2020 LGS İnkılap Tarihi Deneme Sınavı III

2020 LGS İnkılap Tarihi Deneme Sınavı III

2020 LGS İnkılap Tarihi Deneme Sınavı III - çöz

2020 LGS İnkılap Tarihi Deneme Sınavı III soruları cevapları
2020 LGS İnkılap Tarihi Deneme Sınavı III

2020 LGS İnkılap Tarihi Deneme Sınavı IIISoru 1


Mustafa Kemal' in kişilik özellikleri ve fikir yapısının oluşumu ve gelişiminde ……………… gibi faktörler etkili olmuştur.

Yukarda boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz?

Soru 2


Mustafa Kemal, Selanik'te İttihat ve Terakki Cemiyetine üye olmuştu. Cemiyetin gayretleriyle ikinci meşrutiyet ilan edilmişti. Ancak Mustafa Kemal bu yenilikleri yeterli bulmuyor ve daha köklü değişiklikler yapılması gerektiğine inanıyordu.

Yukarıdaki bilgilere göre Mustafa Kemal'in bu düşünceleri yeni Türk Devleti'ne aşağıdaki verilen seçeneklerden hangisindeki gibi yansımıştır?

Soru 3


TBMM'nin açılması, Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilanıyla aşağıda verilen seçeneklerden hangisinin gerçekleştiği savunulamaz?

Soru 4


Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na önce İtilaf Devletlerinin yanında girmek istemiş ancak itilaf devletleri, özelikle de İngiltere dostlarını kaybetmemek için ve onların çıkarlarına ters düşmemek için Osmanlı Devletini yanlarında istememişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletlerinin, Osmanlı Devleti'ni yanlarında kabul etmemesinin nedenleri arasında gösterilemez?

Soru 5


Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Anadolu'daki işgallere karşı Türk halkının aldığı ilk önlem müdafaa-i hukuk adıyla kurulan cemiyetlerdir. Milliyetçilik fikrine uygun olarak kurulan bu cemiyetler Türklerin bağımsız yaşama arzusundan başka bir şey değildir.

Diyen bir Tarih öğretmeni aşağıdaki olaylardan hangisini verdiği bilgilere örnek olarak gösteremez?

Soru 6


Azınlık hakları komşu ülkelerdeki Müslümanların verilen haklar kadar olacaktır. Türk ve Müslüman halkın çoğunluğunun bulunduğu yerler birbirinden ayrılamaz ve bütündür. Siyasi, adli ve ekonomik gelişmemize engel olan kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.

Misakımilli'de yer alan bu kararlar:

I. Karşılıklı eşitlik

II. Ülke bütünlüğü

III. Tam bağımsızlık

Kavramlarından hangilerinin dikkatte alındığını gösterir?

Soru 7


Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.

Milletin bağımsızlığını yine milletin azm ve kararı kurtaracaktır.

İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir.

Yukardaki verilen bilgilere en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 8


I. Kars ve çevresi Osmanlı Devleti'ne bırakılacaktır.

II. TBMM'nin imzaladığı ilk anlaşmadır.

III. Sevr Anlaşması'nın geçersizliği Ermeniler tarafından kabul edilmiştir.

Yukarıda Gümrü Antlaşması ile ilgili verilen bilgileri doğru yanlış olarak değerlendiriniz.

Soru 9


Güney Cephesi'ndeki savaşlar Fransızlar ve onları destekleyen ………………. ile onlara karşı savaşan …………………..birlikleri arasında olmuştur.

Verilen cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 10


I.İnönü Savaşı Sonrası Dış Politika Gelişmeler;

I. Moskova Antlaşması imzalandı.

II. Türk-Afgan dostluk ilişkileri başladı.

III. Teşkilatı Esasiye Kanunu kabul edilmiştir.

IV. TBMM Londra Konferansı'na bir heyet gönderdi.

I. İnönü Savaşı sonrası dış politikadaki gelişmeler düşünüldüğünde yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi dışarıda kalır?

Paylaş

2020 LGS İnkılap Tarihi Deneme Sınavı III sorularını online çözebilirsiniz.