2020 LGS Türkçe Deneme Sınavı IV

2020 LGS Türkçe Deneme Sınavı IV

2020 LGS Türkçe Deneme Sınavı IV - çöz

2020 LGS Türkçe Deneme Sınavı IV soruları cevapları
2020 LGS Türkçe Deneme Sınavı IV

2020 LGS Türkçe Deneme Sınavı IVSoru 1


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük vardır?

Soru 2


Kurtuluş Savaşı’nda Anadolu insanı bitkindi, yoksuldu, düzenli bir ordusu yoktu. Halk, Atatürk’ün önderliğinde tüm bu zorlukların altından kalktı.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, bu metindeki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı değildir?

Soru 3


Büyük bir memleket sevdalısı olan şairimiz, kendindeki memleket sevdasını anlatmaya yüreğinin ve kaleminin yetmemesinden korktuğunu söylemiştir.

Bu cümledeki altı çizili söz grubunun anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Öykülerinden çok tiyatro eserleriyle tanınan yazarımızın İki Akıllı Adam adlı eseri, uzun bir aradan sonra Ankaralı seyircilerle tekrar buluştu.

Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisi kesin olarak çıkarılır?

Soru 5


Aşağıdaki cümlelerden hangisi yay ayraç içinde verilen kavrama örnek oluşturmamıştır?

Soru 6


Teknoloji, insanın hayal gücüyle sınırlıdır.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu cümleyle anlamca aynı doğrultudadır?

Soru 7


(1) Ardıç, doğadaki birçok olumsuz duruma karşı da- yanıklılık gösteren bir ağaç türüdür. (2) Yaygın kök sistemleri sayesinde erozyonu önlemede de faydalıdır. (3) Görünümüyle çalıyı andıran ardıç; çürümeye, kurtlanmaya ve suya dayanıklıdır. (4) Hayvanların otlatılması, aşırı kesim yapılması yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bu ağaç türü, koruma altına alınsa da giderek azalmaktadır.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin anlam özelliğiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 8


Bir baba, son günlerinde hasta yatağındayken beş oğlunu yanına çağırır. Onlardan aynı boyda ve aynı kalınlıkta ikişer sopa kesip getirmelerini ister. Oğullar sopaları getirince baba, “Sopalarınızın birer tanesini bana verin, diğeri sizde kalsın.” der. Oğullarına ellerindeki sopaları kırmalarını söyler. Oğullar, ellerindeki sopaları kolayca kırarlar. Kalan sopaları bir araya bağlayan baba, oğullarından bunu kırmalarını ister. Ancak bu sopaları hiçbiri kıramaz. “Görüyorsunuz!” der adam. “Tek sopayı hepiniz kolaylıkla kırdınız. Ama beşi bir arada bağlı sopaları hiçbiriniz kıramadınız. Siz de tek olursanız sizi kolayca alt ederler. Ama beşiniz birlikte, birbirinize bağlı ve destek olursanız sizi kimse yenemez.”

Bu anlatım, aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıklaması olabilir?

Soru 9


Aşağıdaki dizelerin hangisinde kişileştirme vardır?

Soru 10


Vücudumuzdaki fizyolojik, psikolojik ve davranışsal birçok sürecin düzeni, doğal aydınlık-karanlık döngüsüne bağlıdır. Nabız ve tansiyon gün içinde yük selirken gece saatlerinde düşer. Sabah saat dokuz sıraları, en etkili çalışma saatimizken gecenin birinde verimliliğimiz ve dikkatimiz en alt düzeydedir. Yaklaşık yirmi dört saatlik zaman aralıklarını takip eden bu süreçleri, vücudumuzun biyolojik saati düzenler.

Bu metinden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

Soru 11


Çocukluk dönemim, 60’ların başına denk geliyor. Uza- ya yolculuk, Avrupa'da yeni yeni konuşulmaya başlamıştı. Benim günlük hayatımdan çok uzaktı. Her erkek çocuk uçmakla ilgilenir. Tabii ki o zaman uçak uçurmak, çok maliyetli bir şeydi. Benim dünyamın dışında bir şeydi. Hiçbir zaman astronot olacağımı hayal etmedim fakat bilimle ilgileniyordum, meraklı bir çocuktum. İlkokuldan sonra bilimle ilgili bir eğitim almaya karar verdim. 80'lerin sonunda her şey netleşti. Almanlar uzaya ilk yolculuklarını yapmaya başladı. “Ben de bunu yapacağım. Benim için doğru iş budur.” dedim. Uzay ve bilim, benim için ideal birleşimdi. Böylece astronot olmaya karar verdim.

Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı niteliğindendir?

Soru 12


Bir okulun kütüphane, laboratuvar ve seminer salo- nunda Azra, Berra, Beren, Umut, Koray, Alperen adlı öğrenciler görevlidir. Her birimde, aynı anda birer öğrenci, sabah ve öğleden sonra olmak üzere görev yapmaktadır. Öğrenciler ve görev yerleriyle ilgili olarak bilinenler şunlardır:

• Azra, kütüphanede görevlidir.

• Berra ile Azra, aynı zaman diliminde görev yapmaktadır.

• Koray’ın görevi, Berra’nınkinden sonra başlamaktadır.

• Alperen, laboratuvarda Beren’den sonra görev almaktadır.

Bu bilgilere göre, aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

Soru 13


13, 14, 15 ve 16. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Güney Yarım Küre’nin en güneyinde, Avrupa kıtasının yaklaşık 1,5 katı büyüklüğündeki, kimseye ait olmayan buzlar diyarı Antarktika; Uranüs gezegeninden bile sonra keşfedilmiştir. Kesin keşfi 1840 yılında gerçekleşmiştir. O günden bu yana birçok ülke, bölgede söz sahibi olabilmenin yollarını aramaktadır. Onlarca olağanüstü özelliği olan Antarktika kıtası, gezegenimizde uğruna kan dökülmemiş yegâne topraklardır. Bu topraklar, dünyanın en soğuk bölgesidir. Kış aylarında –70 derece olup kaydedilen en düşük sıcaklık –89,2 derecedir. Yeryüzünün en fırtınalı iklimine sahiptir. Buz kütlesi dünyadaki buzların % 92'sini oluşturur. Kıtanın sadece % 1'inde buz oluşumu bulunmamaktadır. Dünyanın en büyük tatlı su rezervine sahip olup aynı zamanda dünyanın en kurak Kıtanın bazı yerlerine 2 milyon yıldır yağış gerçekleşmemiştir. Buz kalınlığı 4.335 metreyi bulur. Antarktika'da hükümet yoktur. Arjantin, Avustralya, Şili, Fransa, Norveç, Yeni Zelanda ve Ingiltere başta olmak üzere birçok ülke bölgede hak iddia etmiştir. Yeni Zelanda, 1956 yılında kıtanın dünya toprağı olarak kabul edilmesi önerisinde bulunmuştur. Bu öneri kabul görmüş, Antarktika'nın tarafsız bir alan olduğu öngörüsü kabul görmüştür. Kıtanın statüsü, 1959 Antarktik Antlaşma ve diğer ilgili kabullerle Antarktik Antlaşma Sistemi olarak adlandırılıp düzenlenmiştir. Yerel nüfusu yoktur ancak birçok ülke burada araştırma istasyonu kurmuştur. Kıta ve etrafındaki adalarda, kış aylarında 1.000, yaz aylarında 5.000 görevli ikâmet etmektedir. Ayrıca, turistik amaçla da ziyaretçi almaktadır. Ülkemiz de Antarktika'da varlık göstermek için girişimlerde bulunmuştur. Birçok çalışmanın neticesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırma Merkezi kurulmuştur. Bu kuruluş, 17 Ocak 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak resmi bir kurul olarak kabul edilmiştir. Burada bitki örtüsü son derece sınırlıdır, hiç çiçek açmaz. Dünyada sürüngenlerin ve sivrisineklerin yaşamadığı tek yer, Antarktika'dır. Bahar güneşinin gelmesiyle her yıl buzulların bir kısmı eriyip kırılmaya başlar. Normalde Mayıs ayında başlayan kırılmalar, küresel ısınmanın artmasıyla 2016 yılında Nisan ayının ortasında başlamıştır

Bu metne göre, Antarktika’yla ilgili,

1. Bir devlet olmadığı için halkı da yoktur.

2. Buradan daha soğuk bir bölge bulunmamaktadır.

3. Kıtaların en geç keşfedilenidir.

4. Hiçbir hayvan türü barınamamaktadır.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

Soru 14


Bu metinde Antarktika’yla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

Soru 15


Bu metnin altı çizili bölümündeki kısa çizginin kullanım gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16


Bu metindeki yazım yanlışlığı aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?

Soru 17


Aşağıdaki metinlerden hangisinin anlatım tekniği diğerlerinden farklıdır?

Soru 18


K: Öte yandan uyku olmadığında da bu işlevlerin hiçbiri tamamen başarısızlığa uğramıyor.

L: Son yıllarda yapılan araştırmalarla uykuya neden ihtiyaç duyduğumuz sorusuna az da olsa açıklama getirildi

M: Bu durumda uykunun, bu sistemler için mutlak bir gereklilik olmaktan çok bu sistem bunların performansını iyileştirici bir etkisinin olduğu anlaşılıyor

N: Uyku; bağışıklık sisteminin iç işleyişinden sağlıklı hormon dengesine, duygusal ve ruhsal sağlık durumundan öğrenme ve hafızaya kadar çok sayıdaki biyolojik sürecin en üst düzeyde çalışması için gereklidir.

Harflerle belirtilmiş bu cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulması için doğru sıralama aşağıdakilerin hangisinde belirtildiği gibi olmalıdır?

Soru 19


(1) En çok ilgi çeken tablolardan biri Mona Lisa’dır. (2) Birçok insan, bu ilginin nedenini, Mona Lisa’nın gizemli gülüşü olarak belirtir. (3) Tablo dikkatli incelendiğinde ise bu gülüşün gerçek olmadığı görülür. (4) Gizemli gülüş, bakış açısına göre mutluluğu veya üzüntüyü yansıtır.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 20


Huma kuşu, kökeni Eski Türklere kadar dayanan, binlerce yıldır efsanelerde varlığını sürdüren bir kuştur. Bu kuşla ilgili farklı Türk boylarının farklı yorumları olsa da ortak inanış, konduğu yere mutluluk ve huzur getirdiği yönündedir. Efsanelere göre, huma kuşunun canlı olarak görülmesi mümkün değildir. Görülemeyecek kadar yükseklerde uçan huma kuşunun, ayaklarının olmadığını söyleyen efsaneler bile mevcuttur. İnanışlara göre, huma kuşunun gölgesine denk gelen kişi padişah olur, o devlet refaha erer ve güçlenir. Bu inanışlar sebebiyle huma kuşu “devlet kuşu” veya “talih kuşu” gibi isimlerle de anılır. Bu tabirler de günümüze kadar varlığını devam ettirmiştir. Birçok Anadolu türküsünde, İran Havayollarının armasında, Özbekistan'ın devlet armasında bulunan huma kuşu figürleri bu efsanenin gerçek hayata geçirilmiş hâlidir.

Anka kuşu, ismi masalları süslemiş bir kuş çeşidi olarak bilinmektedir. Anka, yüzyıllardır farklı iklimlerde ve kültürlerde değişik adlarla anılmaktadır. Latincede Phoenix adıyla anılan Anka kuşu, Arapçada Anka adı ile bilinir. Pek çok değişik kültürlerin efsanelerinden günümüze gelen ve “Zümrüdüanka” adı ile de anılan bu kuşun milattan önceki zamanlarda var olduğu sonradan neslinin tükendiği kabul edilmektedir. Anka kuşunun ömrünün çok uzun olduğu, kartaldan daha iri olduğu, ateş kırmızısı bir renge ve parlak tüylere sahip olduğu söylenir. Ateşle yeniden hayat bulduğu yönündeki inanışla pek çok kültürde oldukça büyük bir yer tutan Anka kuşu, günümüzde yeniden hayat bulmanın ve doğuşun simgesi olarak kabul edilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerde hakkında bilgi verilen kuşların ortak özelliklerinden biri değildir?

Paylaş

2020 LGS Türkçe Deneme Sınavı IV sorularını online çözebilirsiniz.