 8.Sınıf Fen Deneme Sınavı

2012-2014 yılları arasında ülkemizin kimya ürünleri ihracat ve ithalatına ait grafik yanda verilmiştir.

Buna göre

I. Her yıl ithalatın ihracattan fazla olmasının nedeni, ham maddenin ülkemizde az olmasıdır.

II. Yıllara göre hem ithalat hem de ihracat artmıştır.

III. İhracatımızın artması için ekonomik getirisi yüksek ürünler üretilmelidir.

ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Soru 19


Aşağıda X,Y,Z elementlerine ait bazı özellikler verilmiştir.

• X, elektrik akımını iyi iletir.

• Y, katyon oluşturma eğilimindedir.

• Z, tel ve levha haline getirilemez.

Buna göre; X, Y ve Z elementlerinin periyodik tablodaki yerleri aşağıdakilerden hangisinde verildiği gibi olabilir?

Soru 20


Bir kapta ya asit, ya baz ya da tuz çözeltisi vardır.

LGS 8.Sınıf Fen Deneme Sınavı

Umutcan, mavi turnusol kağıdını önce K sıvısına batırıyor; renk değişikliği olmuyor. Sonra aynı turnusol kağıdını L sıvısına batırıyor, yine renk değişikliği olmuyor. Aynı turnusolu bu kez M sıvısına batırıyor ve turnusol kağıdının kırmızıya dönüştüğünü görüyor. Kırmızı turnusolu M den çıkarıp K sıvısına batırıyor, renk değişikliği olmuyor.

Bu deney sonucuna göre hangi kapta hangi madde çözeltisi vardır?

Paylaş

Etiketler:
2020 LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı IV sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

frodo
Doğru: 20
100 Puan
aleyna dağ
Doğru: 15
75 Puan
festerşeymo
Doğru: 13
65 Puan
lgs öğrenci
Doğru: 10
50 Puan
can yıldırı
Doğru: 9
45 Puan