2020 LGS İnkılap Tarihi Deneme Sınavı

2020 LGS İnkılap Tarihi Deneme Sınavı

2020 LGS İnkılap Tarihi Deneme Sınavı - çöz

2020 LGS İnkılap Tarihi Deneme Sınavı soruları cevapları
2020 LGS İnkılap Tarihi Deneme Sınavı

2020 LGS İnkılap Tarihi Deneme SınavıSoru 1


1934'te Soyadı Kanunu'nun çıkarılarak herkesin bir soyadı alması zorunlu oldu. Bu kanunla birlikte sosyal ayrıcalık ifade eden lakap ve ünvaniarın kullanılması da yasaklandı. Böylece toplum içinde kişi, sınıf ve zümre ayrıcalığının önüne geçilerek herkesin eşitliği sağlandı.

Yapılan bu yenilik Atatürk ilkelerinden hangileriyle ilgilidir?

Soru 2


Mustafa Kemal'in 15 Ekim 1927'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2. Kurultayı'nda yaptığı konuşmalardan Nutuk adlı eseri oluşmuştur.

Aşağıda verilen gelişmelerden hangisi Nutuk'ta yer almaz?

Soru 3


Milli egemenlik: Egemenliğin ,yani devleti kuran, yöneten en üstün gücün, kişilere veya belli zümrelere değil, doğrudan doğruya millete ait olmasıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Milli Egemenlik anlayışı ile ilgili değildir?

Soru 4


Mustafa Kemal Atatürk, medreselerin kapatılması ile ilgili şu sözleri söylemiştir: "Türk Milleti evlatlarına vereceği eğitimi, okul ve medrese diye iki ayrı kuruluşta veremezdi".

Aşağıdaki inkılaplardan hangisi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözlerini destekler niteliktedir?

Soru 5


İzmir de Ziya Hurşit önderliğinde Gazi Mustafa Kemal'e yönelik hain suikast girişimi engellenmiş. Ziya Hurşit ve içlerinde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'na mensup kişiler istiklal Mahkemesinde yargılanmıştır. Halkın büyük öfkesiyle Anadolu'da protesto edilen bu hain girişim sonrası M.Kemal Benim naçiz vücudum elbet birgün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 6


- Şeyh Sait isyanı

- Kubilay Olayı

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki olayların ortak özelliği değildir?

Soru 7


"Genel kural şudur ki, genel durumu yönetme ve yürütme sorumluluğunu üzerine alanlar en önemli hedefe ve en yakın tehlikeye mümkün olduğu kadar yakın bulunurlar." (Atatürk)

Buna göre, Ankara'nın milli mücadelenin merkezi olarak seçilmesinde aşağıdaki faktörlerden hangisi etkilidir?

Soru 8


I. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.

II. Ölülerden medet ummak medeni bir toplum için kara lekedir.

III. Hükümet millet, millet hükümettir.

Yukarıda verilen Atatürk'ün sözleri aşağıda verilen Atatürk ilkelerinden hangileriyle ilişkilidir?

Soru 9


Atatürk döneminde,

I. İzmir iktisat Kongresi'nin toplanması

ll. ilköğretimin zorunlu hale getirilmesi

lll. Halifeliğin kaldırılması

gibi çalışmaların ait olduğu milli güç unsurları ile doğru eşleştirmesi hangi seçenekte verilmiştir?

Soru 10


- 23 Nisan 1920'de TBMM açıldığında "cumhuriyet" kavramı 29 Ekim 1923'e kadar kullanılmamıştır.

- 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldığında halifelik devam etmiştir.

- 3 Mart 1924'te ise halifelik kaldırılmıştır.

Mustafa Kemal'in bu icraatları ile ilgili hangi yorumu yapabiliriz?

Paylaş

2020 LGS İnkılap Tarihi Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.