2020 LGS Türkçe Konuları

2020 LGS Türkçe Konuları

2020 LGS Türkçe Konuları, 2020 LGS Türkçe Konuları (MEB) hakkında bilgiler vereceğiz. LGS Türkçe Konuları 2020, MEB tarafından yayımlanan örnek LGS sorularına ve sınav formatına uygun bir şekilde, konular analiz edilerek, titiz bir çalışma sonucunda oluşturulmuştur. 2020 LGS Türkçe Soru Sa
2020 LGS Türkçe Konuları

2020 LGS Türkçe Konuları, 2020 LGS Türkçe Konuları (MEB) hakkında bilgiler vereceğiz. LGS Türkçe Konuları 2020, MEB tarafından yayımlanan örnek LGS sorularına ve sınav formatına uygun bir şekilde, konular analiz edilerek, titiz bir çalışma sonucunda oluşturulmuştur. 2020 LGS Türkçe Soru Sayısı - 20 Soru'dir. 

"2020 LGS Sözel Bölüm", ve "2020 LGS Sayısal Bölüm" olmak üzere iki bölüme ayrılmaktadır. Türkçe dersi 2020 LGS Sözel alanı kapsamındadır.

2020 LGS Sözel Kitapçığı toplam 50 sorudan oluşmaktadır. Toplam sınav süresi 75 dakika'dır.

 

2020 LGS Türkçe Konuları

 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Parçada Anlam
 • Ses Bilgisi
 • Yazım (imla) Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Fiilimsi(Eylemsi)
 • Cümlenin Ögeleri
 • Cümle Vurgusu
 • Fiillerde Çatı
 • Cümle Çeşitleri
 • Anlatım Bozuklukları
 • Söz Sanatları
 • Yazı (Metin) Türleri

2019 MEB LGS Türkçe Konuları Listesi

 

Anlam Bilgisi

Sözcükte Anlam

 • Sözcükte Anlam Özellikleri (Gerçek Anlam, Yan Anlam,Mecaz Anlam, Terim Anlam)

 • Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

 • Yakın Anlamlı Kelimeler

 • Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler

 • Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler

 • Deyimler

 • Atasözleri

 • Yansıma Sözcükler

 • İkilemeler

 • Kalıplaşmış Cümle Yapıları

Cümlede Anlam

 • Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri

 • Amaç-Sonuç Cümleleri

 • Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri

 • Karşılaştırma Cümleleri

 • Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler

 • Doğrudan ve Dolaylı Anlatım

 • Cümlede Anlam İlişkileri (Eş ve Yakın Anlamlı, Zıt Anlamlı Cümleler) 

 • Anlatımına Göre Cümleler (Tanım, İçerik, Üslup Cümleleri)

 •  Cümle Yorumlama (Cümlede Konu, Ana Fikir, Yardımcı fikirler; Cümle Tamamlama ve Oluşturma, Örtülü Anlam)

 • Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri 

 • Cümleye Hakim Olan Duygular

Parçada Anlam

 • Anlatım Biçimleri (Betimleme, Öyküleme, Açıklama, Tartışma)

 • Düşünceyi Geliştirme Yolları (Tanımlama, Karşılaştırma, Örnekleme, Tanık Gösterme, Benzetme, Sayısal Verilerden Yararlanma)

 • Anlatım Özellikleri

 • Anlatıcı Türleri (Birinci Kişi ve Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım)

 • Paragrafın Anlam Yönü (Paragrafta Konu, Ana Fikir, Yardımcı Fikirler, Başlık, Anahtar Kelimeler, Duyular, Duygular)

 • Paragrafın Yapı Yönü (Giriş, Gelişme, Sonuç Bölümleri; Paragraf Oluşturma ve Tamamlama)

 • Sözel Mantık (Akıl Yürütme)

Yazım Bilgisi

 • Yazım (İmla) Kuralları

 • Noktalama İşaretleri

Dil Bilgisi

 • Fiilimsi (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil, Zarf-Fiil)

 • Cümlenin Ögeleri (Yüklem, Özne, Nesne, Dolaylı Tümleç, Zarf Tümleci)

 • Cümle Vurgusu

 • Fiillerde Çatı (Etken, Edilgen, Geçişli, Geçişsiz Fiil)

 • Cümle Çeşitleri (Fiil, İsim Cümlesi; Kurallı, Devrik Cümle; Olumlu, Olumsuz Cümle; Basit, Birleşik, Sıralı, Bağlı Cümle)

 • Anlatım Bozuklukları

Edebi Türler ve Söz Sanatları

 • Söz Sanatları (Abartma, Benzetme, Kişileştirme, Konuşturma)

 • Yazı (Metin) Türleri

 

2020 LGS Türkçe Test ve DenemeleriOrtalama 5.0 (1 Oy)
5.0 5stars

Yorum Yaz

2020 LGS Türkçe Konuları

2020 LGS Türkçe Konuları
2020 LGS Türkçe Konuları