2020 Mart LGS Matematik Örnek Sorular

2020 Mart LGS Matematik Örnek Sorular

2020 Mart LGS Matematik Örnek Sorular - çöz

2020 Mart LGS Matematik Örnek Sorular soruları cevapları

2020 Mart LGS Matematik Örnek Sorular


Soru 1


Aşağıda Ankara’daki bir otobüs firmasının İstanbul ve İzmir’e gidecek olan otobüsleri ile ilgili bilgiler verilmiştir.

2020 LGS Fen Mart Örnek Sorular

Bu otobüs firması; her 90 dakikada bir İstanbul’a her 120 dakikada bir ise İzmir’e gidecek otobüs hareket ettirmektedir.

Buna göre bu otobüs firmasının 1 gün içinde kaç defa İstanbul’a ve İzmir’e gidecek olan otobüsleri aynı anda hareket eder?

Soru 2


Bir otelin odalarına yüzler basamağındaki rakam kat numarasını gösterecek şekilde aşağıdaki oda numaraları verilmiştir.

2020 LGS matematik Mart Örnek Sorular

Bu otelde kalan Onur ve Turgut’un oda numaraları aynı doğal sayının farklı pozitif tamsayı kuvvetleridir.

Buna göre Onur ve Turgut’un kaldığı odaların numaraları arasındaki fark kaçtır?

Soru 3


Bir tarla, fıskiye sistemi yerine damlama sistemi ile sulandığında % 40 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır.

2020 LGS matematik Mart Örnek Sorular

Hasan Amca alanları dönüm cinsinden farklı birer doğal sayıya eşit olan iki tarlasından birini fıskiye, diğerini damlama sistemini kullanarak sulamaktadır.

Hasan Amca tarlalarını sulamak için harcadığı toplam suyun yarısını fıskiye sistemi, diğer yarısını ise damlama sistemi ile suladığı tarlaları için kullanmaktadır.

Buna göre Hasan Amca’nın bu tarlalarının alanları toplamı dönüm cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 4


Bir marketteki ürünlere 6 haneli barkodlar veriliyor. Bu barkodları okumak için geliştirilen bir yazılımda tarayıcı barkodları
okuyarak ana bilgisayara gönderiyor. Bilgisayar, barkoddaki numaraları sağdan sola doğru sırasıyla 3’ün doğal sayı
kuvvetleriyle çarpıyor ve elde edilen sayıların toplamını bu ürünün takip numarası olarak belirliyor.

2020 LGS matematik Mart Örnek Sorular

Buna göre bu markette aşağıdaki barkoda sahip ürünlerden hangisinin takip numarası 37’dir?

Soru 5


Dünyada 1,4 milyar km3 civarında su vardır. Aşağıdaki görselde dünyadaki su miktarının dağılımı gösterilmiştir.

2020 LGS matematik Mart Örnek Sorular

Buna göre nehirler ve gölleri oluşturan su miktarı metreküp cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir? (1 km3 =109 m3)

Soru 6


2020 LGS matematik Mart Örnek Sorular

Ali’nin bulunduğu kabinin zeminden yüksekliği 12 metre, Kuzey’in bulunduğu kabinin zeminden yüksekliği ise 4 metredir.

Buna göre Çınar’ın bulunduğu kabinin zeminden yüksekliği metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 7


Tablo 1’deki cebirsel ifadelerin her biri Tablo 2’deki cebirsel ifadelerin her biri ile ayrı ayrı çarpılıp bulunan her sonuç birer
kağıda yazılıp boş bir torbaya atılıyor.

2020 LGS matematik Mart Örnek Sorular

Bu torbadan rastgele çekilen bir kağıtta yazan cebirsel ifadenin bir tam kare ifadeye özdeş olma olasılığı kaçtır?

Soru 8


Aşağıdaki hedef tahtasındaki her daire dilimi kırmızı ve beyaz olmak üzere iki bölgeden oluşmaktadır.

2020 LGS matematik Mart Örnek Sorular

Bu hedef tahtasına yapılan atışlarda,

• Beyaz bölgeye isabet eden atışlar o dilimdeki sayının kendisi kadar,

• Kırmızı bölgeye isabet eden atışlar o dilimdeki sayı tam kare ise sayının karekökü kadar, değil ise sayının kareköküne en yakın tam sayı kadar puan kazandırmaktadır.

Hedef tahtasına 2 atış yapan bir atıcının atışları, hedef tahtasının aynı dilimindeki farklı renkte olan bölgelerine isabet etmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu atıcının aldığı puan olamaz?

Soru 9


Bir kurstaki piyano ve keman dersi alan öğrenciler arasından birer kişi seçilerek piyano ve keman dinletisi yapılacaktır.

İki dersi de alan öğrencinin bulunmadığı bu kursta piyano dersi alanların listesindeki öğrenciler 1’den 15’e kadar, keman dersi alanların listesindeki öğrenciler 1’den 20’ye kadar numaralandırılmıştır.

Seçilecek olan kişilerin sıra numaralarının birbirinden farklı tam kare sayılar olmaları istenmektedir.

Buna göre bu seçim için kaç farklı olası durum vardır?

Soru 10


Karşılıklı iki yüzeyi kare ve diğer yüzeyleri eş dikdörtgenler olan prizmaya kare prizma denir.

Kare prizma şeklindeki tavan aydınlatma panelinin üzerine 9 tane eş kare prizma şeklinde led lamba monte edilmiştir

2020 LGS matematik Mart Örnek Sorular

Tavan aydınlatma panelinin kare şeklindeki yüzeylerinin kenar uzunluğu x cm, led lambaların kare şeklindeki yüzeylerinin kenar uzunluğu ise y cm dir.

Buna göre panelin kare şeklindeki yüzeyinde led lambaların dışında kalan bölgenin santimetrekare cinsinden alanı aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisine özdeştir?

Paylaş

2020 Mart LGS Matematik Örnek Sorular sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

ırem.ckc
Doğru: 10
100 Puan
feyzanur
Doğru: 10
100 Puan
münevver il
Doğru: 10
100 Puan
arzu ilik
Doğru: 9
90 Puan
abdu
Doğru: 9
90 Puan